Creation Science Information & Links!
Symbolum Apostolorum (Apostola Kredo)
The Apostles' Creed - in Esperanto

 

Mi kredas je Dio, la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj la tero.
Mi kredas je Jesuo Kristo, Filo Lia sola, Sinjoro nia,
Kiu estis koncipita de la Santka Spirito, Kaj naskita de la Maria Virgulino.
Li suferis sub Poncio Pilato, Estis krucumita, mortis, kaj estis entombigita.
Li malsupreniris en inferon. La trian tagon li releviĝis.
Li supreniris en ĉielon, Kaj sidiĝis dekstre de la Patro.
Li revenos por jugi la vivantojn kaj la mortintojn.
Mi kredas je la Sankta Spirito, La Sankta katolika eklezio,
La komunio de la Sanktuloj, La pardono de pekoj,
La releviĝo de la korpo, Kaj la vivo eterna.  Amen.


Symbolum Apostolorum (Apostola Kredo)
http://www.creationism.org/esperanto/saApostlesCreed_eo.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Ĉefpaĝo:  Esperanto
www.creationism.org