Creation Science Information & Links!
Apostoli Hitvallás
The Apostles' Creed - in Hungarian (Magyar)

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az szent keresztény egyház,
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet.  Ámen.


Apostoli Hitvallás
http://www.creationism.org/hungarian/saApostlesCreed_hu.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Főoldal:  Magyar
www.creationism.org