Ajutegevus Avastused loomise toetamine

Paar hiljutist artiklit ajakirjast Science heidavad inimaju ülesehitusele ja funktsioonidele uut valgust. Kõnealused uuringud keskendusid aju väilimisele koorele - see on see osa ajust, mis kontrollib käitumist, kognitiivseid protsesse ja ettekujutusi.

Mõlemad uuringud kasutasid kaasaegset aju skaneerimise ja geneetika uurimise tehnikaid. Esimene uuring analüüsis selle piirkonna erinevate struktuuride organisatsioonlisi süsteeme, teine uuring seletas kiudude ja teiste aju piirkondade omavahelist koostööd.

Ajukoor ise kujutab endast ääretult keerukat aju osa, millel on mitu erinevat alampiirkonda, mis erinevad omavahel üksteisest raku morfoloogia, tiheduse ja variatsioonide protsesside poolest. Esimene uuring näitas, et need alampiirkonnad on üles ehitatud väga loogilisele ja geomeetrilisele hierarhiale. Sel ajal kui paljud muud inimese närvisüsteemi osad on lihtsama segmentaalse organiseeritusega, omab inimese ajukoor väga keerulist struktuuri.

Veelgi enam, hierarhiliselt korraldatud alampiirkonnad omava ristumise ja kattumis areaale, mis mõjutavad erinevaid alamvõrgustikke. Uurijad leidisid ka, et kogu süsteemi hierarhia ja geomeetria on geenide täiuslikult koordineeritud koostöö, mis viitab rakkudes toimuvate geen-valgu protsesside täpsele ajastatusele, kogustele ja asetustele.

Teine uuring avastas kui vaimustav on kiudude topgraafiline koostöö, mis toimub kõikjal üle ajukoore olevates suhtlemiskanalite kõrgesti organiseeritud imetlusväärsetes geomeetrilistes paigutustes. Need kiud on aluseks terviklikuks signaal-suhtlemiseks, mida aju sooritab.

Kiu-ühendused, otsekui täiuslik juhtmekimp, ei suhtle mitte ainult oma ajupiirkonna vastavate ühendustega, vaid suhtlus toimub vabalt ka teiste ajupiirkondade ühendustega. Kasutades kiu-kimpude visualiseerimiseks värve, ilmneb pilt jumaliku inseneri täiuslikust geomeetriast ja organiseeritud mustrist.

Selle uuringu tulemused kinnitavad inimaju uskumatut keerukust ja aju hämmastavat arhitektuuri. Seejuures on huvitav, et evolutsiooniline sõnastus, mis nii sageli saadab paljusid bioloogilisi publikatsioone, puudub sellest kirjutisest üldse.


Originally published in English "Brain Function Discoveries Support Creation" by Jeffrey Tomkins, Ph.D. 
http://www.icr.org/article/6748/

Ajutegevus Avastused loomise toetamine
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_BrainFunctionsSptCrtn_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org