Kas on olemas algelisi eluvorme?

Küsimus: Bioloogia õpik ütleb, et esimesed algelised eluvormid olid ainuraksed, kes ilmusid kambriumi ajastul. Mis see tähendab?

Vastus: Sellest asja, nagu “algeline eluvorm” pole olemas. Iga elusorganism, isegi ainurakne amööb, on palju keerulisem kui kosmosesüstik!

Tuleb tähelepanna mitut asjaolu:

1. Pole olemas “lihtsaid või algelisi eluvorme”. Kui see olend on elus, siis on ta äärmiselt keerukas.

2. Paljud ainuraksed, keda on jälgitud palju palju põlvkondi, ei ilmuta mingeid märke edasi arenemisest või keerulisemaks muutumisest.

3. Ainuraksed eksisteerivad jätkuvalt ja taastoodavad ennast. Miks küll ükski neist ei arene?

4. Pole olemas ei elavaid ega fosiliseerunud olendeid, kes oleksid kahe, kolme või neljarakulised!
Pärast ainurakseid, on järgmine “lihtsaim” eluvorm u sajarakuline. Kuidas sai üheraksest kohe nii arvuka rakuline olend?

Geoloogilistest sh kambriumi kihist:

“Geoloogilisi ajastuid” sellisel kujul ei eksisteeri, nagu seda kirjutavad õpikud. Kuigi indeks-fossile on leitud eeldatud järjekorras  26 kohast maakeral (see on vähem kui 1 % kogu mast), ainsatki terviklikku näidist kogu standardsest geoloogilisest kihtide järjestusest, pole seni leitud. Ringtõendus! Kihte dateeritakse fossilide järgi ja fossiile kihtide järgi, kust nad leiti. See on ringtõendus. Enamjagu on peaaegu kõiki eluvormid esindatud kõikides kihtides
 

Trilobiidid

Vaatame nüüd indeksfossiile, mille kaudu dateeritakse geoloogiline kiht. Trilobiitide leiu kaudu dateeritakse mingi kiht miljardite aastate vanuseks. Mida siis evolutsionistid selle väikese looma kohta ise ütlevad. Trilobiitide silmad olevat “kõige lihtsama läätse ehitusega, mida loodus iial on tekitanud”. Trilobiidi silm ei ole kunagi esindanud head nägemisteravust...”. Kas see on tõendus vanusest või algelisusest`?

Kivistunud puud

Nagu ma olen mitmes oma seminaris rääkinud, leitakse sageli kivistunud tüvesid seismas püsti, läbi mitme “geoloogilise kihi”. 

Mõelge:  Miks paljud isenditest, kes on leitud fossiilidena, elavad ka tänapäeval? Miks ei ole olemas tõendit järkjärgulisest arengust? 

Fossiilide järjekorda pole. On  leitud triljoneid fossiile, kuid ühelgi neist pole küljes kuupäeva. Kellegi evolutsiooni ideest nakatanu on pannud need neile külge.


Originally published in English "Are There Simple Life-forms?" by Kent Hovind 
http://www.drdino.com

Kas on olemas algelisi eluvorme?
<http://www.creationism.org/estonian/DrDinoHovind_AreThereSimpleLifeforms_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org