Kas sauruste väljasuremise põhjustas inimene?

Sarnaselt elevantidele ja mõnedele teistele loomadele kuuluvad ninasarvikud ühtede viimaste maailmas eksisteerivate suure loomade nn “megafauna” hulka. Ninasarvikuid elab Aafrikas, Indoneesiaa, Javal, Indias, and Sumatral. Igalpool on nad haruldused.

Maailma Loodushoiu Organisatsioon teatas sellele aastal ühe ninasarviku liigi väljasuremisest. Mitmed teised liigid on samuti hääbumas ja viimased isendid, kes elavad Jaaval püsivad veel mõned aastad.

On kurikuulus fakt, et salakütid tavad neid harudlasi loomi, et lõigata nende kõrge väärtusega hinnatud sarvi, milledel mõned usuvad olevat mingi meditsiiniline mõju.

Teine põhjus on uute inimasustuste teke senise metsiku looduse asemele. Kui inimene asustab piirkondi, hävitatkse kõigepealt inimesele kõige ohtlikumad metsloomad, nagu nt megafauna.

"Praegune väljasuremise kriis on põhjustatud inimese mõjust metsikule loodusele”, ütles UK bioloog Rosie Woodroffe, kes kirjutas suurte karnivooride väljasuremisest.
Ninasarvikud ei ole küll kiskjad, kuid nende väärtusliku sarve ja kere suuruse tõttu on nad ohtlikud kui neid ehmatatakse või õrritatakse.

Kui inimene on megafaunale ohtlik praegu, siis ilmselt oli see nii ka minevikus. See aitaks seletada  seda legendide hulka, mida leidub kõikides kultuurides, kus kangelased tapsid draakoneid, mis võisid olla tegelikus looduses eksisteerinud saurused.

Miks surid saurused välja? Üks väga tõenäoline faktor- muude hulgas, on sama, mida me näeme täna ninasavikute puhul ja mitme teise megafauna juhtumi puhul: inimese eluala laienemine.


Originally published in English "Did Humans Cause Dinosaur Extinctions?" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/did-humans-cause-dinosaur-extinctions/

Kas sauruste väljasuremise põhjustas inimene?
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_DidHumansCauseDinoExtinctions_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org