Milline oli esimene rahvus?
Egiptus või Babel

Läbi aastatuhandete on erinevad rahvad püüdnud õigustada oma ülemvõimu, väites et just nende kultuur on tekkinud enne kõiki teisi. Kirjeldatakse oma kangelaslikku minevikku või sõdu. Seda on teinud nii egiptlased, mesopotaamlased, kreeklased ja kui ka juudid.. Flavius Josephus, oma  Antiquities of the Jews and Against Apion, tegi sarnaseid väljaütlemisi heebrealaste kohta esimesel sajandil.

Vaatamata sellistele pingutustele, panna oma rahvuskultuur esimeseks, on sellised kroonikud eksitavad. Piiblist lähtudes oli rahvuste ajalooline sünnimomnet siis, kui keeled segati ja erinevad uued rahvused hajutati laiali paabeli torni juurest.

    Teadaolevad faktid:

Kuidas määratleda aega paabelisündmuste kohta, mis andis rahvustele aluse?:

1. Lugedes Piiblit sõnasõnalt, Paabeli sündmus asetud 1 Mo 11 Noaaegse veeuputuse (1 Mo 6-9) ja Aabrahami (1 Mo 12) elukäigu vahele.
2. Loogiliselt tuletades, toimus keelte segamine enne Aabrahami, sest tema lahkus juba konkreetsest kultuurist ja keelest (Ur või Kaldea)., külastas teisi rahvusi (Egiptus) ja kolis elama kaananlaste maale.
3. Piibel ei anna Paabelisündmuste aega, aga ta loetleb üles põlvkonnad Noa ja Paabeli vahel.
4. 1 Mo 10:25 teeb ühe huvitava remargi, et Pelegi päevil, kes oli neljas põlvkond pärast Seemi,“jagunes maa”. Peamine seletus juudi kultuuri ja kiriku ajaloos on olnud, et Pelegi päevad viitavad Paabeli ajale. Näiteks , Josephus esimesel sajandil, ütles, et Peleg “sündis rahvuste jagunemise ajal (Antiquities of the Jews 1.6.4).
    Peleg ja “maa jagunemine”

Pelegit mainitakse selle peatüki keskel, kus kirjeldatakse rahvaste jagunemist. Genealoogia juhatab sise Paabeli sündmused, loetledes võtmeisikud, kes olid Paabelis ja kes jagati nonde sündmuste tagajärjel.  Genealoogia 1 Mo 10 pt-s lõpeb 1 Mo 11pt-s Paabeliga, kus on öeldud, et “kogu maailmas aga oli üks keel ja ühesugused sõnad” (1 Mo 11:1).

Tundub loomulik jagada pt 11 nii, et esimesed 9 salmi tegelevad peatükiga 10 ja ülejäänud osa peatükist kuulub juba järgmise Aabrahami loo peatüki juurde. Seega “maa jagunemine” 1 Mo 10:25 tundub klappima tohkem “ühe  keele jagunemise” teemaga  11:1. Kui see nüüd nii on, siis toimus Paabel kusagil Pelegi eluajal,kelle nimi tähendabki “jagunemine”. Tuginedes 1 Mo raamatus antud inimeste eluaastatele, sündis Peleg 101 aastat pärast uputust ja elas 239 aastat. Aabraham sündis 292 aastal pärast uputust.

Piibel ei anna meile rohkem täpsemat informatsiooni Paabeli sündmuste aja kohta- Aga eelneva põhjal võiks selle dateerida kusagile u 2200 E. Kr.

    Kuningate loetelu

Piiblipärane ajalugu annab oluliselt vähem aastaid enne Aabrahami, kui seda teevad iidsed kirjutised teistel kultuuridel, nagu näiteks sumerite või egiptlaste kuningate loetelud. Kuid tundub, et preestrid ja kirjutajad, ilmselt eesmärgipäraselt venitasid oma ajalugu ja kuningate eluigasid, et näidata nende kultuuride ülimuslikkust.

Mõned nendest esimestest kuningatest, mida kuningate nimekirjades tuuakse, peeti jumalateks. Paljudele neist omistati eluigasid pikkusega tuhandeid või kümneid tuhandeid aastaid. Eksisteerib mitu erinevat kuningate listi versioone, kellede valitsusajad osaliselt kattuvad omavahel. Tulemused on ebaloomulikult pikk genealoogia võrreldees Piibliga 
Need genealoogiad ei sobi kokku ka võrrelduna iidsete astronoomiliste sündmuste kalendriga. Nii mesopotaamia kultuuri kui ka egiptluse kultuurides tehti hoolikaid (kuu)varjutuse vaatlusi ja koostati kuningate eluajal toimunud planeetide ja tähtede asetuste muutusi. 

Praegu teame me astronoomilisi liikumisi palju täpsemalt ja me saame kirjeldatud astronoomilised sündmused arvutada tagasi minevikku. Kuid astronoomilised andmed ei kinnita ei egiptlaste ega babüloonlaste kuningate eluaegade kirjeldusi. Sellest võib järeledada, et tollased ajalookirjutatajd venitasid oma kuningate listi kümneid või sadu aastaid tegelikust valitsemisajast pikemaks ja seetõttu ei ühildu Piibli kronoloogiaga 

Mitte ainult need sekulaarsed ajalood ei ole venitatud ajas, vaid ei nad ei räägi ka keelte jagunemisest. Seega, kui ka Piibel ei anna täpset Paabeli sündmuste aega, siis ei tee seda ka teised allikad. 

Dr. Kurt Wise on teaduste ja teoloogia professor Southern Theological Seminaris.
Ta sai oma PhD geloogias Harvardi ülikoolist ja on publitseerinud arvukalt artikleid Piibli geloogiast.
 

Originally published in English "Which Was the First Nation? - Egypt or Babel" by Kurt Wise 
http://www.answersingenesis.org/articles/am/v3/n2/egypt-or-babel

Milline oli esimene rahvus? - Egiptus või Babel
http://www.creationism.org/estonian/AnswGen_WhichWasTheFirstNation_et.htm


Esileht:  Eesti
www.creationism.org