Kas evangeelium räägib tulnukatest?

Kas seal kusagil on veel elu? Kas miljonid dollarid, mida on kulutatud tulnukatega ühenduse saamiseks, on olnud mõistlik investeering? Miks on nii paljud evolutsionistid veendunud vajadusest otsida maavälist elu, kellega me peaksime igal juhul kontakti saama ja sõbrunema?

Põhjusi, miks otsitakse inimese-sarnast olendit väljaspool meie planeeti, on erinevaid.

Esiteks ja enamjagu, on vajadus tõestada üks kord ja igaveseks, et pole olemas Loojat Jumalat. Me poleks enam nii unikaalne looming. Sellisel juhul võime ju oletada, et elu tekkis seal kusagil mujal ja on mingite mehhanismide läbi transporditud siia.

Teiseks, see aitaks ületada “patu probleemi”. Kui elu on arenenud “kusagil seal”, siis elutu elusaks arenemisel juhuste läbi on universaalne nähtus ja jällegi, me poleks unikaalsed. Kui elu tekkis kusagil mujal, siis sai see tekkida siin ju samamoodi. Selline avastus tähendaks, et elu tekkimine oli aja, ruumi ja mateeria vältimatu tagajärg. See ei nõuaks Suurt Intellekti tükkide kokkupanemisel. Kui see nii on, siis oleme me naturalistlike (materialistlike) juhuste tulemus ja me pole vastutavad oma tegude eest ja samuti poleks meie tegudel tagajärgi. Kui elu on “tavaline, üldlevinud” nähtus, siis oleme meie ka “tavalised, üldlevinud”.

Kolmandaks, ja sageli on põhjuseks raha. Sageli ei ole teadus tänapäeval enam üllas püüd teadmiste järele, vaid pingutus võita järgmine grant.

Evoltusionistid tahavad sissetulekut. Üks moodus selleks on rääkida lugusid erinevatest inimröövidest.

Mitu aastat tagasi USA valitsus , NASA esitles meteoriiditükki , mida nad olid aastakümneid hoidnud riiulil, väites, et see sattus Maa peale Marsilt. NASA teatas, et meteoriidi pind sisaldab elutõendavat materiali. Selle uudise eesmärk oli minna Kongressi ette, et saavutada Marsi uuringute rahastamine. Siin oli teadusest tehtud fiktsioon, kuigi avalikkusele serveeriti seda teisiti.  .

Sarnaselt sellele on inimestel, kes Ameerikas riigi raha eest tegelevate eluotsingutega kosmosest, sarnased poliitilised ja rahalised eesmärgid. Nad veenavad fonde oma “uuringuid” rahastama. Hollywoodi evolutsionistid teevad täpselt samuti, et rahastada oma ideid propageerivadi filme (nt Jurassic Park I, II and III).

Tegelikult oleksid head teaduslikud fiktsioonid ju toredad. Nt Jules Verne oli mitmel viisil visionäär ja mitmete tulevaste leiutiste või sündmuste kuulutaja. Ettekujutus on oluline  osa teadusest, kuna ilma ettekujutuseta ei suuda me formuleerida hüpoteesi või konstrueerida eksperimenti. Kuid,, Star Wars, Star Trek ja Independence Day filmides kasutatud füüsika on imaginaarne ja mitte reaalne!

Ütleb siis Piibel midagi maaväliste eluvormide või UFOde kohta? Kas tulnukate eksisteerimine või mitte-eksisteerimine omab mingit teoloogilist sisu? Kas tulnukate olemasolu tekitaks meile probleeme?

Piibel räägi, et Jumal lõi universumi nii nagu Tema seda tahtis. Ta lõik kõik planeedid pöörlema enda orbiitidel. Ta lõik kõik päikesesüsteemid ja Ta tegi seda, kuna oli selleks võimeline ja täiuslikult osav. Kuid Piibel on väga konkreetne selles, et meie jaoks loodud planeet on universumis unikaalne. Maa on kindlalt loodu keskmes ja kõik muud taevakehad eksisteerivad SELLEKS, et Maal oleks elu. 1 Mo 1:31 ütleb Jumal, et kogu universum sai “väga hea” ja täiuslik ning patutu.

Aadam ja Eeva said tehtud Jumala näo järele. Mitte ükski teine loodu, kui inimene, ei ole kirjeldatud sellisel viisil. Ro 8:22 ütleb, et KOGU universum pandi kinni inimese patu alla. Miks peaksid siis tulnukad kannatama selle all, mida nemad ei ole teinud? 1 Pe 3:12 kirjeldab, et kogu universum hävitatakse tule läbi. Ilm 6:14 kinnitab seda. Kas peaks siis õiglane Jumal hävitama süütu? Ei, see ei ole Piibli Jumalale iseloomulik.

Kristus tuli ühel korral sellele planeedile ja suri kõigi eest ja ühe korra. Tal ei ole tarvidust minna mõnele teisele planeedile, et teha sedasama teiste eest.

Piibel on ühemõtteline selles, et lisaks maa elule, ei leidu veel kusagil universumis elu, mis oleks võimeline patustama ja vajaks lunastust.

Psalm 115:16 kinnitab, et “Taevad on Isanda taevad, aga maa on ta andnud inimlastele.”

Jes 66:1-2 väidab: "Isand ütleb, Taevas on Minu troon ja Maa on mu jalge alune järi. Millist koda te siis tahate Mulle ehitada? Kus on siis minu peaase? Minu käed on teinud kõik, kõik on tulnud minu läbi olemisse”.

Jumal peab taevast ühemõtteliselt enda omaks ja Ta ei jaga seda mingite tulnukatega. Maa on ainus ja unikaalne koht, kus eksisteerib patustada suutev ja päästmist vajav elu – meie!

Viimaks, kui lunastust vajav elu eksisteeriks ka kusagil mujal, miks on Jumal lubanud just meie elukohta võtta Enda omaks?

Ilm 21:1-4: "Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, kuna esimene taevas ja maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ja ma nägin uut Jeruusalemma tulemast taevast alla Jumala juurest, valmistatud oma mehele. Ja ma kuulsin halt troonilt, mis ütles “Ennäe, Jumala telk on inimeste juures ja Tema asub elama nende juurde ja nemad saavad olema Tema rahvas ja Jumal ise saab olema nende keskel ja Ta saab ära pühkima iga pisara nende silmist ja surma ei ole enam ja leinamist ja nuttu, sest esimesed asjad on möödunud.”

Miks peaks Ta elama asuma just meie juurde? Sest ta armastab meid ja tahab olla osaduses meiega ja mitte kellegi teisega!


Originally published in English "Are aliens important to the Gospel?" by Creation Worldview Min. 
http://www.creationworldview.org/articles_view.asp?id=36

Kas evangeelium räägib tulnukatest?
http://www.creationism.org/estonian/CrtnWorldvw_AliensOrGospel_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org