Creation Science Information & Links!
10 Bud

   "Gud talte alle disse ord:  »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.  Du må ikke have andre guder end mig.  Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.  Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.  Du må ikke begå drab.  Du må ikke bryde et ægteskab.  Du må ikke stjæle.  Du må ikke vidne falsk mod din næste.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«"   Anden Mosebog 20:1-17


The 10 Commandments · in Danish
http://www.creationism.org/danish/salv10Cmd_da.htmForside:  Dansk
www.creationism.org