Jaapani maavärin lühendas Maa päeva

Jaapani suur 11nda märtsi maavärrin jättis püsiva jälje Maa geoloogiale. Itaalia Geofüüsika ja Vulkanoloogia Rahvuslik Instituut fikseeris, et nimetatud maavärin liigutas maa pöörlemistelge 25 cm.

Toimunud maapinna liikumine põhjustas kogu planeedi ümbermõõdus kerge kokkutõmbe, mis omakorda lühendas ööpäeva pikkust 1 miljondik sekundit. Nagu pöörlev uisutaja toob oma käed keha ligi, et kiirust suurendada, tiirleb nüüd ka Maa õigepisut kiiremini senisest. Mida see meile ütleb?

Ajaloolasest kirjanik Bill Cooper on analüüsinud võimalikku Uputuse eelset aasta pikkust. Ta kasutas 1 Mo 7 ja 8ndas peatükkides leiduvat infot ja jõudis järeldusele, et vanasti koosnes aasta 12 kuust, kus igas kuus oli 30 päeva. Seega oli aasta pikkuseks 360 päeva. Praegu teeb Maa tiiru ümber Päikese 365.256366 päevaga. Kas mingi katastroofiline sündmus on lisanud rohkem kui viis päeva igale Maa aastale?

Jaapani maavärina võimsus ei olnud ülisuur, lühendades ainult tillukese murdosa ööpäeva sekundist. Seega peaks arvama, et kui kiirus on muutunud 5 päeva (!) aastas, siis peab olema toimunud mingi ülisuur katastroof. Seda täpselt geoloogia meile näitabki.

Esiteks, Kogu Maa maismaa on täis settelisi ladestisi, mis sisaldavad endas merelisi fossiile.  Kogu tänane maa pealispind on täis murrangukohti, tektoonlisi plaate. Äärmiselt hämmastav on seejuures ookeani põhja noorus. Geofüüsik John Baumgartner kirjutas aastal 2004, "Paljud tõendid, näitavad, et tänane ookeani põhi –kogu ookean- on kujunenud merepõhja laienemisest Uputuse ajal." Maa pind näikse olevat kannatanud hiljaaegu täielikku kapitaalremonti.

Kooskõlaselt nende seletustega, oli  uputuse eelse maa ekvatoriaalne raadius ilmselt 48,27 km pikem tänasest, eeldades et maa mass ei ole muutunud. See annab kokku u 3,5 % vähenemist maa ekvatoriaalses ümbermõõdus. Selle võis tekitada Uputuse ajal toimunud laamade sukeldumine. Kitsam ümbermõõt tekitas 5 päeva kiirema pöörlemise.

Piibel räägib, et Uputuse alguse “samal päeval avati kõik sügavuse allikad” See viitab sellele, et maaalune material purskus tohutu jõuga maa pinnale, rebestades seda, jagades ümber planeedi massi. Ajaloolised tõendid Pühakirjast ja geoloogiast näitavad, et Uputuse tohutus väes oli piisavalt jõudu, et muuta olulisel määral päevade arvu aastas.


Originally published in English "Japan's Earthquake Altered the Length of a Day" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/japans-earthquake-altered-length-day/

Jaapani maavärin lühendas Maa päeva
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_JapanEarthquakeLengthDay_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org