Kas Einsteini valgusekiirus on ületatud?

174st liikmest koosnev teadlaste konsortsium CERN and LNGS laboratooriumitest teatasid 23 septembril 2011, et nad on avastanud neturiino, mis liigub 0.0024 % kiiremini valguse kiirusest. Kui see on tõsi, siis see muudab Albert Einstein'i poolt püstiatud relatiivsusteooria. Või siis vähemalt annab põhjuse seda üle täpsustada. Kuulus valem E=mc2 on püsinud sellisena üle 100 aasta ja on seni mõjutanud meie arusaamist ajast ja ruumist.

Tulemused saavutati parimaid tehnilisi seadmeid kasutades ja on teadlastejaoks üpris usaldusväärsed.

Tulemus on nii uskumatu, et teadlased ja erinevad eksperdid otsivad läbiviidud katses võimalikku vea olemasolu. 

Ilmselt läheb veel paar aastat, enne kui tulemus kinnitatakse. 

Kreatsionistide seisukoht

Hiljuti Russell Humphreys, John Hartnett, and Robert Gentry kasutasid üldrelatiivsusteooriat et selgitada noore maa kosmoloogiat. Kõik nad arvutasid läbi mitmeid aspekte, mis on seotud massiga, ruumiga, ja ajaga kasutades Einsteini võrrandit ja arvestades erinevaid tingimusi või eeldatavaid täiendavaid koordinaate. Nt Humphrey soovitas, et universumi kiire paisumine loomisel ja Uputuses võis vabalt põhjustada aja kiirenemist kosmose kaugemas ruumis, kaugel eemal Maast, lubades valgusel jõuda Maani universumist mitte miljonite aastatega vaid ainult tuhandetega. 

Saadud teooriad ja tehtud uus avastus ütlevad, et valguse kiirus vaadatuna Maa ajaskaalalt on muutuv. Kui CERNI tulemused kinnitatakse –st et valguse kiirus võib muutuda maa poolt vaadatuna ajaskaalas. – siis relatiivsus võrrand võib ostuda veel keerulisemaks, kui ta on praegu..

Teiselt poolt, kui valguse kiirus saab varieeruda tingimuste muutumisel , siis kinnitab see veel rohkem kreatsionistde klassikalist väidet, et ka kõik muud füüsikalised konstandid on muutuvad, varieeruvad. Nt aatomituuma lagunemise kiirus on ajajooksul muutunud, ega ole konstantne. Kuna poolestumise aeg, valguse kiirus ja teised konstandid on kõik omavahel seotud füüsika seadustega, siis paljud porotsessid universumis on olnud mõjutatud erinevate tingimuste muutuste ja erinevate määrade kõikumise kaudu.  Protsessid ei ole toimunud ühetaoliselt.


Originally published in English "Has Einstein's Limit on the Speed of Light Been Broken?" by Larry Vardiman, Ph.D. 
http://www.icr.org/article/has-einsteins-limit-speed-light-been/

Kas Einsteini valgusekiirus on ületatud?
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_HasEinsteinSpeedLightBroken_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org