Kas külmunud mammutid surid Uputuses või Jää-Ajal?

Me kõik oleme kuulnud kuidas Siberist on leitud “miljoneid” külmunud mammuteid, Nende liha on külmunud nii kiiresti, et ta on täiesti söödav veel tänaselgi päeval. Ja nende kõhtudest leitakse subtroopilist taimestikku. Selleks, et külmutada ülikiirest sellise kehamassiga loomi, nõuab temperatuure 200 kraadi (!) alla nulli. Seda saab seletada AINULT katastroofi kaudu. Sellise temperatuuri langemise sai põhjustada Uputuse eelse veekupli lagunemise sadmed või komeedilt pärinev jää.

On tõsi, et on leitud ka kümneid tuhandeid mammuti luid ja mammuti võhkasid, mis pole olnud kiiresti külmunud. Neid luid on leitud külmunud tundrast (või külmunud pinnasest maa alt) ja ei ole leitud settekivimitest, mis lebavad stratigraafiliselt külmunud pinnase all. Külmunud osad, väljaarvatud mõned erandid, on leitud tänapäevaste jõgede külmunud kallastelt, tavaliselt väiksemate kihtidena suuremate tundra kihtide sees. Mõned leiud tunduvad olevat uppunud hiljem, kui jõgi on purustanud jää.

Veelgi enam, mao sisu ja seedimata toit (tegelikult avastatuna lausa hammaste vahelt) tundub olevat sarnane tänaste Alpide rohule. Külmunud liha ise, mida nii hundid kui koerad süüa armastavad, tavaliselt haiseb ja ei ole olnud kiiresti külmunud.

Pannes need tükid nüüd puslesse kokku, tundub, et parim seletus oleks et need mammutid karjad pärinevad “elevandi laadsetest” loomadest (hõlmates nii mastodonte kui elevante), kes pääsesid Noa laevalt. Kui Uputus ladestas settekivimid, siis maapinna kihid, milles mammutid leitakse, pärinevad hilisematest kihistustest. Pinnas ja lihakehad ei saanud kuude kaupa vees ringi hulpida  sellel ajal kui teised setted ladestusid. Lisaks veel nende külmunud olek. Järelikult on need leiud uputuse järgsed ladestused, mida hiljem on arvukalt kinnitanud Jää aja inimeste fossiilid või esemed seoses mammuti luudega.

Need kreatuurid tunduvad olevat hästi kohastunud Jää aja aeggse kliimaga, kuid mitte uputuse eelse kliimaga: Vahetult pärast uputust, oli ilmselt vähe kiskjaid ja piisavalt süüa et said tekkida nii tohutud karjad.

Saame tuua ühe huvitava võrdluse hirvede populatsioonist, kes elutses Mount St. Helensi mäel pärast katastroofilist hävitamist aastal 1980. Pärast katastroofi, toimus populatsioonis erakordselt suur vasikate sündivus, võimaldades karjal kiiresti suureks kasvada.

Me võime tõesti ütelda “elevandi laadsed”, mis sobib kokku Genesis 8:17, antud Jumala korraldusega, kus liigid täitsid uuesti hävitatud maa. Kohastudes nende kliimaoludega, mida nad oma teekonnal läbisid. Neil läks alguses väga hästi, kuid mõned alamliigid jäid alla tohututele tormidele, mis olid Jääaja jooksul, teised liigid notiti maha inimeste poolt ja mõned neist ainult on säilinud tänase päevani.


Originally published in English "Did the Frozen Mammoths Die in the Flood or in the Ice Age?" by John D. Morris, Ph.D. 
http://www.icr.org/article/did-frozen-mammoths-die-flood-or-ice-age/

Kas külmunud mammutid surid Uputuses või Jää-Ajal?
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_DidMammothsDieByFloodOrIce_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org