Milles seisnes Galileo väidetavalt teaduslik konflikt kirikuga?

Milles seisnes Galileo Galilei konflikt omaaegse katoliku kirikuga? See ei olnud lihtsalt üks konflikt teaduse ja religiooni vahel, nagu seda tavaliselt portreteeritakse. See oli konflikt Koperniku maailmavaate ja Aristotelliku maailmavaate vahel, mis olid muudetud kiriklikuks traditsiooniks. Galileo väljendas oma Kopernikut toetavat maailmavaadet, nagu ka oma piibellikke seisukohti oma kirjas 1615 Toskaana Suurhertsoginnale. See kiri sai aluseks esimeseks kiriklikuks kohtuprotsessiks ja tsensuuriks. 1632  aastal ilmunud kirjutise alusel mõisteti Galileo süüdi ketserluses ja pandi eluaegsesse koduaresti. Tänagi pakub Galileo juhtum meile olulist õppetundi ja väljakutset.

Aristoteles (384-322 eKR.) uskus, et universum on lõplik ja kerakujuline, mille keskmeks on  püsiv maa.

Clement ja Origen (185-254 pKr.), mõlemad pärit Alexandriast, olid määratud kokku panema Kreeka mõtteviisi (Aristotle's mõttekäigud nii filosoofias kui teaduses) ja pühakirja.

Van Bebber ütleb, "Nende allegoorilised interpretatsioonid andsid tõuke uueks kristliku voolu sünniks. Keiser Augustinus (354-430 A.D.) ei olnud nii ekstreemne kui Clement või Origen, kuid võttis sellise uue lähenemise omaks. Augustinuse ajal põimit segamini filosoofia, kultuur ja teoloogia. Kuna Katoliku Kirik peab traditsioone samaväärseks pühakirjaga, oli selline sündmuste käik loogiline. Lõpuks, juured mis said oma alguse Augustinuse ajal, lõid õitsema Thomas Aquinas´e ajal (1224-1274 A.D.)

Renessasi perioodil (1300-1600 A.D.), toimus kreeka filosoofia taassünd, see kindlustas aristotelliku filosoofia ja teaduse, mis juba oli juurdunud Rooma Katoliku Kirikus ja traditsioonides. Palju suuri teaduslikke eksitusi said autoriteetseks tollases maa-keskses kosmoses. Kuid need vead sobisid hästi kokku inimese-keskses renessansis.

Nicholas Kopernikus (1473-1543 A.D.) oli renessansi ajastu mees, kes oli õpetatud klassikas, õiguses, teoloogias, matemaatikas, metafüüsikas, keeltes ja astronoomias. Kopernikus arendas välja kosmoloogia, kus Päike on keskmes, maa pöörles ümber oma telje ja ka maa ning tähed pöörlesid umber Päikese.

Galileo Galilei (1564-1642 A.D.) sai laiapõhjalise renessansi hariduse. Kuni aastani 1610, kui 46-aastane Galileo ehitas oma esimese teleskoobi, oli ta keskendunud peamiselt füüsikale, mitte astronoomiale. Üsna varsti tegi ta avastusi, mis rääkisid vastu aristotelese kosmosele. Ta nägi mägesid, orge ja teisi pinnavorme Kuul, mis viitasid teatavale rütmilistele muutustele. Ta vaatles Jupiteri nelja kuu liikumist, mida nüüd tuntakse Galileo kuude nime all. Enam ei olnud teadlastel võimalik öelda, et taevakehad pöörlesid üksnes umber maa. Ta vaatles ka Veenuse erinevaid faase, mille ainsaks seletuseks oleks tema pöörlemine umber Päikese, mitte Maa.

Vastuakajad nendele avastustele kõikusid entusiasmist väga suurde vaenu. Mitte kartes lahinguid, kaitses Galileo aktiivselt oma tõendeid, mis toetasid Koperniku maailmavaadet. Hummel märgib,

“Ta oli kirglik, jõuline karakter, kes suutis vallutada iga ruumi või diskussiooni. Tema talent sarm võitis poolehoidu ülikoolis, kohtus ja kirikuringkondades. … Samal ajal oli ta lõikavalt sarkastiline nende vastu, kelle argumendid olid kummutatavad tema teaduslike avastustega. See joon tekitas talle palju suuri vaenlasi. Galileo võitis debattidel… Oma profesionaalset elu ei veetnud ta üksnes vaatlemistega, kalkulatsioonidega, vaid ka argumenteerimisega ja veenmistega. Tema eesmärk oli toetada uue teadusliku maailmavaate arengut.”
Johnston, üks Katoliku kiriku kaitsja, kirjutas, et Galileo oli süvenenud Kopernikuse tõukamisele kristluse troonilt. Johnston märgib, et Galileo positsioon ja maneer tõukas eemale paljusid ja ei jätnud kirikuvõimudele mingit ruumi manööverdusteks.

Peamine probleem oli see, et Aristotelese maailmavaade oli ammu koost lagunemas, aga Kirik hoidis sellest kümne küünega kinni. Ei suudetud teha vahet aristotelese ja kristliku õpetuse vahel ja sellel ajastul ei olnud ka teaduse ja filosoofia omavahelist lahutatust. Kiriku jaoks kehtis tees, et kui aristoteles eksib, siis eksib ka Kristus.

Üks teine taustafaktor Galileo konfliktis oli reformatsiooni mõjudel. Martin Lutheri (1483-1546 A.D.) ja protestantliku reformatsiooni tõttu (1517 A.D.) sattus löögi alla kogu kirikusüsteemi autoriteet.Katoliku Kirik kaotas olulisel määral oma mõjuvõimu. Koostati lausa katoliiklastele keelatud kirjanduse nimekiri. Sellesse lülitati kõik kirjutised, mis olid vastuolus juurdunud pühakirja tõlgendustega.

    Kiri Madame Christina´le

1615 kirjutas Galileo kirja oma vaadete kohta Madame Christina Lorraine ?t, Toscana suur-hertsoginnale, "Piibli tsitaatide kasutamisest teadus-temaatikas." Kohus kasutas seda kirja tema vastu tema esimese kohtuprotsessi ajal 1616. Nad suunasid Galileo loobuma Kopernikust ja keelduma üldse õpetamisest.

Väljavõtted Madame Christina kirjast aitavad selgitada Galileo vaadet Pühakirjale. Ta kirjutab“Ma mõtlen, et on väga väärikas ütelda ja mõistlik kinnitada, et Pühakiri ei saa kunagi rääkida valet- miliganes tema tõelist mõtet on taibatud. ”

Ta tsiteeris Kopernikust samas joones: "Ta [Kopernikus] ei ignoreerinud Piiblit, vaid ta teadis väga hästi et kui tema õpetust tõestatakse, siis ei saa see minna Pühakirjaga vastuollu juhul kui sellest saadi õigesti aru." Ta tsiteerib Augustinust seoses Pühakirja tõega:

“Ja St. Augustine ? [oma seitsmendas kirjas Marcellinuséle] me loeme: ja kui keegi asetab Pühakirja autoriteetsuse kahtluse alla ei tea, mida ta on ettevõtnud; siis ei astu ta vastu mitte Pühakirjas toodud asjaoludele või mõttele, vaid ta esitab iseenda interpretatsiooni sellest, millest ta Pühakirjas aru ei saa. Ta esitab iseenda ettekujutusi.”
Galileo oli sama palju usu kui  teadusemees.

Kaks Galileo kirjanäidist aitavad meil illustreerida tema interpretatsiooi Pühakirja ja teaduse vahel. Mõned ütlevad, et ta oleks pidanud jätma Pühakirja üldse välja ja tegelema teadusega, kuid ta oli lõksus,ükskõik kumba pidi ta oleks teinud. Katoliku kirikut oli provotseeritud muutma oma Aristotellikku maailmakäsitlust niikuinii.

Iiobi 9:6 ütleb, " 6tema põrutab maa oma asemelt,   " Galileo tsiteerib Commentary on Job (1584), et maa liikumine või pöörlemine ei ole vastuolus Pühakirjaga. Tänasel päeval, kreatsionistid määratleksid sellise lause “vaadeldavaks tõeks Galileo päevil." See tähendab, meie jaoks kes me elame maal, ei näe ja taju ju et maa meie all liigub. Aga Galileo vastased ei võtnud vastu sellist seletust.]

Teine tekstilõik ja Galileo kommentaar sellele, näitab et neid Pühakirja osi, mis ütlevad midagi teaduslikku, ei tohi võtta kujundlikult.  Iiobi 26:7 märgib, " Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa eimillegi kohale."

Täna me teame, et see lause on kirjanduslikult ja teaduslikult tõeselt kirja pandud. Ei ole vaja teha mingeid tõlgendusi tavaliste või harimatute inimeste jaoks. Universum on tühi va see õhuke õhukiht, mis meie maad ümbritseb.

    Uus raamat ja teine kohus

Aastal 1632, lõpetas Galileo oma Dialogue Concerning the Two Chief World Systems—Ptolemaic & Copernican. Selles raamatus, pärast 12 aastat pingutusi, esitas ta kõik argumendid poolt ja vastu kahele maailmasüsteemile – Kopernikuse (päikese keskne) ja Aristotelese või Ptolemaiose vastu (maa keskne). Galileo ka hoiatas kirikut lõksust, millesse nad olid astunud:

"Pange tähele, teoloogid, et teie püüdlustes kinnitada usku püsivasse maasse, mille umber Päike tiirleb, riskite te lõpuks saada hukkamõistetud kui ketserid.- ma ütlen, et praeguseks ajaks on tõestatud, et maa liigub ja Päike on paigal"
Rooma katoliku kiriku hierarhia ja nende aristootelllikud-ptolemaioslikud nõuandjad ei järginud seda nõuannet. Rooma Kuuria kuulutas koheselt Galileo suurepärase töö seadusega keelatuks ja konfiskeeris selle ja see sai aluseks teisele kohtuprotsessile, tsensuuriks ja eluaegseks koduarestiks, mida valvas Inkvisitsiooni Püha Kontor  aastal 1633. Rooma Katoliku Kirik mõistis ta süüdi oma 1616 aasta lepingu murdmises ja et ta polnud lõpetanud koperniku teooria kui tõe ja mitte hüpoteesi õpetamist. Nad süüdistasid teda ketserluses ja nad käskisid tal oma käsitlusest lahti ütleda [hülgama valearvamust]. 7 kardinali kümnest juhatasid kirjutasid alla tema süüdimõistmisele.

Püha Kohus kirjutab Galileo protsessi kohta järgmist: “Väide, et Päike on kosmose keskmes ja ei liigu oma kohalt on absurd ja vale filosoofiliselt ja ketserlik, sest et see on otses vastuolus Pühakirjaga. Väide, et maa ei ole universumi keskmes ja liikumatu, vaid et ta liigub ja on ka ööpäevase pöörlemisega,on võrdne absurdiga ja vale filosoofiliselt ja teoloogiliselt.”

    Ajalooline järelmõju Galileo juhtumile

Uued tõendid kasvatasid Koprerniku maailmavaate populaarsust. Rooma Katoliku Kiriku juhtkond tundus napakatena, lüües kiilu teaduse ja religiooni vahele ja see on märkimisväärselt laienenud meie päevadeni.

Nagu Johnston sõnastas, "Populaarses mõttes, Galileo juhtum on ilmne tunnistus, et vaba tõe otsing sai võimalikuks ainult pärast seda kui teadus 'vabastas' ennast keskaja teoloogilistest ahelatest …Galileo juhtum on üks ajalooline kaigas mida kasutatakse Kiriku vastaste poolt”.

    Avaldused ja õppetunnid täna  ---  Väljakutsed teadusreligioonile

Tänast vaadet Galileo konfliktile kiriku hierarhiaga, peetakse suureks teaduse võidukäiguks religiooni üle. Tänane teaduse kuningas, Loodus on Looja ja jumal (kui selline üldse eksisteerib) on ebaoluline. Galileo ise küll niimoodi ei arvanud, tema usk Jumala Sõna suhtes jäi tugevaks. Ta nimetas ikkagi Jumalat Loojaks, mitte loodut.

    Õppetunnid kõikidele

Ka meie peaksime hoiduma mingite erilistest Pühakirja tõlgendustest kinnihoidmisest. Need võivad olla ekslikud. Näiteks, on palju teaduslikke väljakutseid noore maa kreatsionistidele. Me peame hoidma paljusid oma teaduslikke vaateid ja nende vastavust piibli internpretatsioonist lahus. Me ei oma kunagi kõiki õigeid vastuseid taeva sellel poolel.


Originally published in English "What were Galileo's scientific and biblical conflicts with the Church?" by ChristianAnswers.net 
http://christiananswers.net/q-eden/galileo.html

Milles seisnes Galileo väidetavalt teaduslik konflikt kirikuga?
http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNet_GalileoConflicts_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org