Universumi aines on liiga kobaras

Vastavalt standardsele kosmoloogiale, toimus alguses suur plahvatus nn Suur Pauk. See hajutas aine järk-järguliselt laiali universumisse. Physical Review Letters, ajakirja uuringu tulemusi kajastava artiklite  juhtiv autor Shaun Thomas ültes Wired Scienc´le, "On märke, mis näitab, et midagi kummalist on toimumas.” Selliseid märke on hulganisti.

Thomas ja tema kolleegid kasutasid Sloan Digital Sky Survey andmeid , mis esitab universumi pretsedenditult suurt "väljavõtet" või suurendust, et analüüsida 3-D pilti sadade tuhandete galaktikate levikust. Nähes seda kogupilti sellise distantsi pealt ja omades naturalistlikku algupära, peaks mateeria olema kaks korda rohkem ühtlasem (s.t ühtlaselt hajunud) nagu see aga tegelikult pole. Tegelikult on mateeria ”rohkem kobaratesse kogunenud kui astronoomid ootasid."

Tundub, et galaktikad on universumi asukohtadesse paigutatud kindla tagamõttega.

Teadlased võtsid sellise arusaamatuse seletamiseks appi vaadeldamatud mõisted nagu "tume aine" ja "tume energia." Ilmselt mingi tundmatu nähtmatu gravitatsioon või tuvastamatu energian ilmselt mõjutasid teadaolevat ainet, et see moodustas galaktikad nende praegustesse kohtadesse ja kobaratesse, jättes galaktikate vahele hiiglaslikud tühimikud, tühjused.

Kuid selline tume aine või tume energia võimalik olemasolu tõstatab veel rohkem küsimusi kui neid oli varem. Mis on see nn “tume aine”? Kust see pärineb? Ja milline protsess hajutas tumeda aine parvedesse, tekitades vahepeale tühimikud, mille leviku järgi on teadaolev aine oma tänase asukoha leidnud?

Uus uuring kirjeldab universumit karakteristikutega, mida ei saa seletada isegi mitte ad hoc tumeda aine või energia leviku kaudu. Sel põhjusel, autorid kirjutasid, et need parved, kobarad on tekitanud “anomaalsuse suurimal füüsikalisel skaalal "

Vastavalt ajakirjale Wired Science: “Selline tulemus tähendab kosmoloogidele, et tuleb ümber hinnata oma arusaamine tumedast energiast, müstilisest jõust, mis paisutab universumit väljapoole. Tume energia, mida leidub kõikjal universumis, suudab mingil moel tõmmata nähtava mateeria ainest enda ümber kobaratesse.

Kuid sellised kobarad võivad tähendada hoopis seda, et tumedat energiat ei eksisteerigi. Selle asemel käitub hoopis gravitatsioon sellisel suurel skaalal tavatult, nagu ta ei tee seda väiksemal skaalal, tähendades ühtlasi, et Einstenii relatiivsusteooria vajab üle vaatamist. “

Seega, selle asemel, et lihtsalt näha ette võimalust, et galaktikad on pandud oma praegustele asukohtadele kindla eesmärgiga, pannakse hoopiski kahtluse alla selline fundamentaalfüüsika nagu seda on relatiivsusteooria. Mis põhjustab gravitatsiooni erinevat käitumist väga suures vahemaades ja kust see põhjus pärineb?

Pühakiri ülteb korrektselt, et “Isand venitab taevaid...”, siis võiks seda mõista just täpselt nii, et Jumal konstrueeris universumi mittejuhuslikult, nii et need ,kes teda uuirvad, ei saa Temasse mitteuskuda.

Uusavastus aine kobarate kohta universumis, mis on oluliselt enamal määral kobaratesse “kogunenud” kui kaasaegne kosmoloogiline mudel võimaldab” (Suur Pauk), tundub olevat just sihiliku käekirjaga.


Originally published in English "Universe's Matter Is Too Clumpy" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/6219/242/

Universumi aines on liiga kobaras
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_UniverseIsClumpy_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org