Neandertaallase DNA uurimine kinnitab et tegemist oli täielikult inimesega

Läbi on viidud kaasaegse inimese DNA võrdlus Neandertaallase omaga. Uuritav luustik pärines Põhja- Aafrikast. Ajakirjas PLoS ONE esitati selle uurimuse tulemusi, mis väidavad, et Neandertaallane oli segunenud kaasaegse tüüpi inimestega.

Selliste uurimustulemuste esitlemisel ja lähemal uurimisel tuleb meeles pidada, et sellistes sensatsioonilistes pressiteadetes teatud välistusi ei arutata või ei seletata.

Esiteks, teadlased ei uurinud selles võrdluses moodsate inimeste ja neanderite vahel kogu genoomi. Valikusse võeti genoomi piirkonnad, mis on informatiivsed inimvariatsioonide uurimisel. Mõned DNA piirkonnad ei ole piisavalt varieeruvad või ei anna püsivat alust geneetilisele uurimisele. Seega, kui teadlased ütlevad, et 1 kuni 4 protsenti moodsa inimese genoomist leidub ka Neanderis, siis käib jutt väga väikesest osast kogu DNA ahelast.

Teiseks, kasutasid teadlased iidse DNA analüüsimisel oluliselt vähendatud, redutseeritud andme kogu. PLoS ONE uuring püüdis võrrelda inimgenoomi 780 000 enimkasutatavat regiooni. Pärast madalakvaliteedilise DNA osade väljavõtmist,mis tuleneb iidse DNA suurest lagunemisastmest, kasutati uuringus ainult 142 720 piirkonda – vähem kui 20 % tänapäeva inimeste standardsest genoomi hulgast, mida tavaliselt uuringutes kasutatakse.

Kolmandaks, piirkonnad, mida võrreldi, sisaldavad üksiknukleotiidi polümorfismi (SNP). Seega ei baseeru võrdlus genoomi hõlmaval järjestuse sarnasuse tegelikul protsendil, vaid näitab seda, kas SNP oli esindatud teatavas informatiivses osas.  Seega, geneetilise segu protsent inimese ja Neanderi vahel peegeldab väikest, piiratud DNA lõigukest. Ja tulemust esitleti madalal tasemel ja eel-informeerimata avalikkusele. See oluline fakt Neanderite uurimistes on enamjagu eesmärgipäraselt varjatud ja ütleb seda, et Neanderi genoom on idente inimese omaga väljaspool neid varieeruvaid regioone. Kui Neanderi genoom ei oleks identne moodsa inimesega, siis sellised SNP uuringuid ei oleks võimalik läbi viia.

Neljandaks, ja võibolla kõige olulisemaks, sellised uuringuid, baseeruvad eeldustel, mis soovivad näha inimese DNA evolutsioonilise ajaloo progressi ja paranemist. Aga see on ilmselgelt vale eeldus.

Tegelikkus on, et inimese genoom on järjest alla käinud alates inimese langusest, nagu seda kirjeldab 1 Mo raamat- nagu seda kinnitavad ka hiljutised uuringud haiguste kasvust ja geenide järjestuse lagunemisest inimese eksoomis (teatavad valkude kodeerimise piirkonnad). Cornelli ülikooli geneetik John Sanford on selgelt kirjeldanud inimgenoomi halvenemisest ja kahjulike mutatsioonide kuhjumisest.

Ja kui tänane genoom on halvem kui vanem genoom- sh Neanderite oma-siis nonde iidne DNA võib esindada hoopis algsemat ja rikkumata genoomi olukorda kui see on tänapäeva inimestel.


Originally published in English "Neanderthal DNA Research Confirms Full Human Status" by Jeffrey Tomkins, Ph.D. 
http://www.icr.org/article/7107/

Neandertaallase DNA uurimine kinnitab et tegemist oli täielikult inimesega
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_NeanderthalDnaIsHuman_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org