Kas suutis Noa laev mahutada kõiki
liike, keda tuli uputuse eest päästa?

Nende teadlaste arv kasvab, kes arvavad, et meie Maad on kunagi katnud üleilmne uputus. See omakorda tekitab küsimuse, kas Piiblis toodud Noa laeva lugu saaks olla tõsi. Kas toonane laev oli tõesti piisavalt suur, et mahutada ära tänaseks päevaks teadaolevad liigid ja kas tõesti olid Noal täielikud teadmised laevaehitusest.

    Kui suur oli Noa laev?

" Ja Jumal ütles Noale: "Tee enesele laev goferipuust; laev tee kambritega ja pigita seda seest ning väljast maapigiga! Ja tee see nõndaviisi: laeva pikkus olgu kolmsadaküünart, laius viiskümmend küünart ja kõrgus kolmkümmend küünart; valmista see küünramõõdu järgi; tee laevale katus peale ja tee uks laeva küljesse; tee sellele alumine, keskmine ja ülemine lagi!“ (1 Mo. 6:14-16)

Küünra pikkus on täiskasvanu käsivarre pikkus küünarliigesest sõrmeotsani, mitte vähem kui 45.72 cm.

Paljud heebrea õpetlased peavad küünart mite vähemaks kui 45.72 cm. See tähendab, et laev oli vähemalt pikk 137.16 m, lai 22.86 m ja kõrge 13.716 m. Noa laeva kohta öeldakse olevat suurim alus, mida on üldse ehitatud. Küll alles viimasel ajal, hilistel üheksakümnendatel tehakse metallist suuremaid aluseid. Selline pikkuse ja laiuse suhe annab ideaalse stabiilsuse avaveel. Moodsad laevaehitajad ütlevad, et selline alus ei saa minna kummuli.
 

Kas hiigellaev oli ikka piisavalt suur,
et ära mahutada kõiki vajalikke loomi?

Kirjeldatud laeva suuruse juures oli tema põrandapinda üle 100 000 ruutjala. See on rohkem kui 20 standardmõõtudes korvpalliväljakut.

Laeva kogumahutavus oli 462,686.4 kuupmeetrit, mis vastab 569 kaubavagunile.

Nüüd tuleb küsimus kui palju kuivamaa loomi oli vaja laeva võtta?

Vastavalt Ernest Mayr, America's juhtivale taksonomistile, on maailmas üle 1 milj loomaliigi.  (Jumal nägi laeva vajaduse ette ainult inimese ja kuivamaa loomade päästmiseks. Suurt hulka loomi ei olnud vaja laeva võtta, sest nad on vees elajad.)

Suurem osa neist on võimelised vees ellu jääma. Lisaks on mõned imetajad veelembesed. Nt vaalad, hülged, delfiinid. Ka kõik kahepaiksed ei vajanud kodu ega ka mitte roomajad nagu nt kilpkonnad või alligaatorid. Suur hulk lülijalgseid u 838 000 liiki, on samuti veeloomad. Sama on putukatega või ussidega.
 

Kui paljusid oli vaja vaja pardale võtta?

Doktorid Morris ja Whitcomb oma raamatus The Genesis Flood märgivad et polnud vajadust rohkem kui 35,000 looma majutamiseks Raamatus Noah's Ark: A Feasibility Study, John Woodmorappe kirjeldab, et sõna “liik/specie” ei ole sama sõna mis “loodud liik/kind” Loomisloos. Woodmorappe kirjeldab usutavalt, et oli isegi vähem kui 2,000 looma vajalik laeva võtta. Ometi oli laevas ruumi lahedalt 16,000 loomale.

Aga, oleme helded ja lisame praegustele ka nüüdseks juba väljasurnud liigid. Ja lisame veel mõned, et rahustada ka suurimaid skeptikuid. Eeldame, et 50 000 looma vajas päästet ja nad olid paigutatud laeva ja need ei pruukinud kõik olla täiskasvanud isendid.

Tuleb meeles pidada, et on ainult mõned loomad on väga suured, nagu nt saurused või elevandid. Neid said esindada ka noored isendid. Eeldades, et keskmine loom oli lamba suurune ja kasutades võrdluseks rongi kaubavagunit, saame tulemuseks, et keskmine kahetekiline kaubavagun võib mahutada 240 lammast. Seega kolm rongi, kogupikkusega 69 kaubavagunit võiks kokku mahutada 50 000 looma, täites ainult 37 % laeva pindalast! Laevas oleks ruumi 361 vagunitäiele, mida on küllalt, et mahutada viis rongi 72 vaguniga, millest igaüks transpordiks piisavas koguses toitu ja lasti + Noa perekonda. Laevas oli piisavalt ruumi.

Hoopis suuremaks probleemiks võis pidada Noa laeva ehitamisoskust. Aga Piibel ütleb, et Noa tegi seda Jumala näpunäidete järele ja tal võis olla ka palgatöölisi.
 

Kuidas suutis Noa pere kõigi eest hoolitseda?

Olles pardal, võib mõni oletada, et Noa probleemid alles algasid. Lisaks 8le inimesele tuli tagada värske õhk, toit, jook, sanitaarsus tohutule elusolendite hulgale 371 päeva jooksul!. Mitmed teadlased on pakkunud välja, et mitmed loomad võisid olla unefaasis (hibernatsioon). Sellst seisundit oskavad kasutada paljud paljud loomaliigid. Sellel ajal nende kehalised vajadused lähevad miinimumi ja nende hooldamine on lihtne.

Kokkuvõte

On ilmne, et kõik faktid, mida me oleme siin analüüsinud, näitavad, et Noa laeva lugu ei ole absurdne müüt. Faktid toetavad seda lugu, et Noa laev oli piisavalt suur, et võtta oma pardale kõik vajalikud liigid, millega hiljem taasasustada kogu maa. Noa ja tema pere olid võimelised ka selle seltskonna eest hoolt kandma.

Noa päevade uputus oli ainulaadne kohtumõistmine patu üle. Jumal hävitas maailma, mis toona eksisteeris. Kui me vaatame loodust, mis tunnistab uputusest, meile tuletatakse meelde, et Jumal mõistab patu üle kohut. Jumal lubas, et enam mitte kunagi ei tule Ta maad hävitama veega, aga kohtumõistmine tuleb. Ainult Jeesuses Kristuses me pääseme sellest.

Kas me võtame kuulda Noa sõnumit?


Originally published in English "Could Noah's Ark really hold all the animals that were supposed to be preserved from Flood?" by Stanley E. Taylor and Paul S. Taylor 
http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-c013.html

 

"Kas suutis Noa laev mahutada kõiki
liike, keda tuli uputuse eest päästa?"

<http://www.creationism.org/estonian/XianAnswNetArkHoldAnimals_et.htm>

Esileht:  Eesti
www.creationism.org