Kas teaduslikult on leitud meie põlvnemine Aadamast ja Eevast?

Keelte divergents. Keeled on omavahel seotud, nagu ka inimeste geenid..” Need kelled, mida praegu räägitakse peamiselt edela-euroopas, on romaanikeele puu ühe oksa erinevad harud See haru ühineb suuremasse harusse, mis ühendab germaani haru, mis sisaldab  inglise keelt ja indo-euroopa keelkonda Kui vaadata neid ja teisi keeli ajalooliselt, siis tuleb välja et nad on alanud kusagilt Ararati piirkonnast, ilmselt sealt kus peatus Noa laev. Lingvistid teavad, et nad ei tea keelte algset päritolu, ainult seda, kuidas nad on hargnenud aja jooksul. 

Virtuaalselt sisaldab iga elava olendi rakk (taim, loom või inimene) tillukesi kodeeritud informatsiooniga ahelaid, mida kutsutakse DNAks. DNA juhib rakku, öeldes talle, mida toota ja millal. Seetõttu, enamus meie väljanägemisest ja personaalsusest on määratud DNA poolt, mille sa pärisid oma vanematelt.

Inimraku tuumast moodustab 99.5 % pärilikkusaine DNA. Pool sellest tuleb inimese emalt ja pool tema isalt. Kuna mõlemad pooled on kokku segatud, on raske kindlaks teha, kumb vanem on andnud mõne segmendi. Teiste sõnadega, pool DNAst muutub iga põlvkonnaga. Igast rakutuumast väljaspool on tuhanded tillukesed energiat tootvad komponendid, mida kutsutakse mitochondria, millest igaüks koosneb DNA keerlevast heeliksist. See mitochondriline DNA (mtDNA) pärineb ainult emaliinist. Välja arvatud mõned üksikud mutatsioonid, muutub mtDNA põlvkonnast põlvkonda väga vähe.

DNA koosneb neljast tähest: A, G, T ja C. Iga inimese üks mtDNA on 16,559 tähte pikk. Mõnikord mutatsioon muudab mõnda tähte mtDNAs. Need haruharvad ja piiratud ulatusega muutused võimaldavad geneetikutel teha kindlaks perekondi. Näiteks, kui sinu vanaemas toimus tema mtDNAs mingi mutatsioon, siis tema tütred ja kõik tütretütred kannavad sedasama muutunud mtDNA geeni. See eristab teda maailma üldisest populatsioonist moodustades ühe kindla sugupuu.
California Berkeley Ülikooli tiim tutvustas 1987 aastal uuringut, kus võrreldi 147 isiku mtDNAsid, kes elasid viies erinevas maailma piirkonnas. Nad jõudsid järeldusele, et kõigil neil 147 inimesel on olnud üks esiema. Temale anti nimeks “mitokondriline Eeva.”

Kus mitokondriline Eeva elas? Esialgu arvati et Aafrikas. Hiljem saadi aru, et ka Aasia või Euroopa sobisid tema kodumaaks.

Piibli perspektiivist, kas me teame kus Eeva elas? Kuna Uputus oli nii kõikehävitav, siis ei ole võimalik tuvastada Eedeni aia asukohta. Kuid kõik kolm Noa miniat, kes elasid ainult mõned loetud põlvkonnad pärast Eevat, hakkasid oma peresid kasvatama Mount Ararati lähedalt ida-Türgist. See on suhteliselt siduspaik nii Euroopa, Aasia kui Aafrika jaoks. Seega, pole imekspandav, et Aasia, Aafrika ja Euroopa saavad üheaegselt kandideerida mitokondrilise Eeva kodumaaks.

Samamoodi tundub ka et maailmas kõige enam kõneldavate keelte sarnased sõnad, helid ja grammatika pärinevat Ararati lähistelt. Sama nähtus on põllumajanduse ajalooga!

Millal mitokondriline Eeva elas? Sellele vastamiseks, peab teadma kui tihti juhtuvad mtDNAs mutatsioonid. Esialgsed hinnangud rajanesid eelarvamuslikule põhjendusele: “Inimesed ja shimpansid omasid ühist eellast 5 milj aastat tagasi. Kuna mtDNA inimestes ja ahvides erineb 1000ndes kohas, juhtub üks mutatsioon iga 10 000nde aasta jooksul”. Teine ebakorrektne lähenemine oletas, et Austraalia oli esimest korda rahvastatud 40 000 aastat tagasi. Mitokondriliste mutatsioonide keskmine arv Austraalia aborigineenide hulgas 40 000nde aasta kohta andis mtDNAle aga liiga aeglase mutatsiooni kiiruse. Hinnangud, mis baseerusid evolutsioonile, viisid ekslikule uskumisele, et mitokondriline Eeva elas 100,000–200,000 aastat tagasi. See tulemus üllatas evolutsioniste, kes uskusid, et meie ühine ahvitaoline esivanem elas oluliselt varem.

Väga suur ja uskumatu avastus tehti aastal 1997. Teatati, et mutatsioonid mtDNAs toimuvad 20 korda kiiremini kui seni arvatud. Ei ole üldse vaja eeldada, et inimestel ja shimpansitel on ühine esivanem 5 milj a tagasi või et Autraalia oli asustatud 40 000 aastata tagasi, vaid mutatsioonide arvu saab hinnata palju otsesemalt rohketelt ema-laps paaridelt. Kasutades uut, adekvaatsemat kiirust, elas mitokondriline Eeva ainult kuni 6500 aastat tagasi!

Kas “geneetilne” Aadam on ka olemas? Mees pärib oma isalt DNA segmendi, mis sisaldab Y kromosoomi. Kui me pärineme kõik ühest mehest, peaksid kõik meie meessoost isikud omama sama Y kromosoomi segmenti – väljaarvatud üksikud harvad mutatsioonid

1995 a 38 erineva mehega erinevatest maailma piirkondadest läbi viidud uuring ei näidanud Y kromosoomis mingeid muutusi. Kui inimene oleks arenenud ja kõik mehed pärineksid ühest isast, kes elas 500 000 aastat tagasi, peaks iga mees kandma endas 19 mutatsiooni. Kui see esiisa oleks elanud 150,000 aastat tagasi, oleks vaja leida, 5.5 mutatsiooni. Kuna aga mitte ühtegi muutust ei leitud, siis ilmselt elas meie kõigi esiisa ainult mõned tuhanded aastad tagasi.

2010 aastal viidi läbi laialdane inimese ja shimpansi Y kromosoomi DNA võrdlus. Erinevusi oli rohkem kui 30 %!

Lõpetuseks, me peame silmas pidama ka teist võimalust. Isegi kui me kõik pärineksime samast emast, võis sellel ajal elada veel teisi naisliine ka. Nende järeltulijate liinid võivad olla välja surnud ja ühtlasi ka nende mtDNA. See juhtub nt pidevalt perekonnanimedega. Sama moodi võiks mõelda erinevate meesliinide puhul. Neil võis mitte olla poegi. Kui tõenäolised on teised liinid? Kuid meieliini pidi on inimesi tänaseks 7 mrd! Seega ei ole paralleelliinid kuigi tõenäolised.

Jah, viimased avastused näitavad, et me kanname endas kõik Aadama ja Eeva jälge oma rakkudes. Veelgi enam, meie “ühised esivanemad” on meist ainult u 200 kuni 300 põlvkonda varasemad! Kõikidel inimestel on ühine ja hiljutine side – perekondlik side. Me oleme kõik sugulased.


Originally published in English "Have Scientific Tools Detected Adam and Eve within Us?" by Walt Brown 
http://www.creationscience.com/onlinebook/FAQ316.html

Kas teaduslikult on leitud meie põlvnemine Aadamast ja Eevast?
<http://www.creationism.org/estonian/WaltBrown_HaveScientificToolsDetectedAdamAndEveWithinUs_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org