Veeuputuse veed - kust need veed pärinesid?

Rääkides veeuputusest Noa päevil, mis muutis kogu maailma, annab Piibel meile piisavalt infot, kust veed tulid ja kuhu nad läksid. Vete allika kohta on ütleb 1 Mo 7:11, “sügavuse allikad” ja “taevaluugid”


 
Suure sügavuse allikad

“Suure sügavuse allikaid” on mainitud enne kui “taevaluuke”, viidates kas nende erinevale tähtsusele või sündmuste järjekorrale.

Mida kujutasid endast “suure sügavuse allikad“? Seda salmi kasutatakse ainult 1 Mo 7.11-s. Mõistet “suur sügavus” kasutatakse Piiblis ka mujal kolmel korral: Jes 51:10, kus see tähendab selgelt ookeani mõistet, Aamose 7:4 tähendab tõenäoliselt ookeane ja L 36:7 kasutatakse seda võrdumina Jumala kohtuotsuse kohta. Mõistet“sügavus” on kasutatatud veel rohkem ja tavaliselt mõeldakse selle all ookeane, kuid mõnedel juhtudel nt Hes 31:4, 15 hoopiski “põhjavett” Heebrea sõna (mayan) tõlgituna “põhjavesi” tähedab fontääni, kaevu, välja purskuvat allikat.

Seega, “sügavuse allikad” on tõenäoliselt ookeanide või ka põhjavesi. Veeuptuse sündmuse kontekstis tähendab ta mõlemat.

Kui sügavuse allikas oli peamine vee lähtekoht, siis pidi selle varu olema suur. Mõned arvavad, et kui Jumal tekitas kuiva maa vete alt kolmandal päeval, siis mõned arvavad, et veed mis katsid maa panda, maeti maa alla.

1 Mo 7:11 ütleb, et päeval, mil uputus algas, “puhkesid” sügavuse allikad, mis tähendab vete vabastamist tõenäoliste mõrade või lõhede kaudu maa pinnas või mere põhjas. Veed, mis olid sinna alla maetud, purskusid välja, tekitades katastroofi.

Leidub praegugi palju vulkaanilise päritoluga kaljusid, kuhu on vahele lükitud fossiilide kihid ja siis on jälle kivimid. Need on kihid, mis tekkisid ilmselt uputuse käigus. Seega on mõeldav, et need suured sügavuse allikad tõid kaasa rea vulkaanilist aktiivsust, mille käigus purskus maale tohutu suur vee hulk. On huvitav, et üle 70 % või isegi rohkem, mis täna vulkaanidest välja purskub, on vesi, enamus küll auruna.

Võib arvata, et uputuse alguses temperatuuri tõusu tagajärjel tekkinud surve tagajärjel tõukus ookeani põhi kiiresti üles, isegi kuni 2000 meetrit (Atlandi mäeahelik). See purskas merevee maale ja põhjustas massiivse uputuse, sarnanedes täpselt “sügavuse allikate puhkemisele”.

Taevaluugid

Teine vete allikas uputuse ajal oli “taevaluugid” 1 Mo 7:12. Seal öeldakse, et sadas 40 päeva ja 40 ööd lakkamatult.  (Uputuse ajal kestis sadu 40 päeva. Kuid see ei olnud peamine vee allikas.)

1 Mo 2:5,6 ütleb, et vihma ei olnud veel kunagi sadanud, oli ainult kaste.

Mõned arvavad, et Jumal kasutas vikerkaart uue lepingu märgiks Noaga (1 Mo 9:12-17). Mis tähendab, et ka vikerkaart polnud olnud varem. See kinnitab ka et enne uputust polnud pilvi ega sadu. Kuid, kui isegi vikerkaar ja pilved eksisteerisid enne uputust, siis pole see esimene kord, kui Jumal kasutab midagi olemasolevat kui märki millegi “uue” kohta. (nt.leib ja vein Õhtusöömaajal).

Väljend “taevaluugid” on kasutuses kahel korral uputuse loos (1 Mo 7:11, 8:2. Kolmel korral kasutatakse sama mõistet Vanas Testamendis mujalgi: 2 Ku 7:2 ja 19, kus kirjeldatakse Jumala imepärast sekkumist vihma saatmisel ja korra Ml 3:10, kus lubatakse õnnistuse luuke oma rahvale. See on igatahes ilmne, et 1 Mo lugu on üleloomulik uputuse vihma tekkimise lugu. Kindlasti ei ole tegu tavalise vihmasajuga.

Midagi “vetest ülal”?

Meile öeldakse 1 Mo 1:6-8, et teisel loomise päeval Jumal jaotas veed ülemisteks ja alumisteks ja tegi nende vahele laotuse (Hebrea: raqiya, tähendab “avarus, väli”). Paljud on oletanud, et see “avarus” oli atmosfäär, sest Jumal pani linnud sinna st see pidi sisaldama vaba õhuruumi. Seega olid veed laotuse, atmosfääri peal.  (Kas oli olemas iidne veetekk umber Maa, mis kaitses uputuse eelset elustikku karmist radioatsioonist, mis põhjustab täna niipaljusid vähivorme?)

Kuidasiganes, 1 Mo 1:20 rääkides lindude loomisest, ütleb “…ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole” See lubab vähemalt oletada, et “avarus, väli” sisaldas vaba õhku.

Dr. Russell Humphreys on väitnud, et alates sellest kui Jumal pani päikese, kuu ja tähed “taevalaotusse” 1 Mo 1:17, siis pidi laotus sisaldama tähtedevahelist ruumi ja seega veed laotuse kohal pidid olema tähtede taga universumi servas

Mida siis öelda vete kohta “ülal”? Mõned ütlevad, need olevat pilved. Mõned peavad silmas aurupiisku, pidades seega silmas vee tekki umber maakera.

Kuidasignes, eessõnad (sees, all, üleval jne) on üsna ebamäärased heebrea keeles. Allveelaev saab olla nii vee all kui vees. Samamoodi veed saavad olla nii laotuse peal ja laotuses. Ärgem püüdkem neid väljendeid väga üheselt mõista.


Originally published in English "Noah's Flood - Where did the water come from?" by Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland 
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c010.html

 

"Veeuputuse veed - kust need veed pärinesid?"
<http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNetWhereFloodWatersFm_et.htm>

Esileht:  Eesti
www.creationism.org