Click for: CSSHS Archive Main Page
Vol. VII • 1984 • v07n4p24       http://www.creationism.org/greek/HuangTi_el.htm

O Huang Ti - Η πρώϊμη κινεζική γραφή και
ο μετακατακλυσμιαίος αποικισμός της Κίνας

Roy L. Hales

Το Γένεση 11:1-9 υποδηλώνει, ότι μετά τον κατακλυσμό μέχρι την ενδεχόμενη άφιξη στη σημερινή πατρίδα τους, οι Κινέζοι πρέπει να πέρασαν κάποιο χρονικό διάστημα στη Σουμερία («στη γη Σενναάρ»). Ένας αρχαίος κινέζικος μύθος υπαινίσσεται ότι ο Huang Ti, ο θρυλικός «Κίτρινος Αυτοκράτορας», οδήγησε τον λαό του από τα δυτικά, και ένας πρωτόγονος λαός, που ονομάζεται Μιάο και τώρα ζει στη νοτιοδυτική Κίνα, λέγεται ότι έφτασε στην Κίνα πριν από αυτόν. Η προτεραιότητα που δίνεται στον Huang Ti στις αρχαίες γενεαλογίες δίνει υπόσταση σε αυτούς τους μύθους.

Δέκα από τους πρώτους χαρακτήρες της πρώϊμης κινεζικής γραφής, η T'ien Kan ή "ουράνια πηγή", δήθεν αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Huang Ti, αλλά στην πραγματικότητα αυτό φαίνεται στην γραφή των Σουμερίων από την περίοδο του Ουρούκ/Jemdet Nasr. Μεγάλο μέρος του θρύλου του Κίτρινου Αυτοκράτορα φαίνεται να έχει τις ρίζες του στο αρχικό μεγάλο ταξίδι των κινέζων από τη (Μέση Ανατολή) Σουμερία, μετά τον Κατακλυσμό του Νώε.

Map of China, in Asia
Κίνα και Ανατολική Ασία

    Οι Λόφοι και οι Θάλασσες
Πολλοί μελετητές πίστευαν κάποτε ότι ο Κίτρινος Αυτοκράτορας οδήγησε τους Κινέζους στη σημερινή πατρίδα τους: βασιζόμενοι στις θεωρίες ενός κειμένου που ονομάζεται «Οι Λόφοι και οι Θάλασσες» "Hill and Sea Classics". και ανάγεται χρονικά στην πρώιμη δυναστεία των Χαν (202π.Χ. - 9μ.Χ). Το βιβλίο Shan Hai Ching που παραδοσιακά θεωρείται ως «μια παράξενη ιστορία», ήταν μέχρι τη στιγμή που οι Κινέζοι επιστήμονες επηρεάστηκαν από το δυτικό τρόπο σκέψης, πολύ δημοφιλές. Αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε υπόνοιας δυτικής προέλευσης σε προηγούμενα κείμενα, τώρα έχει οδηγήσει πολλούς μελετητές να απορρίψουν το βιβλίο Shan Hai Ching οριστικά. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες τείνουν να υποστηρίζουν την ιστορικότητα αυτής της παράδοσης:

(1) Διαθέτουμε μόνο ένα μικρό απόσπασμα αυτής της κινεζικής γραφής, όπως υπήρχε πριν από τη δυναστεία των Χαν. Καθώς η Shan Hai Ching φιλοδοξεί να μεταφέρει τις αρχαίες παραδόσεις, αυτό μας αφήνει λίγο υλικό για να ελέγξουμε την αξιοπιστία της. Οι σκεπτικιστές είναι πιθανώς σωστό να πιστεύουν ότι ένα μεγάλο μέρος του κειμένου της, είναι νεότερης προέλευσης, αλλά υπάρχει και παραμένει η σαφής πιθανότητα ότι κάποιες από τις ιδέες του κειμένου προέρχονται από την αρχαιότητα.

(2), Ο υπαινιγμός μιας τάχα δυτικής προέλευσης θα πρέπει να εμφανίζεται στη βιβλιογραφία της Κίνας, η οποία παραδοσιακά περιφρονούσε όλα τα πράγματα που προέρχονταν από το εξωτερικό· κι αυτό είναι αρκετά περίεργο και αξιοσημείωτο.

(3), Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι Μιάο είχαν έρθει εκείνοι για πρώτη φορά στην Κίνα. 2

(4) Η κινεζική παράδοση τείνει να υποστηρίξει τον ισχυρισμό ότι ο πρώτος πόλεμος της ιστορίας τους συνέβη όταν ο Κίτρινος Αυτοκράτορας νίκησε τους Μιάο. Από χρονολογικής απόψεως είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε πολλές αναφορές ο κινέζος ηγέτης στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να γίνει ο Κίτρινος Αυτοκράτορας μετά τη νίκη του.

(5) Ο Κίτρινος Αυτοκράτορας είναι πρόγονος για κάθε κινέζο αυτοκράτορα για τα επόμενα 2.500 χρόνια. Υπάρχουν θρύλοι προηγούμενων ηγεμόνων, αλλά είναι μόνο ασθενώς συνδεδεμένοι με τις επόμενες γενιές· υπήρξαν μετέπειτα αυτοκράτορες, αλλά κανένας από αυτούς δεν διεκδίκησε τίποτα από κανέναν από τους αυτοκρατορικούς απογόνους του Huang Ti. Κάθε αυτοκράτορας κατά την περίοδο αμέσως μετά από αυτόν ακόμα και οι επιτυχημένες Hsia (2205-1766 π.Χ.) Σανγκ (1766-1112 π.Χ.) και Chou (1111-256 π.Χ.) δυναστείες, κατάγονταν από τον Huang Ti (βλέπε συνημμένη γενεαλογία). Ο ίδιος εμφανίζεται ως εικονικός πρόγονος για το κινεζικό έθνος.

    Η T'ien Kan (ή "ουράνια πηγή")
Δέκα από τους πρώτους χαρακτήρες της πρώϊμης κινεζικής γραφής η «ουράνια πηγή» υποτίθεται ότι αναπτύχθηκε από έναν από τους υπουργούς του Huang Ti. Τα ονόματα και τα σχήματα από αυτούς τους χαρακτήρες σώζονται από την παράδοση. Απεικονίσεις των πέντε από αυτούς εμφανίζονται στην κινεζική νεολιθική αγγειοπλαστική (βλέπε συνημμένο σχήμα). Είναι γεγονός ότι έχουμε αποδείξεις με τις οποίες μπορούμε να κατανοήσουμε τόσους λίγους από αυτούς τους χαρακτήρες, καθώς λιγότερες από σαράντα μορφές σε κεραμικά αγγεία έχουν περάσει στη σύγχρονη εποχή, επιτρέποντας ορισμένες μικρές τροποποιήσεις της κλίσης του «I», η αντίστροφη θέση του «Wu», οι πρόσθετες διακεκομμένες γραμμές των άκρων «Kuei» τα σχήματα των χαρακτήρων αυτών μπορεί να φαίνονται και να διατηρούνται πιστά. Ωστόσο, όπως ο Kiang Kang-hu επεσήμανε το 1935, τα ονόματα των χαρακτήρων αυτών «είναι ακατανόητα στην κινεζική γλώσσα». Οι ίδιοι όροι συχνά είναι γραμμένοι με διαφορετικούς χαρακτήρες και σε διάφορα μέρη. Φαίνεται ότι μπορεί να είναι λέξεις ξενικής προέλευσης οι οποίες έχουν μεταφραστεί από τους Κινέζους, σύμφωνα με την προφορά τους. "3

    Η T'ien Ken εμφανίζεται στους Σουμερίους
Οι πραγματικές μορφές της T'ien Kan φαίνονται στην γραφή των Σουμερίων από την περίοδο του Ουρούκ/Jemdet Nasr.(Διάγραμμα 1). (Δεδομένου ότι οι Σουμέριοι έδωσαν στη γραφή τους μια κλίση ενενήντα μοιρών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν προσθέσει μια επιπλέον στήλη, όπου τα σύμβολα Ουρούκ / Jemdet Nasr μπορεί να έχουν ρυθμιστεί για καλύτερη σύγκριση -διάγραμμα 2). Με την πιθανή εξαίρεση της «Hsin», οι Κινέζικοι χαρακτήρες μπορούν εύκολα να εξηγηθούν ότι απορρέουν από την γραφή των Σουμερίων. Η «Chia» είναι σχεδόν πανομοιότυπη με το χαρακτήρα Ουρούκ και έχει οριστεί ως 234. «Ι» είναι μια πιο γραμμική απόδοση του 450. «Ping» είναι μόνο μια πιο συμπαγής έκφραση του 692. «Ting» είναι L 405. Πάρτε το μισό κύκλο μακριά από τo 444 και εμείς ψάχνουμε για το «Wu». Η «Chi» είναι 864. Ο «Κενγκ» εκφράζει μια παρόμοια ιδέα με το 386, αν και το σχήμα έχει ληφθεί μακριά από τις πλευρές και αντ' αυτού υπάρχει μια ώθηση μέχρι το κέντρο. «Jen» είναι μια απλοποιημένη 515. «Kuei» είναι απλό και το σχήμα που ορίζεται ως 878, με παύλες να προστίθενται στα άκρα. Εννέα από τους δέκα χαρακτήρες της T'ien Kan μπορούν να εξηγηθούν ως προερχόμενες από τη γραφή των Σουμερίων και τις νεολιθικές αγγειοπλαστικές απεικονίσεις όπου στην πραγματικότητα φαίνεται να υπάρχουν ως μια ενδιάμεση μορφή. Αυτό είναι ακριβώς που θα πρέπει να αναμένουμε, αν η T'ien Kan καταγόταν στην πραγματικότητα από την Σουμερία.

    Συμπέρασμα
Πολλές εκατοντάδες χρόνια αργότερα, οι Κινέζοι ήταν σε θέση να παρουσιάσουν μια εγωκεντρική υπερηφάνεια στη δική τους κουλτούρα σε συνδυασμό με την λατρεία του βασιλεύοντος αυτοκράτορα και μια περιφρόνηση σε όλα τα πράγματα που προέρχονταν από το εξωτερικό. Αυτό οδήγησε στην εγκατάλειψη των παραδόσεων μιας προηγούμενης πατρίδας ή αλλιώς σε μια επανάληψη τέτοιων ιστοριών των κινέζικων ρυθμίσεων. Θα μπορούσε κανείς να επισημάνει ότι σύμφωνα με το κινεζικό έπος του κατακλυσμού που στέκεται αυτόνομο, σε πολλές παγκόσμιες παραδόσεις του μεγάλου κατακλυσμού, υπάρχει το γεγονός ότι ο «Νώε» κατέκτησε τα νερά του κατακλυσμού. Ο Yu, που για τους κινέζους είναι ο «Νώε» ήταν ένας αυτοκράτορας ο οποίος έλαβε τη νίκη του με τα βρώμικα μαγικά μέσα που λαμβάνονταν από τον ουρανό. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρόκειται ποτέ κανείς να αναρωτηθεί γιατί αργότερα οι Κινέζοι θεωρούν το μύθο της δυτικής προέλευσης του Huang Ti ως μια «περίεργη ιστορία», αλλά είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια τέτοια ιστορία δεν θα έπρεπε να έχει επιβιώσει καθόλου θεωρώντας ότι αυτή η ιστορία βρίσκεται σε συμφωνία με την παράδοση των Μιάο και με το γεγονός ότι ο Huang Ti είναι ουσιαστικά ο πρόγονος του κινέζων στην αρχαίες γενεαλογίες. Αυτή η αφήγηση φαίνεται εντυπωσιακά ιστορική (βλέπε Διάγραμμα 3). Τα ονόματα αυτών των κινέζικων χαρακτήρων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του φαίνεται να έχουν ξενική προέλευση και τα σύμβολα είναι ίδια με εκείνα της εποχής Ουρούκ / Jemdet Nasr στην γραφή των Σουμερίων. Η Γραφή εξηγεί αυτή την κατάσταση πολύ απλά· όλη η ανθρωπότητα έζησε στη Σουμερία μετά τον κατακλυσμό. Κάποιος μπορεί μόνο να υποθέσει ότι οι θρύλοι του Huang Ti ενσωματώνουν μνήμες από το ταξίδι των Κινέζων προς τα ανατολικά.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 Kiang Kang-hu, T-ai Yu Chul Chi Chinese Civilisation (Shanghai: Chung Hwa Book Co., 1935) p.4.
  (Kiang Kang-hu, T-ai Yu Chul Chi Κινέζικος πολιτισμός (Σαγκάη: Chung Hwa Βιβλίο Co, 1935) σελ. 4.)

2 See Roy L. Hales, "Archaeology. the Bible and the Postflood Origins of Chinese History." Creation Social Science and Humanities Quarterly, Winter 1983 or Hugo Bernatzek, Akha and Miao (1970) p.15.
  (Βλέπε Roy L. Hales, «Αρχαιολογία. Η Αγία Γραφή και η προκατακλυσμιαία προέλευση της κινεζικής ιστορίας». Δημιουργία Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Quarterly, Winter 1983 ή Hugo Bernatzek, Akha και Miao (1970) σ.15. )

3 Kiang Kang-hu, p.6.
  (Kiang Kang-hu, σ.6.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΙΔΩΛΙΩΝ
T'ien Kan symbols taken from Chang Kwang-chih. `T'ien Kan: a key to the history of the Shang," David T. Roy and Tsuen-hsuin Ts len (eds), Ancient China: Studies in Early Civilisation (Hong Kong: The Chinese University Press, 1978).
  (Σύμβολα T'ien Kan λαμβάνονται από Chang Kwang-chih. `T'ien Kan: το κλειδί για την ιστορία του Shang," David T. Roy και Tsuen-hsuin Ts len (επιμ.), Αρχαία Κίνα: Μελέτες στον Πρώϊμο Πολιτισμό (Χονγκ Κονγκ: Chinese University Press, 1978).)

Neolithic symbols from Chang Kwang-chih, The Archaeology of Ancient China (New Haven & London: Yale University Press, edition of 1977) figures 51 and 129.
  (Νεολιθικά σύμβολα από Chang Kwang-chih, Η Αρχαιολογία της Αρχαίας Κίνας (New Haven & London: Yale University Press, έκδοση του 1977) στοιχεία 51 και 129.)

Sumerian figures taken from either: (1) Adam Falkenstein, Archaische Texte Aus Uruk (Berlin, 1936), these have purely numerical designations like 234, (2) G.A. Barton, Origin and Development of Babylonian Writing (Leipzig, 1913) as reproduced in L.A. Wedell, The Aryan Origin of the Alphabet (Hawthorne, Cal.; Christian Book Club of America, edition of 1968), this sign is designated B 78. This sign also appears in figure 62 of Hans Jensen, Sign. Symbol and Script (London: George Allen & Unwin Ltd, 1970). (3) S. Langdon Pictrographic Inscriptions from Jemdet Nasr (Oxford University Press, 1928) fig. designated L 405.
  (Σουμερίων στοιχεία που λαμβάνονται είτε από: (1) Adam Falkenstein, Archaische Texte Aus Ουρούκ (Βερολίνο, 1936), αυτά έχουν καθαρά αριθμητικές ονομασίες όπως 234, (2) GA Barton, Προέλευση και Ανάπτυξη της βαβυλωνιακής γραφής (Λειψία, 1913), όπως παρατίθεται στο LA Wedell, Η Άρια Καταγωγή του αλφαβήτου (Hawthorne, Cal .; Christian Book Club της Αμερικής, έκδοση του 1968), αυτό το σημάδι έχει οριστεί Β 78. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται επίσης στο σχήμα 62 του Hans Jensen. Σύμβολο και Script (Λονδίνο: George Allen & Unwin Ltd, 1970). (3) Σ Langdon Κρυπρογραφικές Επιγραφές από Jemdet Nasr (Oxford University Press, 1928) εικ. έχει οριστεί L 405.)


Chart 1Chart 2


Chart 3


 
"O Huang Ti - Η πρώϊμη κινεζική γραφή και ο μετακατακλυσμιαίος αποικισμός της Κίνας"
<http://www.creationism.org/greek/HuangTi_el.htm>

Κεντρική:  Ελληνικά
www.creationism.org