Creation Science Information & Links!
2 Megtartsátok

   "Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.  Ez az első és nagy parancsolat.  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."   Máté 22,37-40
    "Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!  Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel."   Mikeás 6,7-8
 

   "Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.  Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:  Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.  De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az + boldog lesz az ő cselekedetében.  Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.  Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.   Jakab 1,22-27
 

   "A dolognak summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!  Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az."   Prédikátor könyve 12,15-16 (13-14)


The 2 Commandments · in Hungarian
http://www.creationism.org/hungarian/salv2Cmd_hu.htmFőoldal:  Magyar
www.creationism.org