Jääaeg: põhjused ja tagajärjed

Jää Aeg on olnud uniformsele mõtteviisile juba pikaks ajaks küsimärgiks, kuna ta on niivõrd ebaloogiline. Mitte ükski tänasel päeval teadaolev kliimasündmus ei suudaks tekitada sellist katastroofi. Kreatsionistlik mudel, mis tugineb Piiblis ilmutatud ajalooliste sündmuste kirjeldusele, pakub võimalikku seletust.

Noa päevade aegne suur Uputus lõppes maapinna täieliku ümberkujundamisega ja muutis täielikult maakera hüdroloogilist ja meteoroloogilist süsteemi. Jää Aeg toimus ilmselt vahetult pärast Uputust, võibolla nt Iiobi päevadel, kes kirjeldab oma raamatus lund ja jääd. (Ii 38:29). Iiob ei elanud glatsiaarses piirkonnas, kuid ometi teadis ta jäist olukorda põhja pool.

Võti Jääajaks peitub temperatuuris – mitte külmas, vaid soojas. Jää tekib lumest ja lumi õhuniiskusest, mis saab pärineda sooja mere kohalt ja aktiivsest tektoonilisest tegevusest.

Jääaeg algas ja kestis kuni ookeanid olid ära jahtunud ja atmosfäär selginenud. Vesi “püüti” jäässe “kinni”, madaldades sellega maailmamere taset (pakutud on kuni 4 kuni 6 saja jala võrra, kas sa oskad meetritesse panna?) paljastades mandri lavad. Jää Ajal olid mandrid ilmselt omavahel kõik ühendatud maismaasildade kaudu.

Pärast Jääaja lõppu, jää sulas ja sulavesi voolas merre ning tõstis maailmamere taseme tänasele kõrgusele, ujutades üle mandrite servaalad. Tänaseks on leitud arvukalt uppunud tsivilisatsioone, kes ilmselt olid ehitanud oma elamise vahetult pärast Uputust liiga vee lähedale.

Hiljuti leiti üks selline uppunud linn Mustast merest, pannes paljusid spekuleerima, et selle uppumise põhjutas lokaalne Noa uputus. Kuid nii ei saa seda võtta. Musta mere põhjas on sadu jalgu paks setetekiht, mis tunnistab suuremast uputusest. Leitud varemed olid ehitatud pärast Noad, kuid ujutati üle, kui Jääaja lõpul vabanev vesi ületas loodusliku tammi tänase Istanbuli lähedal. Sarnane stsenaarium toimus ka Vahemerega. Tõusev maailmamere tase ületas tammi Gibraltari juures ja uputas madalal asuvad lammialad koos tolleaegsete sisemaiste järvedega. Suur Britannia oli osa Euroopast. Hudsoni laht oli kuiv. Paljud Vaikse ookeani saared olid ühendatud mandriga jne.

Genesis 10:25 märgib, et Pelegi päevadel “jagunes maa”. See ei pruugi tähendada, et Pelegi päevadel avanes Atlandi ookean, olles justkui järgmine uputuslugu. Seda kohta võib mõista ka nii, et Pelegi päevadel, kui Jääaeg lõppes, tõusev maailmaere tase lahutas mandrid üksteisest.

Vahetult pärast uputust oli Jumal niimoodi määranud, et loomad ja inimesed saaksid levida kõikjale maal. Inimese mäss Paabeli torni juures põhjustas inimkonna laiaulatusliku lailaihajutamise, kuna toona olid olemas maismaasillad. Kui maa oli taasasustatud, sulas jää, lahutas mandrid ja peatas globaalse migratsiooni. Jumal tegi seeläbi võimalikuks nii inimeste kui loomaliikide levimise.


Originally published in English "The Ice Age: Causes and Consequences" by John D. Morris, Ph.D. 
http://www.icr.org/article/ice-age-causes-consequences/

Jääaeg: põhjused ja tagajärjed
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_IceAgeCauses_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org