Creation Science Information & Links!
Laulud 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Estonian (Eesti)
Psalmid 1

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas,   vaid kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.   Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.   Aga nõnda ei ole õelad; vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.   Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses.   Sest Issand tunneb õigete teed; aga õelate tee läheb hukka.
 

Psalmid 51

Laulujuhatajale: Taaveti laul,   kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet oli käinud Batseba juures.   Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!   Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust!   Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees.   Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.   Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.   Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada.   Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi!   Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud!   Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!   Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!   Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!   Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!   Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid.   Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal! Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest.   Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust!   Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt.   Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.   Tee head Siionile oma head meelt mööda, ehita Jeruusalemma müürid!   Siis hakkavad sulle meeldima õiguse ohvrid, põletusohvrid ja koguohvrid, siis tuuakse härjavärsse su altarile!
 

Psalmid 100

Tänulaul. Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!   Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!   Teadke, et Issand on Jumal! Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari.   Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele!   Sest Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve.
 

Psalmid 150

Halleluuja! Kiitke Jumalat tema pühamus!  Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses!   Kiitke teda tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!   Kiitke teda pasuna helidega! Kiitke teda naabli ja kandlega!   Kiitke teda trummide ja ringtantsudega! Kiitke teda keelpillide ja viledega!   Kiitke teda helisevate simblitega! Kiitke teda kumisevate simblitega!   Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Halleluuja!
 


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/estonian/saPs1_51_100_et.htm

Esileht:  Eesti
www.creationism.org