Teadus ja Piibel kinnitavad Üksteist
http://www.creationism.org/estonian/BibleSci_et.htm

Teadlased on läbi ajaloo pidevalt uuendanud ja ümber hinnanud oma seisukohti. Seda ei ole teinud aga Pühakiri – mis tundub olevat teaduslikult vettpidav. Piibli tavateksti ei peeta küll teaduslikuks, samas on mitmeid teaduslikke seisukohti muudetud. Siin mõned näited:


Teadus uskus
Aga nüüd ta teab
Piibel on alati öelnud
On olemas ainult 1 200 tähte On olemas triljonid ja triljonid tähed. Neid ei ole võimalik kokku lugeda Jer 33:22a  „Nõnda nagu ei saa ära lugeda taeva väge ega mõõta mereliiva...“
Maa on lame Maa on ümar Jes 40:22a  „et see on tema, kes istub maasõõri kohal...“
Valgus ei liigu, ta lihtsalt on Valgus liigub ja tal on füüsikalised omadused: lained või footonid Iiobi 38:19a  „Kus on tee valguse asukohta...“
Püsiva Seisundi Teooria, tähed lihtsalt on seal üleval Iga täht on unikaalne ja tähtkujudel on gravitatsioonilised sidemed Iiobi 38:31  „Kas sa suudad siduda Sõelatähtede tõrksustvõi valla päästa Vardatähtede köidikuid?“
Halb veri tuleb välja lasta, et inimene saaks terveks Veri on eluliselt oluline ja vaja võib olla ka vereülekannet 3 Mo 17:11a  „Sest liha hing on veres...“
Õhul pole massi Hapnik, lämmastik, Co2 omavad aatommassi ja seda on võimalik mõõta Iiobi 28:25a  „Kui ta andis tuulele kaalu..“
Tuul puhub sirgjooneliselt Õhk liigub suurte ringikujuliste keeristena Kog 1:6  „Tuul puhub lõuna poole ja keerutab põhja poole; keereldes, keerutades puhub tuul ja alustab taas oma ringkäiku“
Maa on kellegi seljas Maa hõljub vabalt universumis Iiobi 26:7  „Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa eimillegi kohale“
Inimesed lihtsalt haigestuvad, käsi pole vaja pesta Paljud haigused levivad puutekontakti kaudu ja käsi tuleb pesta voolava vee all 3 Mo 15:13b  „...pesku oma riided ja loputagu ihu voolava veega, siis ta on puhas!“
Tähed on üksteisele sarnased Igaüksik täht on unikaalne 1 Ko 15:41  „isesugune on päikese kirkus ja isesugune kuu kirkus ja isesugune tähtede kirkus, sest ka täht erineb tähest kirkuse poolest“
Miski ilma põhjuseta tekitas „Suure Paugu“- Igal reaktsioonil on vastureaktsioon: põhjuse ja tagajärje seos. Väljundiks on vaja sisendit 1 Mo 1:1  „Alguses lõi Jumal taeva ja maa“

Kuigi Kreeka teadlane Ptolemaios Claudius (150 A.D) oli nutikas, ta siiski eksis öeldes, et universum pöörleb ümber Maa. Aga teadlased uskusid seda üle tuhande aasta ja nad veensid selles nii oma kaasaegaseid kui ka tolleaegset kirikut (Piibel seda ei õpeta). See oli teadlaste konsensus, mis oli eksitav ja teadlased olid need, kes hiljem seisid Kopernikuse ja Galileo avastustele vastu, u aastal 1600 A.D. Galileo näitas-üle tuhande aasta- et teadlaste uskumus oli vale.

Galileo ei ole näide mitte usu ja teaduse vastuolisusest, vaid „Galileo episood“ on näide teadlaste eksimusest, kes olid sellega veennud ka teisi – uskuma valet.

Relgioon on hea, kui ta toob meid tõele lähemale

Teadus on ka hea, kui ta toob meid tõele lähemale

Teadlased, olles inimesed, eksivad vahel, nagu nad tegid seda ka Galileo päevil. Just nemad olid need kes veenasid ülejäänuid uskuma,et kõik pöörleb ümber Maa

Teadlased olid need kes segasid kokku astronoomia ja astroloogia. Sama tehti ka alkeemia ja keemiaga, eksitades paljusid. Kuigi teadus on aja jooksul muutunud, on Piibel seni osutunud püsivalt õigeks. Tänapäevased teadlased segavad kokku evolutsiooni ja teaduse, kuigi on palju palju tõendeid, mis näitavad, et evolutsioon pole teaduslikult võimalik. Piibel räägib meile väga üheselt liikide tekkimisest ja kõige loomisest, mitte arenemisest.

Jälle on evolutsiooniteadlased need, kes eksivad, ja Piibel jääb jälle püsima kui tõe allikas.
 


REFERENCES - For More Information

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"Teadus ja Piibel kinnitavad Üksteist"
<http://www.creationism.org/estonian/BibleSci_et.htm>


Esileht:  Estonian
www.creationism.org