Kristietība un evolūcija ir kā eļļa ūdenī
Autors: nezināms    Tulkoja: Jurijs Dovgaļecs

Francis Bēkons un citi mūsdienu zinātnes pamatlicēji nevarēja aizvietot ticību Jēzum Kristum. Viņi saprata, ka bez Dieva atzīšanas tagadne nav izskaidrojama. Turklāt šie izcilie zinātnieki virzīja uz priekšu zinātni ar pārliecību, jo viņi saprata, ka sakārtotam Visumam ir jābūt tā konstruktoram. Šī ticība personīga Dieva esamībai, kurš radīja sarežģītu, komplicētu Visumu, izveidoja pamatu zinātniskiem pētījumiem.

Mūsdienu inteliģence ir zaudējusi šo izpratni par zinātnes jēgu. Definīcija „zinātne” ir tikusi pārveidota no „Apliecināt patiesības un likumus, izmantojot indukciju, eksperimentus un novērojumus” (1934. gada Webster's New School redakcijas vārdnīca) uz „zināšanas, attiecībā uz fizisko pasauli un tās fenomeniem” "(1983. gada Webster's Collegiate vārdnīca). Šī definīcija izslēdz domu, ka „patiesība” eksistē un akcentē dabas fenomenus. Pēc šī mūsdienu skaidrojuma Dieva iejaukšanās pat nevar būt vērā ņemama, jo zinātne ir definēta tā, lai izslēgtu šādu iespēju.

Patiesība darbojas neatkarīgi no cilvēka viedokļiem, līdzīgi kā gravitācijas spēki darbotos neatkarīgi no izpratnes un interpretācijas. Ja Visums un cilvēce ir tiešas, ar Dieva personīgu iesaistīšanos radītas radības, tad cilvēka interpretācija nemazina radīšanas patiesību.

Pierādījumi Radīšanai nav plaši zināmi, jo mūsu valsts skolu sistēmā arvien pieaug humānisma filozofijas dominance. Humānisma pamatā ir uzskats, ka cilvēks (nevis Dievs) ir centrs un etalons visam. Evolūcijas teorija kalpo kā primārais attaisnojums šādai uzskatu sistēmai. Tādēļ evolūcijas teorija valsts skolu sistēmā tiek pasniegta kā fakts un skolēniem tiek mācīta kā vienīgais šī koncepta atbalstošais pierādījums. Evolūcijas teorija ir pilnīgi pretēja bībeliskajam pasaules uzskatam, jo:

1.  Bībele atkārtoti apliecina, ka dzīvība vairojas tikai pēc kārtām jeb ģintīm. Tā ir nepārprotama patiesība, jo to mēs novērojam visapkārt. Suņi paliek suņi, cilvēki –cilvēki. Turpretī Evolūcijas teorija sludina, ka dzīvība ir izplūdusi nepārtrauktība.

2.  Bībeles Dievs pieprasa nesavtīgu upurēšanos citu labā. „Un, ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps”(Mateja ev. 20:27)

3.  Vai šis pats Dievs mūsu izveidošanai izmanto šādu strupceļa, izdeldēšanas un stiprākā izdzīvošanas sistēmu?

4.  Ticība evolūcijas teorijai tikai attaisnoja industriālās revolūcijas galējības, nacistu genocīdu pret ebrejiem, kā arī komunisma un marksisma rašanos. Tā arī kalpo par attaisnojumu, lai noliegtu Dieva esamību. Kaut gan mūsdienu evolucionisti mēģina distancēties no sekām, ko rada viņu teorija mūsdienu sabiedrībā, vēsturiskās zvērības ir loģisks evolucionārās filozofijas rezultāts. Ja mēs esam bioloģisko spēku produkts, kādēļ gan neizmantot šo spēku pret citiem cilvēkiem? Dzīvnieku grupas nevaimanā, noslaukot citus ceļā uz izdzīvošanu. Kādēļ gan mēs nevarētu rīkoties tāpat, ja jau esam daļa no tā paša evolūcijas procesa, kas mūs izveidoja? Radīšana ir notikums, kas dod mums iespēju novērtēt dzīvību, jo tā sasaista ikviena cilvēka vērtības ar tā Radītāju, kurš mīlēja tos tik daudz, lai mirtu par tiem.

Pastāv zinātnisko faktu pārpilnība, kas pierāda, ka makroevolūcija nekad nav notikusi. Fosilijas nedod nekādu ticamu pavedienu, kas saistītu nozīmīgākās dzīvnieku un augu grupas, DNS ķīmiskā struktūra satur lietderīgu informāciju, kas nevar rasties dabīgā ceļā. Pastāv faktu pārpilnība, kas liecina par Vispasaules plūdiem, kuri ir pretēji Evolūcijas teorijas uzskatiem. Evolūcijas teorija ir filozofija, kas neatbilst vairumam zinātnisko novērojumu, un tās ietekme ir bijusi kaitīga sabiedrībai un patiesai zinātnes attīstībai.


Originally published in English: Evolution and Christianity Mix like Oil and Water by Unknown
Pēdējā zināmā adrese (Last known address): http://www.drdino.com/articles.php?spec=4

 

"Kristietība un evolūcija ir kā eļļa ūdenī"
<http://www.creationism.org/latvian/DrdinoEvolChrstntyMixOilWater_lv.htm>

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org