Hiina keel kinnitab Loomise lugu
Originally in English:  "Chinese Language Supports Creation Account"   -   Bruce Malone´lt


Üks peamine omadus, mis eristab inimest loomast, on võime anda edasi abstraktsioonilisi nähtusi teisele inimesele kirjutamise kaudu. Pühakiri õpetab, et selline oskus pärineb otseselt meie Loojalt. Kristlik pühakiri õpetab samuti, et see tohutu keelte hulk, mis maailmas olemas on, on Paabeli torni juures toimunud keeltesegamise sündmuse tagajärg. Seega võiks me eeldada, et antiiksetes kultuurides võiks leida märkmeid selliste piibellike sündmuste kohta nagu inimese loomine, inimese langus, Ainujumala olemasolu, üleilmne veeuputus ja isegi Paabeli torn kinnitamaks, et sellised ajaloolised sündmused on tõesti aset leidnud.
 

Selliste antiiksete sündmuste kohta on olemas tõesti teave ka muude antiikrahvaste kirjades. Üks huvitav näide leidub nt Vana-Hiina kirjas kasutatud sümbolites. 2000 aastat enne kui tänapäeval Hiinas nii valdavaks kujunenud budism, taoism ja konfutsiaanlus üldse levima hakkasid, teenisid antiikaaja hiinlased ainujumalat, mida nimetati „Shang TI“.

Antiik-Hiina hieroglüüf koosnes seeriast piktogrammidest või pildikestest, mida kombineeriti mõne idee või mõtte väljendamiseks. Sümbol Shang Ti (Jumal) jaoks koosneb piktogramm ühendatud kujutistest, kus on kujutatud keisrit ja taevast (või „ülal“).
 

Algne Jumal, keda antiikaja hiinlased kummardasid, oli isikuline taevane valitseja (mitte polüteism). Piibel ütleb, et Jumal valmistas inimese maa põrmust ja hingas tema sisse Iseennast. Iidne Hiina sümbol loomise kohta on kujutiste kombinatsioon isikust, tolmust, kõndimisest ja elamisest.

Seega „looma“ tähendab omada tolmu, hingamist ja elu! Piibel räägib meile samuti üleilmsest veeuputuse katastroofist, kus kogu inimkond hävis välja arvatud 8 isikuga pardal (Noa laeva lugu). Antiik Hiina sümbol „paadi“ jaoks kujutab endast anumat, kaheksat ja inimesi.

Seega: kaheksa inimest pardal! Pühakiri kirjeldab et inimesele anti ülesanne minna pärast veeuputust, ja levida uuesti üle kogu maa, kuid inimene mässas ja ehitas enda auks torni. Jumal lõpetas selle mässu keelte segamisega, hajutades sellega inimkonna üle kogu maailma erinevate keelkondade kaupa. Huvitaval kombel, antiik-Hiina valis kaks identset sümboli kujutamaks selliseid mõisteid nagu „segamine“ ja „mäss“. Selleks on sümbol keelest (organist) ja paremast jalast(või matkamisest).

Seega „segama“ tähendab „minna rändama uue keelega“. Need siin on vaid mõned näited Piiblis sisalduva antiikse informatsiooni kohta ühe rahva juures, kui nad kujundasid välja oma kirjakeelt.
 

"Hiina keel kinnitab Loomise lugu"
<http://www.creationism.org/estonian/DrdinoMaloneChinLang.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org