Kas Marsil on elu?

Võibolla, kuid kindlasti mitte intelligentset. Samuti ei leidu Marsil elu arenemise jälgi. Marsi pinnasest teatud kohtadest leitud bakterid tunduvad pärinevat Maalt. Ilmselt on nad jõudnud Marsile suurte sügavuste allikate tolmu ja veepurskel, mida kandsid laiali atmosfääri lähedal lennanud komeedid ja asteroidid.

Kolm sõltumatut ekspertide gruppi avastasid Marsi atmosfääris metaani (CH4). Kogused on küll väikesed, kuid siiski olulised. Kuna päikesevalgus lagundab aeglaselt metaanimolekule, peab miski seda metaanikogust täiendama, juurde tootma. Marsi atmosfääris olev metaan peaks segunema ühtlaselt mõne kuuga üle kogu planeedi, kuid metaani kontsentratsioon on planeedi eri külgedel erinev ja tundub olevat teda seal rohkem, kus kunagi on voolanud vett.  Marsi vulkaanid on suikunud, samuti põrkuvad täna haruharva Marsiga komeedid ja asteroidid, seega täna ei leidu metaani tootmise allikat.

Kuidas metaan tekib? Maal pärineb ta peamiselt anaeroobetest bakteritest (need on bakterid, kes ei vaja hapnikku)

Enamus Maa metaanist on molekul-suuruses, kristalliline, mis tekib külmast veest, mida nimetatakse hüdraadiks. Selliste metaani hüdraati leitakse külmadest ookeani põhjadest kontinentide ranniku lähedalt. Metaani hüdraat sisaldab rohkem fossiilselt kütust kui kogu maa süsi ja nafta kokku. Miks on siin nii palju metaani?

Kui hüdroplaadid uputuse lõpus äkitselt põkkusid ja kokku pressiti, pesi sajav vihmavesi ära vegetatsiooni kontinentide servadesse. Iga purukskistud puuleht või rohulible ja puutükk oli täis baktereid. Kui toitu on palju, suudavad mõned bakterid ellu jääda ja paljuneda eksponentsiaalselt külmas, märgades setetes ookeani põhjas. Uputuse eelne vegetatsioon ladestus ümber kõikide kontonentide, seega nendes leiduv süsinik muutus peamiselt metaanist kõdunemise tulemusel. Ookeani põhjas oleva temperatuuri ja rõhu tõttu muutus enamus metaanist metaan-hüdraadiks.

Suure sügavuse allikad lennutasid välja samuti vegetatsiooni fragmente sisaldavaid baktereid, nii et bakterid ja nende toit satuusid komeetidele, asteroidele ja meteoriitidele. Meteooridelt on leitud elusaid, kuid uninunud seisundis ja seda teatakse juba ammu, et komeetidel leidub metaani. Seetõttu, vaatamata Marsil kunagi olnud veele, levitasid ka komeedid ja asteroidid samuti „metaani tootvaid masinaid“ ja nende toitu.


Originally published in English "Is There Life On Mars?" by Walt Brown 
http://www.creationscience.com/onlinebook/Comets5.html

Kas Marsil on elu?
<http://www.creationism.org/estonian/WaltBrown_IsThereLifeOnMars_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org