Darwinismi irooniline
haare hariduses

Originally in English:  "The Iron Grip of Darwinism on Education"   -   Patricia L. Nason, Ph.D. ´lt


Üle kogu maailma tähistati 200. aastapäeva Charles Darwini sünnist. Darwini 100. sünnipäeva tähistamist toetasid New York Academy of Sciences. Esimest "Darwini Päeva" tähistati u 15 aastat tagasi, aastal 1997 ja selle tähistamine hoogustub ja seda tähtsustab järjest enam Humanistlik Liikumine.

    Darwin Päev ja haridus

Darwin päeva tähistamist näevad paljud kui "biloogilise evolutsiooni võitu hariduses ja teavitustegevuses." Humanistlik Instituut kirjutab Darwin Day Celebration veebilehel (darwinday.org) sedastatud eesmärgina “populariseerid ja edendada avalikkusele teadust" ja julgustada "teadust ja humaansust kogu maailmas." Miks on rõhuasetus Darwinile nii oluline, eriti teaduse populariseerijate meelest?

Kuni 20 saj alguseni 20. sajandil oli aktsepteeritud kõige päritolu alusena loomine. Seda õpetati riigikoolides. Pöördepunktiks loomise / evolutsiooni arutelus Ameerikas oli nn "ahviprotsess" 1925. Alates 1933 õpetati koolides nii loomist kui ka evolutsiooni, kuid nüüdseks on loomine täielikult "out" ja evolutsiooni õpetatakse kui fakti. See tähendab, et ühtegi muud teaduslikku seletust või avastust, mis ei lähe kokku käibel oleva evolutsioonilis-filosoofilise maailmapildiga, ei peeta akadeemiliseks.

    Lahing maailmavaadete vahel

Kuidas saab õpetada evolutsiooni koolides kui fakti või vähemalt kindlalt põhjendatud teooriat? Selle põhjuseks on võitlus kahe vastastikuse maailmavaate vahel. Just nagu loomise aluseks on kristlus, nõnda on humanismi aluseks evolutsioon. Mõlemad on religioonid ja mõlemad lähuvad baaseeldustest, mis nende veendumuste süsteemi põhjendab. Loomine ja evolutsioon ei ole teadused; nad on inimese päritolu teooriad.

Usku loomise teadusse peetakse üldiselt eksiarvamuseks, mis kasvatajate ja teadlaste meelest kindlasti ei tohi olla haridussüsteemis kasutusel. Usk loomine teadusse on “mütoloogia, religioon ja mitte-teaduslik”.

    Filosoofilised alused

Inimkonna põhiküsimused on “kust me tuleme?”, või “kes me oleme?”. Evolutsioonilised bioloogid küsivad samu küsimusi, kui nad evolutsiooniga tegelevad. “Kuidas on asjad kujunenud selliseks?” ja “Milline protsess on sünnitanud sellise tohutu elu mitmekesisuse?”

Need küsimused ei ole teaduslikud küsimused, vaid pigem on filosoofilise iseloomuga. Niikaua kui inimene usub, et Jumal lõi universumi, keskenduvad ka kõik teised eluaspektid selle ümber. Kui Darwin rajas evolutsiooniteooria, oli selle aluseks isikliku usu õõnestamine Jumalasse. Ilmalik humanism on praegu poliitiliselt tunnustatud religiooni ja selle alused peituvad evolutsiooniteoorial.

Humanistlik Manifest, II ja III sisaldavad filosoofilisi ja usulisi tõekspidamisi, mis popluariseerivad arenguteooriat. Kõige esimene tõekspidamine Manifestis I öeldakse: "Humanistid käsitlevad universumit kui ise olemasolevat ja mitteloodut." Jumalik plaan, nagu on märgitud 1 Mo 1pt on täiesti keelatud. Ka teine tõekspidamine kuulutab, "Humanism on veendunud, et inimene on osa loodusest ja et ta on pideva muutumise tulemus." Jumala eesmärki inimkonna olemasolus eitatakse. Kui inimene on pidevate muutuste resultaat, ei ole mingit põhjust elada pühalt ja laitmatult Tema ees ( Ef 1:04 ). Puudub moraalne alus.

    Evolutsioon tungib kirikusse

Evolutsioon / loomine arutelu keskendub teadusele ja mõlemal poolel on palju kaalul. Antud küsimus mõjutab ju väga tugevalt nii poliitikat, õigussüsteemi kui ka haridust, sest need tuginevad filosoofilisele alusele.

Avalik haridus ei ole ainuke haridussüsteem, mida on mõjutanud Darwin ja humanism. Kristlikud koolid üle maailma (näiteks Californias) on sunnitud vastu võtma riigi poolt tunnustatud õpikud või nende õpilasi ei võeta riigi kolledžitesse ja ülikoolidesse.

Evolutsioon on ka tunginud Ameerika kirikusse. 12. veebruar 2006, oli esimene pühapäev,mida märgiti kui Evolution Sunday. Vaimulike Kirja Projekt - millel on tänaseks peaaegu 12000 pastori allkirjad, lükkavad oma avaliku kirjaga tagasi piibelliku õpetuse loomisest – ja kirjeldab Evolution Weekend´i kui "võimalust tõsist arutelu ja järelemõtlemist teaduse ja religiooni suhte vahel."

Eesmärk on näidata, et usklikud inimesed paljudest uskudest saaksid aru, et evolutsioon on teaduslik ja ei ole probleem usule.

    Mida saavad vanemad ja kirik teha?

Ilmalik haridus ja teaduse õpetamine toimib süstemaatiliselt, et mõjutada neid, kes lükkaksid ümber evolutsiooni ja strateegiad, et ka nemad saaksid lahti “anakronismidest”.

Sel ajal, kui kirikud ja koolid ei näe sellises arengus tõsist probleemi, peavad tõsikristlased võtma südamesse piibelliku käsu 5 Moosese 6:6-7 : "Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! " Kristlased peaksid õpetama oma lastele Piiblit järgmiste põhimõtete kohaselt:

 •  Universumi ja inimkonna lõi Jumal

 •  Suhe Jumalaga annab elule eesmärgi ja tähenduse

 •  Inimene loodi Jumala näo järgi

 •  On lootust armastava Jumala kaudu

 •  Kristuses üksi on vabadus

 •  Patt ja vajadus moraalsete väärtuste järele

 •  Kristus on ainus vahend lunastuseks ja igaveseks eluks

 •  Jumal on olemas ja ta on viimane Kohtunik

Uuri iseseisvalt ja otsi infot piiblipärase loomise kohta ja sellealasest teadustööst. Räägi oma lastele Jumala loomingust nii tihti kui võimalik. Kogu endale loomisteemaline raamatukogu, et teie lastel oleks allikaid. Arutage nendega selliseid mõisteid nagu bioloogiline evolutsioon ning õpetage neid märkama, millised mõisted on teaduslikud ja millised bluff.

Vaadake, mida teie laste õpikutes kirjutatakse! Rääkige sellest lapsega!

Kõige tähtsam on õpetada oma lastele, et Piibel on Jumala eksimatu Sõna - kõik muu. Darwini traktaatides on kirjutatud inimese poolt, kuid Piibel on inspireeritud Jumala ilmutus. Jeesus Kristus on väärt võtma austust ja au ja väge, sest ta on loonud kõik asjad ja kõik asjad on olemas Tema tahtmise läbi!” (Ilmutuse 04:11 ).


 Original Title:  The Iron Grip of Darwinism on Education
http://www.icr.org/article/iron-grip-darwinism-education/

 

"Darwinismi irooniline haare hariduse"
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_IronGripDarwinism_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org