Creation Science Information & Links!
La evangelio de Jesuo Kristo
The Christian Gospel Message · in Esperanto

   "Kiel estas skribite."   Romanoj 3:10

   "Cxar cxiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio."   Romanoj 3:23

   "Cxar la salajro de peko estas morto; sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro."   Romanoj 6:23

   "Sed Dio rekomendas al ni Sian amon en tio, ke dum ni ankoraux estis pekuloj, Kristo mortis por ni."   Romanoj 5:8

   "Cxar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke cxiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon."   Johano 3:16

   Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de cxia maljusteco."   I Johano 1:9

   "Cxar se vi per via busxo konfesas Jesuon Sinjoro, kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi savigxos;  cxar per la koro la homo kredas gxis justeco, kaj per la busxo konfesas gxis savo."   Romanoj 10:9-10

   "Sed al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo."   Johano 1:12

   "Jeuso diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi."   Johano 14:6

   "Cxar kiel la Patro levas la mortintojn kaj ilin vivigas, tiel ankaux la Filo vivigas tiujn, kiujn li volas."   Johano 5:21

   "Cxar per graco vi savigxis per fido; ne per vi mem: gxi estas dono de Dio;  ne el faroj, por ke neniu fanfaronu"   Efesanoj 2:8-9

   "Kaj mi sciigas vin, fratoj, pri la evangelio, kiun mi predikis al vi, kiun ankaux vi ricevis, en kiu ankaux vi staras,   ... Cxar mi transdonis al vi komence tion, kion mi ankaux ricevis, ke Kristo mortis pro niaj pekoj laux la Skriboj;  kaj ke li estis entombigita; kaj ke li relevigxis la trian tagon laux la Skriboj."   I Korintanoj 15:1,3-4

   "Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj pregxu unu por la alia, por ke vi resanigxu. Petego de justulo multe efikas per sia energio."   Jakobo 5:16

   "Amataj, ni amu unu la alian; cxar la amo estas el Dio; kaj cxiu, kiu amas, naskigxas el Dio kaj Dion konas.  Kiu ne amas, tiu ne konas Dion, cxar Dio estas amo."   I Johano 4:7-8

   "Vi do, amataj, cxi tion antauxsciante, gardu vin, por ke vi ne forlogigxu per la eraro de la pekuloj, kaj ne defalu de via propra konstanteco.  Sed kresku en graco kaj scio de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. Al li estu la gloro nun kaj gxis la tago de eterneco.  Amen."   II Pedro 3:17-18


La evangelio de Jesuo Kristo
http://www.creationism.org/esperanto/salvation_eo.htmĈefpaĝo:  Esperanto
www.creationism.org