De Bijbel en de wetenschap zijn het eens
http://www.creationism.org/dutch/BibleSci_nl.htm

Door de eeuwen heen hebben wetenschappers zich vergist in wetenschappelijke zaken. Maar de Heilige Bijbel niet – die is aangetoond wetenschappelijk correct te zijn. Hoewel de Bijbel in de eerste plaats geen wetenschappelijke tekst is, zijn er vele wetenschappelijke kwesties die terloops worden genoemd; en wanneer ze genoemd worden, blijken ze correct te zijn!


Wetenschappers geloofden
De wetenschap toont nu aan
De Bijbel zei altijd
Er zijn slechts 1000-1200 sterren in het hele universum. Er zijn biljoenen maal biljoenen sterren; ze kunnen niet worden geteld door mensen! Jeremia 33:22a “Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel…” NBV
De Aarde is plat. De Aarde is rond. Jesaja 40:22a “Hij is het, Die daar zit boven het rond der aarde…” St77
Licht beweegt niet, het is er slechts. Licht (fotonen) beweegt en heeft fysieke eigenschappen. Job 38:19a “Waar is de weg, waar het licht woont?” St77
Steady State Theorie; sterren zijn er gewoon op vaste plekken. Elke ster is uniek en twee sterrenbeelden hebben een gravitatie binding. Job 38:31 “Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken?” NBV
Slecht bloed moet gebloed worden om iemand beter te maken Bloed is van levensbelang, soms is bloedtransfusie zelfs nodig. Leviticus 17:11a “Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen.” NBV
Lucht heeft geen gewicht, het is er gewoon. Zuurstof, stikstof en koolstofdioxide hebben atomaire massa’s die gewogen kunnen worden. Job 28:25a “Toen Hij de wind het gewicht maakte…” St77
De wind blaast recht over de Aarde. Luchtstromen bewegen in grote ronde patronen. Prediker 1:6b “…en de wind keert weer tot zijn omgangen.” St77
De Aarde wordt gedragen op iemands rug. De Aarde hangt vrij in de ruimte. Job 26:7b “Hij hangt de aarde aan een niet.” St77
Mensen worden gewoon ziek; handen wassen is niet belangrijk. Vele ziekten verspreiden door contact; was je handen onder stromend water. Leviticus 15:13b “…zijn klederen wassen, en hij zal zijn vlees met levend water baden,…” St77
Alle sterren zijn vergelijkbaar. Elke ster is uniek. 1 Korintiers 15:41b “…en de sterren onderling verschillen ook in schittering.” NBV
Iets ontstaat uit niets, zonder reden – de Big Bang. Elke actie heeft een gelijke en tegengestelde reactie. Zonder actie is er geen reactie. Genesis 1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” St77

    St77: Statenvertaling 1977;  NBV: Nieuwe Bijbel Vertaling

Hoewel de griekse wetenschapper Claudius Prolemy (c.150 A.D.) slim was, leerde hij anderen dat het universum om de Aarde draait. Hoewel dit fout was, hebben wetenschappers dit voor duizend jaren gelooft en aan anderen geleerd. Aan andere geleerden, maar ook aan eigentijdse staats en kerk leiders (ook al staat dit niet in de Bijbel). Hoewel de algemene opvatting onder geleerde incorrect was, wisten ze wel anderen over te halen om zich tegen Copernicus’ en Galileo’s (c.1600 A.D.) ideeën te keren. Galileo toonde aan dat , voor meer dan 1000 jaar, het geloof van wetenschappers onjuist was.

Galileo is niet een voorbeeld van religie versus wetenschap, maar een verkeerde algemene opvatting van geleerden die anderen hadden overtuigd om ook een verkeerd idee aan te hangen.

Religie kan goed zijn wanneer het ons dichter bij de waarheid brengt.

Wetenschap kan ook goed zijn wanneer het ons dichter bij de waarheid brengt.

Wetenschappers zijn echter ook slechts mens en hebben het soms mis, zoals wetenschappers in de dagen van Galileo. Hoewel het wetenschappelijk idee onjuist was, wisten geleerden anderen te overtuigen dat het universum om de Aarde draait.

Wetenschappers vermengden vroeger astrologie en astronomie, alchemie en chemie en misleidde daarmee velen. Terwijl wetenschappers regelmatig foute ideeën aanhangen, blijft de Bijbel consistent en accuraat. Vandaag de dag vermengen sommige wetenschappers wetenschap met evolutionair geloof, ondanks dat de wetenschap aantoont dat evolutie niet mogelijk kan zijn geweest. Maar de Bijbel vertelt ons al de hele tijd de waarheid over ons ontstaan. Genesis 1:1 “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.”

The evolutionary scientists are wrong about science once again; and the Bible will be shown to be still accurate and true.


Referenties – Voor meer informatie

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"De Bijbel en de wetenschap zijn het eens"
<http://www.creationism.org/dutch/BibleSci_nl.htm>

Home:  Nederlands
www.creationism.org