On Leitud värske sauruse Luu
Originally in English:  "Fresh dinosaur bones found"   -   Margart Helder ´lt

Naine oli väga skeptiline. Kogu lugu tundus nii uskumatu. Ta ei suutnud aktsepteerida, et liha (mitte-mineraliseerunud, st fossiliseerumata) Alaskas asuvad värsked sauruse luud. Taoline leid ei saa olla vana 70 miljaastat!

Ebatõenäoline või mitte, aga ometi sellised luud leiti. 1987 aastal töötades koos Memorial University (Newfoundland, Canada) teadlastega Byloti saarel, Baffini saare kirde nurgas, korjas üks nor iniuiit (kanada Eskimo) üles ühe luulise fragmendi. See oli sauruse alalõualuu.

1961 aastal leidis üks samast piirkonnast geoloog maa seest suure, pool meetrit paksu luude leiukoha. Kuna luud olid värsked, mineraliseerumata, arvas ta alguses, et need kuulusid piisonile. Kulus 20 aastat, enne kui teadlased tegid kindlaks, et selles hauas oli erineva suurusega erisauruste luud.

Kuidas said sellised luud jääda värskeks pärast 70 milj aastat? Üks on kindel, nad ei olnud säilinud külmumise läbi. Sauruste ajastust on teada hoopis soojem kliima ja on lähedalt leitud taimsed jäänused kinnitavad seda.

Sarnane küsimus tekib ka Kanada arktikast veel põhja pool leitud “külmunud metsa” kohta, mis asub kõigest 1200 km põhjapoolusest.

Geoloogid nimelt väidavad, et see mets on vana 45 milj aastat. Ometigi on puit ja lehejäänused väga hästi säilinud. Taimne material ei ole kivistunud. Puit on veel täiesti põlemisvõimeline. Lehejäänused ja käbid sisaldavad vihmametsale omaseid tunnuseid.

Arktikas säilinud mets oli lopsakas, 50 meetriste kõrgusega puudega, kahemeetrise diameetriga tüvedega ja 6 meetriste vahedega.

Miljonid aastad muutuvad taoliste leidude puhul võimautks. Hoopis tõenäolisem oleks öelda, et need need mattusid alles üsna hiljuti, võibolla mõned tuhanded aastad tagasi.

„On Leitud värske sauruse Luu"
<http://www.creationism.org/estonian/AnswGenUnfosDinoBones_et.htm>


Esileht:  Eesti
www.creationism.org