Uus õpik ütleb, et Universum on tekkinud mittemillestki

Kui definitsiooni järgi ei saa mittemillestki tekkida midagi, kuidas saab siis miski eksisteerida kui Keegi pole seda tekitanud? Seda küsimust on kasutatud kui klassikalist argumenti Jumala tõestuseks – argument, mida füüsika teoreetik Lawrence Krauss üritab lahti mõtestada oma uues raamatus pealkirjaga, A Universe from Nothing. Kuigi raamatus on toodud Jumalat eitavad argumendid, need siiski ka ateismi põrmustavad.

Krauss, olles veendunud Suure Paugu teooria paikapidavuses, kinnitas et viimased teaduslikud avastused näitavad et miski saab ometi tekkida mitte millestki ja seega universum ja tema seadused on ka tulnud mittemillestki. Ta kirjutab:

“Igaüks teab nüüd, et universum ei ole staatiline, vaid paisub ja et paisumine algas ülikuumast, üli tihedast Suurest Paugust 13.73 MRD aastat tagasi. Selles peitub väärtuslik õppetund. Nagu [belglasest preester ja astronoom Georges] Lemaitre märkis, “on Suur Pauk on teaduslik, mitte niivõrd teoloogiline küsimus.” See õppetund on oluline, kuid mitte selletõttu et see oleks tõde, vaid vastupidi, kuna ta on täpselt vastupidine e vale. 

Krauss üritab selle väitega, mis otsib vastust tekkimise-pärinemise kohta, millega tegelevad teoloogia ja filosoofia küsimused, ära vahetada küsimustega, millega tegeleb teadus. Sel moel esitab ta tegelikult enda uskumusliku maailmavaate.
 

Reaalteadused saavad kontrollida korratavat (laboris), aga ajalugu ei korratav. Teadus ei ole tõestanud Suure Paugu lugu. Sest selleks peaks ignoreerima tervet hulka teaduslikke andmeid, mis on Suure Pauguga vastuolus, nt nagu universumi tumeda massi levik ja galaktikad, mis on avastatud olevat miljardeid aastaid vanemad, kui Suure Paugu mudel ette näeb.

Krauss tsiteeris Edwin Hubble' kuulsat teaduslikku vaatlikust tähtede punanihkest, mis on korratav katseliselt ja seetõttu teaduslik. Kuid tõlgendades seda, et see on tekitatud paisumise poolt, ei ole teaduslik argument. Ja ekstrapoleerides universumit ajas tagasi algusesse, mil kõik oletatavalt plahvatas mittemillestki väljapoole on filosoofiline ajalugu, mitte teaduslik!

Ükskõik, kas tahtlikult või mitte, kirjeldas Krauss lugejale õigesti hetkel toimuvaid astronoomilisi protsesse, arvates samal ajal ka ajaloolist spekulatsiooni teaduslikuks.

Mittemiski tähendabki —"mitte midagi," mis hõlmab seega iga mateeria või jõu või ruumi lõpliku puudumist. Ainult “miski” saab olla ebapüsiv, mitte “eimiski”.

Ajalugu ei ole teaduslikult tõestatav ning seega ka sellised ajalookäsitlused. Nad on filosoofiad või maailmavaated.


Originally published in English "New Book Says Universe Came from Nothing" by Brian Thomas, M.S. 
http://www.icr.org/article/new-book-says-universe-came-from-nothing/

Uus õpik ütleb, et Universum on tekkinud mittemillestki
<http://www.creationism.org/estonian/InstCrtnRes_BookUnivFmNothing_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org