Kas soola kristallis ladestunud baketer elutses vetikates miljonite aastate eest?

Teadlased usuvad, et paljud soola ladestused on miljoneid aastaid vanad. Elusa bakteri leidmine soolakristalli seest, aga seab selle versiooni küsimärgi alla. Pakutakse uusi teooriaid, et kuidagi seletada bakteri ellujäämis strateegiat nii pika aja jooksul ja sellistes tingimustes. Kuid kui vettpidavad need teooriad on?

Imepärane bakter leiti 1800 jala sügavuselt maa-alusest haliidi ladestusest mitu aastat tagasi Salado Formation New Mexico?  Teadlased olid võimelised selle bakteri isoleerima ja kasvama panema. Nüüd püüavad nad mõistatada kuidas on võimalik elada isoleerituna kitsasse soolakihti kinnistatuna 250 milj aastat.

Üks võimalik seletus on et bakter kuidagi liikus alla kitsasse veega täidetud taskusse, mida kutsutakse “sula-tilk”. Kuid kristallis ei ole märke liikumisest või mõnest tillukesest mõrast, mis oleks võimaldanud tema edasitagasi käimist. Ja kui bakter oli tõesti lukustatud soola miljoniteks aastateks,siis tema DNA oleks pidanud olema juba ammu täielikult lagunenud. Siiski bakteri DNA ja muu eluks vajalikud mehhanismid olid ometi toimivad.

Bakter, rakuline eluvorm, on hästivarustatud ja täiuslikult toimiv tilluke organism. Tema elutegevuseks on vaja energiat. Teadlased leidsid soolalembese bakteri koos vetika rakuga ja see viis nad, hüpoteesile, et vetikas tagas energiaallika müstiliselt soolastunud bakterile.

Ajakirjas GSA Today kirjutati, et rühm teadlasi võrdles maa-alt soolaga ümbritsetuna leitud vetika rakku ühe samasugusega, mis asus maapinna lähedal. Nad leidsid, et soola-tolerantse vetika leiud on päris tavalised maapinna lähedal asuvates soolaladestistes nii Kalifornias, sh Surmaorus ja Saline Valley´is. Aktiviseerides selle raku metabolismi, toodab see vetikas glütseriini molekuli ja teadlased oletavad, et seda glütseriini kasutatakse energia ja süsniku allikana bakterite tarbeks.

Maapinna lähedal toimuva bakteri ja vetika koostoimega võib seletada miks mõned soolastunud bakterid on jäänud ellu paljudeks aastateks. Kuid uuringu autorid ei suuda seletada kuidas nii suurtes maasügavustes olnud bakter saab olla elus pärast nn miljoneid aastaid.

Uurijad püüdsid kasvatada Californiast pärit baktereid u 900 korda ja ainult neljal katsel hakkas ta laboritingimustes kasvama. Mitte üksi katse ei õnnestunud aga Surmaorust pärineva materialiga, mis pärines sellest haliiidi kihist, mis kõige enam sarnaneb kõneall olevale elusalt leitud bakterile. Kui vetika bakteri toitmise hüpotees oleks õige, siis peaks ka Surmaorust pärineva bakteri elluäratamine olema võimalik.

Teadlased leidsid küll vetika raku Surmaoru ladestusest, kuid see kujutas “erinevatel lagunemisastmetel olevat hautist ”. Nad oletavad, et sügaval soola sees võisid olla peitunud ka bakterid, kuid mis on siiski praeguseks kadunud. Kuid oletus, et mitte-enam-olemasolevad bakterid toideti kunagi laguneva vetika “hautisega” ei toetata versiooni, et vetika elutegevus toetas kunagi bakterit, mis maeti miljoneid tagasi ja mis on ometi olemas.

Teine põhjus, miks “glütseriini hüpotees” on kummaline, on asjaolu, et vetikas vajab valgust kasvuks ja päikest maa sügavustes ju ei ole.

Seega, isegi kui leitud bakter elutses kunagises vetikakõdus, sai lõpuks tema toitainevaru  otsa. Oletame, et bakter läks üle oma eose faasi – et säiluda tulevikuks, jääma “ootereziimilile”. Isegi sel juhul, oleks nende DNA lõpuks lagunenud. Seetõttu olen veendunud, et see ei see bakter ega ka soola lade pole  miljoneid aastaid vana.

Antud leid on üks paljudest näidetest vanuse hindamise ekslikkusest. On oluliselt rohkem põhjust arvata, et bakter ladestus ainult mõned tuhanded aastad tagasi Uputuse protsessis.


Originally published in English "Has Salt-Trapped Bacteria Been Living on Algae for Millions of Years?" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/5886/

Kas soola kristallis ladestunud baketer elutses vetikates miljonite aastate eest?
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_SaltTrappedBacteriaAlgae_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org