Kas Eksisteeris surma enne Pattu?
Originally in English:  "Was there Death Before Adam Sinned?"   -   Kent Hovind ´lt


Piibel õpetab, et surm sisenes maailma inimese pattulangemise tõttu.

„Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm...“ Ro 5:12

„Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu; sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses“ 1 Ko 15:21-22.

Mõned kristlased usuvad teooriat, et Maa on miljoneid aastaid vana. Suurim vastulause sellele oleks see, et siis peaks ka surm olema eksisteerinud enne inimese pattu. Samuti ei ole argumendiks see, et Aadam sõi (tappis) taimi. Selline seletus eeldaks, et taimed on elusorganismid Piibellikus mõttes. Samas on Piiblis sadu salme, mis näitavad, et taimed ei ole Jumala jaoks selles tähenduses elusolendid, nagu seda on inimesed või loomad. Taimed on keerukad ennast taastootvad toiduallikad, aga mitte elusolendid. Ometi ei sure nad nii, nagu inimesed. Taimedel ei ole hinge ega verd.Toon siinkohal ära kaks kirjakohta, mis seda seletavad:
 
“Ja Jumal ütles: "Maast tärgakuhaljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!" Ja nõnda sündis: maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, milleviljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, etsee oli hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas päev.1 Mo 1:11-13

Ja Jumal ütles: "Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!" Ja nõnda sündis. 1Mo 1:20-24

Ühtlasi pane tähele, et taimed on tehtud kolmandal loomise päeval ja elusolendid 5 ja 6 ndal päeval ja et kõik roheline oli antud loomadele toiduks.

Ja Jumal ütles: "Vaata, mina annan teilekõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavadvilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks! Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks." Ja nõnda sündis. 1 Mo 1:29-30.

Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi Issandale roaohvri maaviljast, ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast, ja Issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. 1 Mo 4:3-5

Kaini ohver ei sisaldanud verd või elu ja Jumal hülgas selle. Kui ilus Kaini ohver ka poleks olnud ja kui palju ränkrasket tööd ta ka selle kasvatamiseks poleks teinud, seda ei aktsepteeritud, kuna selles ei sisaldunud surma.
Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on; kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma! 1Mo 6:17

Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid elama: need olgu isane ja emane. Lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide järgi, kõigist peavad kaks tulema sinu juurde, et nad võiksid jääda elama. 1Mo 6:19-21

Selles kirjakohas me näeme selget vahet elavate olendite ja toiduainete vahel

Pärast veeuputust anti inimesele toiduks nii liha kui ka taimi.

Kokkuvõte: Piibel on väga ühemõtteline, et Jumal on teinud kogu maailma 6 päevaga.

Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 2 Mo 20:11

Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. 2 Mo 31:17

Need, kes on seisukohal, et Maa on vanem kui u 6000 aastat, üritavad sageli selgitada oma positsioone nn „auguteooria“ kaudu, ajastute teooria, progressiivse kreatsionismi ehk teisisõnu igasuguse teistliku evolutsiooni kaudu. Igaüks sellisest teooriast on eba-piibellik, kuna toob surma pattulangemsiest ettepoole. Surm enne pattu nullib vajaduse Kristuse lunastuse järele ja süüdistab Jumalat, kes on loonud maailma täis kannatusi ja seejuures nimetab seda veel hästitehtuks! Jumala Sõna tuleb võtta nii nagu see on kirjutatud. Ei olnud surma enne Aadama pattu. Jeesus on tulnud selleks, et meid lunastada patu needusest ja anda igavene elu.
 

"Kas Eksisteeris surma enne Pattu?"
<http://www.creationism.org/estonian/DrdinoKHovindDeathB4Adam.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org