Bībele un zinātne saskan
http://www.creationism.org/latvian/BibleSci_lv.htm

Laika gaitā zinātnieki ir bieži kļūdījušies zinātnes jautājumos.  Bet ne Bībele, kas ir pierādīta kā zinātniski precīza.  Lai gan Bībele primāri nav zinātnisks raksts, tajā ir pieminētas daudz zinātnisku faktu, kas laika gaitā ir pierādīti kā pareizi!


Zinātnieki reiz ticēja:
Bet zinātne ir pierādījusi:
Bībele* vienmēr ir teikusi:
Visumā zvaigžņu skaits svārstās no tūkstoša līdz tūkstotis diviem simtiem. Triljoniem un triljoniem zvaigžņu; cilvēks tās nespēj saskaitīt. Jeremijas 33:22: „Kā zvaigžņu pulku pie debesīm nevar saskaitīt (..)”
Zeme ir plakana. Zeme ir apaļa. Jesajas 40:22*: „Tas ir Viņš, kas sēž uz zemes apļa (..)”
Gaisma nekustas, tā vienkārši šeit ir. Gaisma kustas, un tai ir fizikālas īpašības – „gaismas viļņi” jeb fotoni. Ījaba 38:19 „Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem (..)”
Visuma līdzsvara teorija: zvaigznes atrodas ārpus atmosfēras. Katra zvaigzne ir unikāla un divu zvaigznāju zvaigznes savstarpēji saista gravitācija. Ījaba 38:31: „Vai tu sēji kopā gaišām saitēm Sietiņa zvaigznes, un vai tu raisīji vaļā Oriona zvaigžņu jostu?”
Sliktās asinis ir jānolej, lai slims cilvēks atveseļotos. Asinis ir ļoti svarīgas dzīvības uzturēšanai, dažreiz ir nepieciešama pārliešana, lai pievienotu asinis. 3. Mozus 17:11*: „Jo miesas dzīvība mīt asinīs (..)”
Gaisam nav svara, tas vienkārši ir. Skābeklim, slāpeklim, oglekļa dioksīdam ir attiecīga atoma masa, ko var izmērīt. Ījaba 28:25*: „Veidot svaru vējiem (..)”
Vēji pūš taisni pāri Zemei. Gaisa straumes kustas lielos apļveida modeļos. Salamans mācītājs 1:6: „(..) nepārtraukti visapkārt griezdamies un pūzdams, tas aptek apkārt un nonāk atpakaļ savā vecajā vietā.”
Zeme tiek turēta uz kāda muguras. Zeme brīvi „karājas” visumā. Ījaba 26:7: „ (..)kas tur zemi uzkārtu ne pie kā.”
Cilvēki vienkārši saslimst; roku mazgāšana nav svarīga. Daudzas slimības tiek izplatītas kontaktējoties; mazgā savas rokas tekošā ūdenī. 3. Mozus 15:13: „ (..)un lai mazgā savas drēbes un pats lai mazgājas tekošā ūdenī,(..)”
Visas zvaigznes ir līdzīgas viena otrai. Ikviena zvaigzne faktiski ir unikāla. 1. Korintiešiem 15:41*: „(..)jo viena zvaigzne atšķiras no otras savā krāšņumā.”
Kaut kas no nekā, bez nolūka – „Lielā sprādziena” modelis – puff un, skat – visums! Ikvienai darbībai ir tieša un pretēja reakcija; tā ir patiesā zinātne. Cēlonis un sekas; ir vajadzīgs resurss, lai dabūtu produktu. 1. Mozus 1:1: „Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”
* tulkotājs lieto savu tiešo tulkojumu no King James Bībeles versijas (kas tiek izmantota šī raksta oriģinālvalodā), ja latviešu valodā iztulkotais teksts atšķiras neparādot patieso būtību.


Grieķu zinātnieks Klaudijs Ptolemajs [Claudius Ptolemy] (ap 150. gadu pēc Kristus) bija zinošs cilvēks, taču kļūdaini uzskatīja, ka pārējais visums griežas ap Zemi. Tas ir nepareizi. Zinātnieki tam ticēja vairāk kā 1000 gadus. Zinātnieki domāja, ka visums griežas ap Zemi, un viņi pārliecināja arī citus mācītus vīrus, kā arī savus laikabiedrus – Eiropas baznīcas-valsts līderus. (Bībele to nemaz nemāca.) Patiesībā tā bija zinātnieku (kuri kļūdījās) vienprātība un vēlāk viņi pārliecināja arī citus nostāties pret Koperniku un Galileju ap 1600. gadu pēc Kristus. Galilejs pierādīja, ka šī zinātnieku ticība vairāk nekā 1000 gadu garumā bija nepatiesa.

Galilejs nav piemērs cīņai starp reliģiju un zinātni, bet „Galileja gadījums” drīzāk ir pierādījums, ka zinātnieku vienprātība ir bijusi nepareiza un ka viņi ir pārliecinājuši arī citus, kas tad arī sāka ticēt nepareizi.

Reliģija var būt laba, ja tā ved mūs tuvāk patiesībai.

Arī zinātne var būt laba, ja tā ved mūs tuvāk patiesībai.

Zinātnieki, kā jau cilvēki, dažreiz kļūdās, gluži kā zinātnieki Galileja laikā. Atcerieties, tie bija zinātnieki, kuri kļūdījās un viņi pārliecināja citus, ka pārējais visums griežas ap Zemi.

Atcerieties, ka zinātnieki jauca kopā astroloģiju ar astronomiju. Un zinātnieki apmuļķoja daudzus, jaucot kopā alķīmiju ar ķīmiju. Kamēr zinātnieki laika gaitā bieži ir kļūdījušies, Bībele laika gaitā ir palikusi konsekventa un precīza. Šodien evolūcijas piekritēji jauc kopā viņu ticību ar zinātniekiem, lai gan patiesā zinātne pierāda, ka evolūcija nekādā veidā nevar būt patiesa. Taču Bībele mums jau visu šo laiku ir teikusi patiesību par mūsu izcelšanos. 1. Mozus 1:1 „Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

Evolūcijas zinātnieki ir atkal kļūdījušies par zinātni, un Bībele tiks parādīta kā joprojām precīza un patiesa.


ATSAUCES – papildus informācijai (angļu valodā)

"Hidden Treasures in the Biblical Text" Chuck Missler, c. 2000.  Izdevējs: Koinonia House, 120 lapas  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" Ray Comfort, c.2001.  Izdevējs: Bridge-Logos Publishers, 95 lapas.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" Thomas F. Heinze.  Izdevējs: Chick Publications, 94 lapas.  ISBN 0-758905-70-X
 
 

"Bībele un zinātne saskan"
<http://www.creationism.org/latvian/BibleSci_lv.htm>

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org