Creation Science Information & Links!
The 2 Commandments

   "Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!  See ongi suurim ja esimene käsk.  Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!  Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” "   Matteuse evangeelium 22:37-40
    "Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hinge patu eest?   Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? "   Miika 6:7-8
 

   "Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.   Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist.   Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli.   Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija - see on õnnis oma tegemises.
Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine.   Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata. ."  
Jaakobuse kiri 1:22-27

 

   "Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: „Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!   Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri.” "   Koguja 12:13-14


The 2 Commandments · in Estonian
http://www.creationism.org/estonian/salv2Cmd_et.htmEsileht:  Eesti
www.creationism.org