Kas looduslik gaas vajab kujunemiseks miljoneid aastaid?

Süsi, nafta ja maagaas on hinnalised looduslikud maavarad, mis on tänapäevase inimese majandustegevuse aluseks.  Neid nimetatakse “fossiilseteks kütusteks”, mis olevat kujunenud miljonite aastate jooksul pärast taimse ja loomse materiali mattumist ja maa all surve alla sattumist.  Kuid kui objektiivne on selline seletus?

Üks hiljutine artikkel pealkirjaga "Looduslik gaas: Moodne kütus, mis miljonite aastate asemel tehakse praegu”, kirjutab sellest, et gaas, mida kasutatakse grillimis balloonides “näitab viimase aja saavutusi, mis looduses võtsid aega rohkem kui 500 Ma tagasi”.

Kuid see pole nii. Looduslikku gaasi saab tekitada kuumuse ja vee lisamisel pruunsöele. Sellise söe muutmine vedelaks või gaasiliseks süsivesinikuks ei vaja palju aega, samuti ka mitte sellise materiali kergitamist. Kus on siis küsimus miljonitest aastatest?

Ühes toredas raamatus, mis ilmus 2009 aastal, geolog Andrew Snelling võttis kokku eksperimendid, mida viidi läbi Austraalias Gippslandi söebasseinis.  Ta kirjutas: “Basseini ühes servas kuumutati pruunsütt sellistesse tingimustesse, mis stimuleeriks kiirendatud setete mattumist.”  See tekitas “vaigust ja lehtedest, õietolmust, eostest vedela ja gaasilise süsivesiniku paari päevaga.”  Tekkinud süsivesinik oli täpselt identne kaevanduses leiduva ainesega.

Osa söest muudeti söeks ja naftaks ja see ei võtnud küll miljoneid aastaid..

Snelling viitas ka California's Kettleman Hills´le, kus loodslik gaas asub miotseeeni ja pleistotseeni kihtide vahel. Mõlemad need on Jää-aja ladestused, mida kreatsionistid arvavad olevat kujunenud pärast uputust u 4500 a tagasi. Kuid kui isegi võtta aluseks evolutsiooniline eeldus, 100 000nde aasta vanusest pleistotseeni naftast, siis 1967 a õpik kirjutab: “Aeg, mida nafta vajab basseini ladestumiseks, võib olla geoloogiliselt väga lühike aeg. Kas tuhanded või isegi ainult sajad aastad.”

Nafta ja gaas tekivad päevade jooksul, ja nad valguvad läbi setete sadade aastate jooksul ühtsesse basseini. Nii teadus kui Pühakiri mõlemad viitvad sellele, et nafta ja gaas ei olnud “miljoneid aastaid protsessis”, vaid on ainult tuhandeid aastaid vanad.

Kõik, mida täna teatakse nafta ja gaasi tekkimise kohta, eeldab kiireid sündmusi ajas.


Originally published in English "Did Natural Gas Take Millions of Years to Form?" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/did-natural-gas-take-millions-years/

Kas looduslik gaas vajab kujunemiseks miljoneid aastaid?
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_NaturalGasMillionsYears2Form_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org