A Biblia egyetért a Tudománnyal
http://www.creationism.org/hungarian/BibleSci_hu.htm

A történelem során a tudósok számos alkalommal tévedtek, nem úgy a Biblia, amely kiállta az idő próbáját. Noha a Szentírás elsősorban nem tudományos szakkönyv, mégis szerepel benne számos tudományos jellegű megállapítás. Ezekről utóbb mindig kiderült, hogy tökéletesen pontos volt!


A tudósok régen így gondolták
Ma már tudjuk
A Biblia mindig ezt állította
A világegyetem mindössze 1000-1200 csillagból áll. A csillagok száma meghaladja a több trilliót; megszámlálhatatlanul sok csillag van! Jeremiás 33, 22: „Amilyen megszámlálhatatlan az ég serege..."
A Föld lapos. A Föld gömbölyű. Ézsaiás 40, 22: „Ki ül a föld kereksége fölött ..."
A fény nem halad, csak van. A fény halad, és vannak fizikai jellemzői; lásd: fényhullámok vagy fotonok. Jób 38, 19: „Melyik út visz oda, ahol a világosság lakik?"
Az örök világegyetem elmélet, mely szerint a csillagok csak úgy vannak. Nincs két egyforma csillag, a csillag konstellációk közül kettőnek pedig gravitációs vonzása van. Jób 38, 31: „Össze tudod-e kötni a Fiastyúk szálait? A Kaszás-csillag köteleit meg tudod-e oldani?”
A rossz vért le kell csapolni, hogy a beteg meggyógyulhasson. A vér az élet alapfeltétele, néha vérátömlesztésre van szükség, hogy megmentsék a beteg életét. 3 Mózes 17,11: „Mert a testnek élete a vérben van:..."
A levegőnek nincs súlya, csak úgy van. Az oxigénnek, a nitrogénnek és a széndioxidnak atomsúlya van, ami mérhető. Jób 28, 25: „Mikor a szélnek súlyt szerzett..."
A szelek egyenes vonalban fújnak. A légáramlatok körkörös mozgást végeznek. Préd 1,6: „…körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél…”
A Földet valaki a hátán tartja. A Föld a világűrben lebeg. Jób 26,7: „Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé."
Az emberek csak úgy megbetegednek, a kézmosás nem fontos. Számos betegség terjed érintés útján, fontos gyakran kezet mosni folyó vízben. 3 Mózes 15, 11: „…mossa meg ruháit, és mosódjék meg vízben..." 
A csillagok teljesen egyformák. Nincs két egyforma csillag. 1 Kor 15, 41: „…mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve…”
A semmiből lett valami minden ok nélkül – Ősrobbanás elmélet. Bumm, aztán: – Oda nézz! Ott egy világegyetem! A hatás-ellenhatás elve tudományos tény. Ok és okozat összefügg, energia nem keletkezik a semmiből. 1 Mózes 1,1: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.”

Noha a görög tudós, Klaudiosz Ptolemaiosz (Kr.u. 87-160.) okos volt, hibásan azt tanította, hogy a világegyetem a Föld körül kering. Tévedett. Ettől függetlenül a tudósok több, mint ezer éven át igazat adtak neki. A tudósok meg voltak róla győződve, hogy a világegyetem kering a Föld körül, és erről más, szintén tanult embereket is meggyőztek, valamint a kortárs állami, egyházi vezetőket is Európában. (A Biblia ilyesmit egyáltalán nem tanít.) De tévedtek, és később, az 1600-as években Kopernikusz és Galilei ellen fordultak. Galilei azonban bebizonyította, hogy mindaz, amiben a tudósok több, mint ezer évig hittek, tévedés.

Ami Galileivel történt, az nem a vallás és a tudomány ellentétének a megnyilvánulása volt. A Galilei epizódból csupán az derült ki, hogy a tudósok tévedhetnek, és másokat is meg tudnak győzni arról, hogy olyasmit fogadjanak el tényként, aminek semmi köze nincs a valósághoz.

A vallás jó, ha közelebb visz az igazsághoz.

A tudomány is jó, ha közelebb visz az igazsághoz.

De a tudós is csak ember, ezért tévedhet, ahogy a tudósok tévedtek Galilei idejében. Nem szabad elfelejteni, hogy a tudósok tévedtek, és ők győzték meg a kortársaikat arról, hogy a világegyetem kering a Föld körül.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a tudósok egykor keverték az asztrológiát és az asztronómiát. Számukra jól megfért egymás mellett a kémia és az alkímia, amivel sokakat lóvá is tettek. Tehát míg a tudósok a történelem során számos alkalommal tévedtek, a Biblia mindig ugyanazt állította, és mindig pontosan fogalmazott. Ma az evolucionisták a hitüket keverik a tudománnyal. Pedig az igazi tudomány szerint az evolúció nem lehet igaz. A Biblia azonban kezdettől fogva ugyanazt állítja az eredetünket illetően: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” 1 Mózes 1, 1.

Az evolucionista tudósok ismét tévednek a tudományt illetően, a Bibliáról pedig ismét ki fog derülni, hogy ami benne áll, az az igazság.


SZAKIRODALOM - REFERENCES

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"A Biblia egyetért a Tudománnyal"
<http://www.creationism.org/hungarian/BibleSci_hu.htm>

Főoldal:  Magyar
www.creationism.org