Geoloogiliste ajastute teooria vastased näited
Originally in English:  "Evidence for a young world"   -   Russell Humphreys´lt

On olemas arvukalt tõendeid, mis otseselt vastupidised üldlevinud evolutsioonilistele käsitlustele maailma tekkimisest. Alltoodud nimekiri toob on maksimum määrad iga protsessi jaoks, mitte aga tegelikud vanused. Artiklis toodud maksimumid on aga liiga väikesed, et täita evolutsiooni nõudmisi, samal ajal kui Piibli ajaline raamistik (6 kuni 10 000 aastat) sobib täpselt teaduslike faktidega.

Eksisteerib veelgi enam tõendeid noorest Maast, aga ma olen siia valinud valiku nende lühiduse ja lihtsuse pärast. Mõnesid siintoodud nimekirjast on võimalik sobitada vana universumi pilti, kui teha hunnik tõendamatuid eeldusi, mõned on aga iseloomulikud ainult noorele universumile. Nimekiri algab kaugest astronoomilisest fenomenist ja jõuab Maani, lõppedes igapäevaste faktidega.

    1: Komeedid lagunemvad liiga kiiresti

Vastavalt evolutsiooni teooriale, peaksid olema komeedid sama vanad kui Päikesesüsteem st u 5 mrd aastat. Siiski igakord kui komeedi orbiit läheneb Päikesele, kaotab ta oma koostisest nii palju, et ta ei ole võimeline eksisteerima kauem kui 100 000 aastat. Paljud komeedid omavad tüüpilist eluiga aga ainult 10 000 aastat.

Evolutsioon selgitab seda sellega, et komeedid a) tekivad veel avastamata ümmargusest Oorti pilvest planeet Pluto lähedalt, b) tõendamatutest gravitatsioonilistest vastasmõjudest Päikesesüsteemis ja c)muudest teadmata planeetide vahelistest mõjudest, mis aeglustavad sissetulevaid komeete. Kuid, mitte ühtegi nendest eeldustest pole tõestatud ei vaatluse ega reaalsete arvutustega.

    2: Maailmamere põhjas pole piisavalt setteid

Igal aastal erodeerivad vesi ja tuul u 25 milj tonni muda ja setteid maismaalt ookeanidesse. Maailmamere põhjas sh mandrinõlvadel oleva muda keskmine paksus on vähem kui 400 m. Seda vähesust põhjendatakse kõige sagedamini laskuvate laamade tektoonika abil. Vastavalt sekulaarsele kirjandusele peidab selline liikumine igal aastal ära 1 mrd tonni materiali. On üldteada, et teine 25 mrd tonni lihtsalt akumuleerub. Selliselt arvestades (kui ajalooline settimiskiirus oleks konstantne) vaja aega 12 milj aastat.

Nüüd vastavalt evolutsioonilisele pildile, erosioon ja laamade subduktsioon on kestnud sama kaua kui ookeanid on eksisteerinud u 3 mrd aastat. Kui see nii on, peaks olema ookeanide põhjas arvestades ka ülaltoodud arvutusi, mudakiht olema vähemalt kilomeetrid paks. Teine seletus oleks aga, et uputuse aegsed veed, mis mandritelt maha valgusid, settisid lühikese aja jooksul ja kiiresti u 5000 aastat tagasi.

    3: Maailmameres pole piisavalt naatriumit

Igal aastal kannavad jõed ja teised allikad merre 450 milj tonni naatriumit. Ainult 27 % sellest kantakse merest jälle välja. Nagu igaüks mõistab, jääb ülejääk merre. Kui eeldada, et alguses polnud meredes naatriumi sisaldust, siis stabiilse ajaloo puhul peaks selline setete jääk kogunema vähem kui 42 milj aastaga.See on aga kordades väiksem maailmamerede evolutsioonilisest vanusest (3 mrd aastat). Seda püütakse selgitada sellega, et vanasti oli sissevool väiksem ja väljavool suurem, andes aga ikkagi vanuseks 62 milj aastat. Ka muud maailmameres leiduvad keemilised elemendid annavad väiksema ajavõimaluse kui see.

    4: Maa magnetväli hääbub liiga kiiresti

Maa magnetväljas salvestunud energia hulk püsivad kahaneb kiirusega 2,7 korda 1000nde aasta jooksul. Loomispunkt seletab seda kiire ümberpöördumisega Uputuse jooksul, maapinna kiire vähenemisega ja seejärel stabiliseerunud kahanemisega kuni tänaseni. Selline teooria baseerub paleomagnetismil, ajalool ja olemasolevatel andmetel. See ei võimalda Maa vanuseks rohkem kui 10 000 aastat.

    5: Paljud kihistused on liiga tihedalt painutatud

Paljudes mägedes olevad kivimikihid, olles tuhandeid meetreid paksud, on painutatud kokku U-kujulistesse merelaine taolistesse ahelatesse. Tava geoloogia selgitab seda, et need kihid oli sügavale maetud ja tahkestunud miljoneid aastaid enne kui nad muljuti. Aga selline kokku muljumine ilma pragunemiseta sellistesse lainetessse eeldab, et kogu formatsioon oleks formeerumise samal ajal vedel. See näitab kiiret kujundamist.

    6: Purskunud liivakivi lühendab geoloogilisi ajastuid

Tugev geoloogiline tõend et Kambriumi Sawatchi liivakivi, mis pidi formeeruma 50 milj aastat tagasi Colorado jõest, oli vedel, kui ta maa seest välja purskus u 70 milj aastat tagasi. On väga ebatõenäoline, et selline liivavedelik ei tahkuks 430 milj aasta jooksul, mis ta oli maa peal. Pigem on tõenäoline, et need kaks geoloogilist sündmust toimusid vähem kui saja aasta jooksul ja lühendab tugevalt geoloogilisi ajastuid.

    7: Fossiilide radioaktiivsus lühendab geoloogilised ajastud mõnele aastale

Mägedes radioaktiivsete mineraalide mikroskoopiliste osakeste ümber olevad värvilised ringikesed on radiohalod. Need on tunnistuseks radioaktiivsest lagunemisest. Lagunenud polooniumi 210 halo näitab, et Juura, Triiase ja Eotseeni formatsioonid Colorado platool väga hiljutist lagunemist. „Orvuks jäänud“ poloonium 218 raadiohalod ei oma tunnistust oma emaelemendist, näidates kas hetkelist loomismomenti või lühendab drastiliselt radioaktiivset lagunemiskiirust.

    8: Heelium on vales kohas

Kõik radioaktiivsed elemendid tekitavad lagunemisel heeliumi. Kui selline lagunemine leiaks aset miljonite aastate jooksul, peaks olema Maa atmosfääris oluliselt rohkem heeliumit. Heeliumi lahkumine maa atmosfäärist maailmaruumi on väike ja mõõdetav kogus. Maa atmosfääris on täna ainult 0.05 % heeliumit, mis kuidagi ei klapi 5 mrd aastase Maa vanusega. See tähendab et atmosfäär on oluliselt noorem kui arvatud.

Geofüüsika Uuringute Ajakiri kirjutas selle kohta, et heelium on tekkinud sügaval kaljude sees ja ta pole jõudnud sealt veel aurustuda. Kuigi kaljude vanuseks peetakse 1 mrd aastat, võimaldab siiski nende suur heeliumi koguse säilumine anda vanuseks ainult aastatuhandeid.

    9: Ebapiisavalt kiviaja inimskelette

Evolutsioonilised antropoloogid ütlevad, et Kivi Aeg kestis vähemalt 100 000 aastat. See oli aeg, mille jooksul maailmas elanud Neanderthali inimesed ja Cro-magnon mees olid valitsejad. Neid arvatakse olevat arvuliselt 1 kuni 10 milj isendit. Sellest ajast pärinevad ka luuleiud ja nende skeletid. Selle stenaariumi järgi peaks leiduma ka miljoneid skelette. Kui evolutsiooniline ajaskaala oleks õige, peaksid maetud kondid säiluma maas rohkem kui 100 000 aastat ja neid luustikke peaks ikka väga palju leitama. Aga on leitud ainult mõned tuhanded. See näitab, et Kivi Aeg oli palju lühem, võibolla mõned sajad aastad mõnedes piirkondades.

    10: Põllumajandus on liiga hiline

Evolutsioon väidab, et esimene inimene küttis ja oli korilane 100 000 aastat Kivi Ajal , enne kui ta avastas põllupidamise vähem kui 10 000 aastat tagasi. Hiljutised arheoloogilised leiud näitavad, et Kivi Aja inimene oli sama intelligentne kui meie oleme. ON väga tõendamatu, et mitte ükski nendest miljonitest kiviaja inimestest, ei avastanud põllumajandust. On palju tõenäolisem et põllupidamist ei toimunud ainult väga lühikest aega pärast veeuputust.

    11: Ajalugu on liiga lühike

Vastavalt evolutsionistidele, Kivi Aja inimene eksisteeris 100 000 aastat enne kui on teada esimesed kirjalikud allikad, u 3000 eKR. Ajalooline inimene ehitas võimsaid hooneid ja ehitisi, tegi imeilusaid koopamaalinguid ja arvestas Kuu faase. Miks on vaja sadu ja tuhandeid aastaid, et kasutusele võtta oskused ajaloo kirjapanekuks? Piiblipärane ajaskaala on palju loogilisem.

    12: Bioloogiline material laguneb liiga kiiresti

Looduslik radioaktiivsus, mutatsioonid, mädanemine lagundavad kiiresti DNA ja teised bioloogilised materialid. Mitokondrilise DNA mutatsiooni määra mõõtmised sundisid teadlasi ümber lükkama „mitokondrilise Eeva“ vanuse teoreetilisest 200 000 aastast 6 000 le aastale. DNA eksperdid jõudsid veendumusele, et DNA ei saa eksisteerida looduslikus keskkonnas kauem kui 10 000 aastat. Kuid fossiilidest leitu tundub olevat vanem: neandertaallase luud, putukad merevaigus ja ka saurused? Väidetavalt 250 milj aasta vanused bakterid ei olekski nagu tegelenud lagundamisega? Sauruste pehmed koed ja vererakud rabavad eksperte siiani.
 

"Geoloogiliste ajastute teooria vastased näited"
<http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNetEvidYoungWorld_et.htm>

Esileht:  Eesti
www.creationism.org