Kas Eedeni 
aeda on leitud?
Piibel ütleb Eedeni asukoha kirjelduse kohta järgmist:

“Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes
sealtpeale neljaks haruks:  esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu
Havilamaa, kus on kulda;  selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja
karneoolikive.  Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa. 
Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab hommiku pool Assurit; 
ja neljas jõgi on Frat.  (1 Mo 2:10-14)


 
See on see, miks paljud kristlased arvavad, et algne Eeden asus Mesopotaamia piirkonnas (Iraagis), kus praegu asuvad Tigris ja Eufrati jõed.

Kuid, Piibel kirjeldab üleilmset kõikehävitavat Uputust, palju sajandeid pärast esimese inimpaari väljaajamist Eedenist. Paksud settekihid, mida leidub kõikjal maakeral, tunnistavad tohutust ümberkujundamisest ja mis hävitas täielikult uputuse eelse maailma. 

Pärast Uputust, ainsad ellujääjad (perekond Noa) liikus Sumeri tasandikule, kus täna voolavad Tigris ja Eufrat. Seega kohe päris kindlasti ei ole tegemist nendesamade algsete jõgedega. Need jõed voolavad settekivimite peal, mis ladestusid Uputuse käigus. Need jõed on ilmselt oma nime saanud Uputuse eelsete jõgede järgi, mida ohtrasti nimetati Briti saartelt päirt uusasunike poolt ka Ameerikas ja Austraalias ja mitmel pool mujalgi värskelt avastud “uuele maailmale”. 

Pange tähele ka seda, et algselt oli tegemist ühe suure jõega, mis jagunes neljaks, seda aga tänased jõed endast ei kujuta.
Eedeni aed hävis Uputuses ja selle algset asukohta ei saa kindlaks teha.
 

Originally published in English "Has the Garden of Eden ever been found?"
http://christiananswers.net/q-aig/garden-of-eden-loc.html

Kas Eedeni aeda on leitud?
http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNet_HasGardenOfEdenBeenFound_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org