Mida kristlased peaks õppima Galileo juhtumist?

Kreatsioniste süüdistatakse sageli teadusevastasuses. Argumendid on stiilis -  mäletad Galileod, keda omaaja teoloogid väga tugevalt taga kiusasid?! Öeldakse, “Ajalugu on tõestanud et Galileol oli õigus ja et dogmaatilised religioossed juhid, kes tema vastu sõidsid, eksisid”. Ühe lihtsa näitega, hoiatatakse, et iga usuinimeste vahelesegamine teadustöösse on samaväärne religioossele tagakiusule.


Galileo Galilei
Galileo juhtumi ajalooline tõlgendus ei ole tegelikult mustvalge. Vastupidi, see on üks huvitavam ja keerulisem ajaloolisi sündmuste kulg. Galileo kohtuprotsess ei olnud lihtsalt konflikt teaduse ja religiooni vahel, nagu seda tihti serveeritakse.. See oli keeruline jõudude demonstratsioon, kus olid vastamisi võim, kadedus, uhkus ja ambitsioonid.  

Selle tragöödia näitelava pandi valmis mõned aastad varem ajal, mida nimetatakse protestantlikuks reformatsiooniks. Reformatsioni ajal sattusid katoliku kiriku võimud löögi alla. Palju inimesi sh ka preestreid toodi Roomas kohtu ette kui ususalgajad. Reformatsioon raputas kiriku võimu aluseid, kangutades paljude kirikuisade võimu ja mõju. Lõpuks, Trenti nõukogus, formuleeris Katoliku kirik kirjanduse loetelu , mis oli keelatud katoliiklastele üle kogu maailma. Sellesse loetellu sattus iga teos, mis ei nõustunud traditsioonilie pühakirja tõlgendusega.

Irooniliselt, eksisteerib tavaarusaam, et Galileo oli tagakiusatud piibli eksegeeside poolt, kuid tegelikult hoopiski aristootelliku maailmavaate poolt, Paganliku filosoofia oli juurdunud traditsioonilisse katoliku kirikusse keiser Augustinuse ajal. Löögi alla sattusid hoopiski Kiriku dogmaatikast kinnihoidmine mitte Piibel. Tuleb märkida, et paavst Urban VIII ´le meeldis Galileo tegevus, kuid ta polnud valmis avalikult tema eest seisma. Veelgi enam, suurem osa tagakiusust pärines hoopiski intellektuaalsetelt teadlastelt, kelle hariduslikku autoriteeti ohustati. Galileo ajal edendasid haridust peamiselt jesuiidid ja dominikaani preestrid.

Galileo üks peamisi “ohte” haridusele seisnes, et ta tegi oma kirjutised itaalia, mitte ladina keeles. Viimane oli aga ametliku koolihariduse keel. Galileo üritas viia oma ideid lihtrahva sekka, lootuses, et need saaksid ka teadmisi omandada. Seega, Galileo kujutas endast vaenlast ametlikele teadusvõimudele ja koges selle seltskonna kogu raskust ja tagakiusu.

Sarnaselt sellele on ajalooline vastuolu kreatsonistide ja evolutsonistide vahel sarnane Galileo konfliktiga, ainult rollide vastupidiseks pöördumisega.  16ndal sajandil, oli kristlik teism valitsev filosoofia ja haridussüsteemis domineeris Katoliku Kirik.  Sarnaselt Galileole, need,kes pühendasid ennast hoolikalt tõe otsimisele, leidisid endid nende võimude halastamatute käte vahelt, kelle teooriaid ohustati. Kahekümnendal sajandil, muutus domineerivaks naturalism ja teadus omandas mõjujõu. Jällegi näeme me, et enamus (vaatamata sellele, kas see on õige või vale) kiusab taga neid, kes julgevad kritiseerida “traditsioonilisi” teooriaid; nt evolutsiooni teooriat.

Õppetund, mida Galileost õppida saame ütleb, et kirik ei ole mitte olnud piiblis liiga kinni, vaid et ta, vastupidi, on olnud Pühakirjast liiga kaugel. See lubas Kreeka filosoofial mõjutada teoloogiat ja õpetada pigem traditsioone, mitte pühakirja. Me peame jäigalt kinni hoidma Pühakirja õpetusest. Me ei tohiks kunagi rahulduda filosoofilistele traditsioonidega. Piibel on ainuke, eksimatu, ilmutuslik teadmine Jumalast. Motiveerituna armastavast Loojast ja Tema sõnast, peavad usklikud hoolikalt kaaluma iga mõtet, mis tõstetakse Piibli standardi vastu. Oleks seda teguviisi järgitud Galileo päevil, oleks rahumeelne ja mõistlik lahendus aidanud Katoliku Kirikul oma paisetest üle saada. Ta ei oleks pidanud kinni meeleheitlikult kinni hoidma mitte-kristlikke filosoofiatest.


Originally published in English "What is the lesson that Christians should learn from Galileo?" by ChristianAnswers.net 
http://christiananswers.net/q-eden/edn-c007.html

Mida kristlased peaks õppima Galileo juhtumist?
http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNet_LessonChristiansGalileo_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org