Ainulaadsed läbimurded inimgeneetikas aastal 2010

    Ühendav kood

Geneetiline kood sarnaneb keelele. Tal on kõik infokandjale omased tunnused sh sümbolid, grammatika, tähendus ja eesmärk. Ja kõik see sisaldub meie DNAs, mis ehitab meie keha valgumolekule.

Uurijad kahtlutasid juba ammu, et üks kood on lihtsalt mingi osa protsessist, mis toodab valgumolekuli. Teine kood või koodid ütlevad rakule, millal alustada või lõpetada molekuli tootmine nagu ka seda kui ruttu tuleb taastootmine läbi viia.

2010 aastal nägid uurijad palju vaeva et panna kokku tervikpilt erinevatest koodidest: ühed mis transpordivad informatsiooni, kasutadaes teatavaid DNA osi, kolmedimensioonilisi RNA molekule ja teisi raku komponente.

Teadlaste rühm avastas, et süsteemid on aktiveeritud paljude paljude ülipisikeste signaalide abil, mis on omavahel ühendatud. Üks signaal annab edasi sõnumit erinevaid teid pidi, kus peab mingi järgmine etapp käivituma. Teadlased leidsid, et paljud süsiteemid on reguleeritud nn antogonistlike signaalide poolt. Üks RNA kannab informatsiooni, mis on “pro” toodang, samal ajal kui teine RNA on “anti” toodang. Kui ühte signaalitüüpi on rohkem kui teist, siis lisatakse teist signaali tugevamalt, et võrgustiku toimiks. See on see nn “ühendav kood”.

Mida see ütleb siis meie päritolu kohta? Iga lihtsaimgi näide kodeeritud informatsioonist viitab ülimale ratsionaalsusele ja eesmärgipärasusele.  Ei ole olemas raamatuid ilma autorita. Kõik teadaolevad arvutiprogrammid on sündinud programmeerijatest, kes tundsid vastavat keelt. Vastavastatud ühendatud kood kinnitab veelgi enam ülima mõistuse olemasolu eluprotsesside kavandamisel.

    Kui kiiresti inim-mutatsioonid kuhjuvad

Kui mutatsioonid kogunevad kas loomades või inimestes, toimivad nad kui viitsütikuga tiksuv pomm hävitades vaikselt elu, süües nende geneetilist informatsiooni. Mutatsiooni määrade mõõtmised võimaldavad teadlastel hinnata kui palju kellatikse on juba tiksunud pommi paigaldamisest ja kui palju on jäänud plahvatuseni.

Vastavalt 2010 aasta jaanuaris avaldatud uurimusele, on inimmutatsioonide määr 1 kuni 5 % ühe põlvkonna jooksul. Üks teine DNAl baseeruv analüüs andis väiksema numbri, leides et igale generatsioonile lisatakse 60 uut pöördumatut mutatsiooni. Mõlemad tulemused näitavad selgesti inimgenoomi kiiret allakäiku. See annab väga piiratud ajalised piirid inimkonna võimalikule eksistentsile maal, mis ei saa ulatuda üle mõne tuhande aasta. Inimgenoom näib tõesti olevat väganoor.

    Inim-DNA on unikaalne

2010 aastal järjestati esimest korda inimese ja shimpansi DNA. Tulemused näitasdi, et inimese “y” kromosoom on täiesti erinev shimpansi omast. Ta sisaldab suurt osa kodeeritud informatsioonist, mis inimesele ainuomane ja väga suur hulka infot, mils on unikaalse paigutusega ja asetusega. Teiste sõnadega: inimene ja shimpans ei ole kunagi olnud omavahel sugulased.


Originally published in English "Origins Breakthroughs of 2010: Human Genetics" by Brian Thomas
http://www.icr.org/article/origins-breakthroughs-2010-human-genetics/

Ainulaadsed läbimurded inimgeneetikas aastal 2010
http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_OriginsBreakthroughs2010HumanGenetics_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org