Creation Science Information & Links!
Hoja kuu
Maswala yaulizwayo sana
Viungo
EN Makala
Vitabu
Picha
MP tatu
Video

Mwanzo 1:1  "Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi."

Yohana 1:1  "Hapo mwanzo kulikuwako Neno,
naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu."

Habari za uumbaji ni maelezo ambayo binadamu, dunia, ulimwengu na vyote vilivyomo viliumbwa hapo mwanzo na wala ulimwengu haukuumbwa kutokana na mlipuko pasipokutokana na kitu chochote.

Tunaishi juu ya chombo ambacho kimetengenezwa kwa ustadi, na kilicho na uwezo wa kujiongoza chenyewe. Maisha yetu, ushindi wa kimaisha na kifo kwa pamoja unakuwa ni ushahidi wa kutamanika wenye manukato ya kupendeza yaliyo na upendo na nyimbo za kupendeza. Hebu fikiria kidogo juu ya mambo hayo; Isabati, filosophia, kunyimwa, ukulima, kuchumbiana, vyote vilitoka pasipo kuwa na kitu? Je, viliumbwa kwa Bahati...?

Kutokana na vizazi vyote ambavyo vimeishi hapa duniani, hatuna sababu za kutotambua uwepo wa mwanasayansi wa isabati ambaye ameweka kila kitu kwa mpango. Inafaa tushangae kwa yote haya na wala tusiwe tunafikiria kwa kubahatisha tu.

Takribani miaka 3,000 iliyo pita, Mfalme Daudi aliandika ( Zaburi 8:3-4 ) "Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha; mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie?"

Kiswahili  ―
סוואהילית
суахили
斯瓦希里
Seswahili
السواحلية
स्वाहिली
―  Swahili
 MENU
SW Makala
Biblia
Kids&Teens
Sinema
Semina

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Maajabu 7 ya Mlima Mtakatifu Helens
 
Biblia na Sayansi Inakubaliana

Tovuti Nyingine Katika Lugha ya Kiingereza Iliyo na Habari za Sayansi ya Uumbaji
Other Web Sites in Kiswahili with Creation Science


Creation For Kenya ̶ CFK
www.creationforkenya.com


Biblia Takatifu  •  Holy Bible  •  Agano Jipya  •  New Testament
Biblia Takatifu
www.wordproject.org
Kiswahili Bibles
www.ethnicharvest.org
More On-line Bibles
www.e-sword.net
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Mkristo Injili Ujumbe
The Christian Gospel Message · in Kiswahili
Bwana Yesu Kristo · Matthieu 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
Imani Ya Mitume
The Apostles' Creed - in Swahili
Zaburi
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

Zaidi ya Kikristo Rasilimali
More Christian Resources

Je, Umesikia Juu Ya ...
Kanuni Nne Za Kiroho?
SWAHILI - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

Mjue Bwana Mungu Wako
  "How to Know God"

God's Story: From Creation to Eternity
God's Story
Got Questions?
Kiswahili
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
Kiswahili
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

 
ar ● Kiswahili
 GodOfWonders_ar_sw.wmv.zip 

Arabic Audio; Swahili Subtitles
en ● Kiswahili
 GodOfWonders_en_sw.wmv.zip 

English Audio; Swahili Subtitles
fr ● Kiswahili
 GodOfWonders_fr_sw.wmv.zip 

French Audio; Swahili Subtitles
 

Ndivyo Yalikuwa
Maisha Yako!

 (This was your life!)
Hadithi Ya Upendo
 (A Love Story)
Nuru Ya Ulimwengu
Sm · 190MB
Lg · 670MB
Swahili  -  78 Minutes
From Chick Publications

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News


The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Watoto
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
Movies
أفلام
Películas
Videos
For Children • 28 Minutes
Bible 4 of 8 - Joshua na Nchi ya Ahadi
(JOSHUA AND THE PROMISED LAND)
70MB
 
214MB
For Children • 24 Minutes
Bible 6 of 8 - Yona na Dhoruba Kubwa
(JONAH AND THE BIG STORM)
74MB
 
192MB
For Teen-Adult • 51 Minutes
Amawele
(AMAWELE)
147MB
 
380MB
For All Ages • 45 Minutes
Jibu
(THE ANSWER)
95MB
 
335MB
For Teen-Adult • 44 Minutes
Sanamu
(THE CHARM)
133MB
 
340MB
For All Ages • 67 Minutes
Safari ya Msafiri
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For Teen-Adult • 40 Minutes
Baadhi kwa njia ya Moto
(SOME THROUGH THE FIRE)
105MB
 
300MB
For Teen-Adult • 45 Minutes
Zawadi
(ZAWADI)
140MB
 
353MB
MORE MOVIES  
(in English)    

 

  Main Links Page  - 
www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— KISWAHILI, Swahili —   Dialects:  Kiunguja; Chimwiini; Kibajuni
This language is spoken in:   Kenya; Mozambique; Oman; Rwanda; Somalia; Tanzania; Uganda
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Kiswahili  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Semina ya 1
"Umri wa dunia"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_SW.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Swahili Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Je, umewahi kuwaza kuhusu haya?  Ninamaanisha, ni nini maana ya maisha?  Kwa nini tuko hapa?  Tulitoka wapi?  Kwa sababu hii, tutaenda wapi maisha haya ya kifika kikomo?  Semina hii inazungumzia kuhusu umri wa dunia.  Daktari Hovind anatoa ushahidi wa kweli kuonyesha kuwa Dunia hii haijakuweko kwa mabilioni ya miaka.  Kwa kweli, ushahidi huu unatuelekeza kwenye uumbaji wa siku sita.  Kama vile tunaambiwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


Hoja kuu
Maswala yaulizwayo sana
Viungo
EN Makala
Vitabu
Picha
MP tatu
Video