Lähtudes Piiblist, millal Aadam loodi?

Patriarhide vanused ja eluead, mis on antud 1 Mooses raamatus ja toodud ülemisel diagrammil, paigutavad Aadama sünniaja aega u 6000 aastat tagasi. Kui ebatäpne see on?

a. need baseeruvad heebrea (masoreetilisele) tekstile, millele tugineb enamus piiblitõlkeid. Mingid kontrollarvud samariidi ja kreeka (Septuagint) tekstides, paigutavad Aadama loomise aja aega u 6200 kuni 7300 aastat tagasi. Kumb tekst on algupärasem, ei ole teada. Kui kasutada Septuaginti varianti, siis suri Metuusala 14 aastat pärast uputust – mis on loogiliselt võimatu, kuna ta ei olnud laevas. (Mõned allikad ütlevad, et nimi Metuusala tähendab “kui ta on surnud, siis see saadetakse). Vastavalt ülemisele joonisele, algas uputus aastal, mil Metuusala suri.

b. Mingeid ajalisi lõike peab lisama või lahutama, kuna iga patriarh oli ilmselt mitte sündinud oma isa sünnipäeva päeval. Seega “sai selle ja selle isaks” võib olla pigem ajastuline määratlus, mitte niivõrd sünniaeg.

c. Mõned vanused tekstides on ilmselt ümardatud, sest liiga palju numbreid lõpeb numbriga null või viis. See võib olla seotud ka eelmises lõigus mainitud ajastu määratluste saavutamiseks.

d. Vastuolu eksisteerib Terah’i vanuses, kui Aabraham sündis. Mõned väidavad, et Terah oli 70 aastat vana, mõned, et 130.

e. Luuka 3:36 nimetab Keenanit kui Arpaksadi poega ja Seemi poega. 1 Mo raamatus, leiame Keenani nime ainult hiljutistes Septuaginti käsikirja koopiates – mitte vanimatest. Samuti leia Keenani nime vanimast Luuka käsikirjast. Ilmselt ümberkirjutajad vist lisasid Keenani nime kogemata, võttes selle Luuka 3:37st.
Enamus inimesi paigutavad Jaakobi poja Joosepi surmaaja kusagile 1606 eKR. ja 1690 ekr. Viga selles kuupäevas lisab korrigeeringu Aadama loomisajale.

Teistlikud evolutsionistid paigutavad need kaks vastuolu 1 Mo kronoloogiasse.

a. Mõned ütlevad, viidates Keenanile, et geneaoloogia sisaldab auku. Kuidasiganes, võimalik lünk on siiski põhimõtteliselt ebaoluline Aadama loomisaja määratlemisel. Oletame, et eksisteeris palju põlvkondi kahe patriarhi vahel ülaltoodud skeemil. Ometi on aeg nende sünni vahel siiski kindlalt fikseeritud , ükskõik kui palju põlvkondi võis seal vahel olla. (Nt, Eenok sündis 105 aastat pärast Seti sündi) Kirjutaja on selle fakti väga hoolikalt, süstemaatiliselt kirja pannud, järgides peamist, olulist liini võrreldes mõne muu Piiblis toodud sugupuuga.

b. Mõned on öelnud, et veeuputuse eelsete esiisade vanused on ebakorrektsed, kuna ei ole mõeldud praeguste aasta mõõtmise pikkust, vaid hoopis kuu aastat. Kui see nii oleks, oleksid Mahalael ja Eenok olnud ainult 5 aastat vanemad kui neil olid lapsed.

Skeemil on veel teisigi olulisi tähelepanekuid.

a. Noa poeg Seem, kes sündis enne Uputust, elas pisut kauem kui Aabraham. Üllataval kombel, palju inimesi mõtlevad Noast ja Seemist kui suhteliselt väga iidsetest tegelastest või aktsepteerivad Aabrahami kui suhteliselt kaasaegset tegelast. Noa suri ainult kaks aastat enne kui Aabaraham sündis.

b. Pane tähele elat Aadama, Metuusala, Seemi, Aabrahami või Iisaki eluaegade kestvust võrreldes üksteisega.

c. Eenoki viibimne maal oli väga lühikest aega, kuid ta ei lahkunud siit surma läbi. [He 11:5.]

d. Pane tähele, et süstemaatiline eluigade muutus toimus pärast Veeuputust.

1 Mo 5 ütleb, et esimesel 9 patriarhil oli “veel teisi poegi ja tütreid”, väljaspool “pealiini”. Kui 10 või rohkem last perekohta oli enne Uputust oli tavaline ja katk, nälg ja sõjad ei olnud nii tavalised kui praegu, siis maailma rahvastik Uputuse ajal võis ületada praegust 7 mrd inimest.


Originally published in English "According to the Bible, When Was Adam Created?" by Walt Brown 
http://www.creationscience.com/onlinebook/FAQ226.htm

Lähtudes Piiblist, millal Aadam loodi?
<http://www.creationism.org/estonian/WaltBrown_According2BibleWhenWasAdamCreated_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org