Creation Science Information & Links!
Salmernes 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Danish (Dansk)
Salmernes 1

Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere,   men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat.   Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.   Sådan går det ikke de ugudelige; de er som avner, der blæses bort af vinden.   Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling.   Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde.
 

Salmernes 51

For korlederen. Salme af David.   Dengang profeten Natan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba.   Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!   Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!   For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje.   Mod dig alene har jeg syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer.   I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd, fra min mor undfangede mig.   Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte.   Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne!   Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble!   Vend dit ansigt bort fra mine synder og udslet al min skyld!   Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!   Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig!   Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd!   Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om til dig.   Fri mig for blodskyld, Gud, min frelses Gud, så min tunge kan juble over din retfærdighed.   Herre, åbn mine læber, så min mund kan forkynde din pris.   For du vil ikke have slagtoffer, og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;   mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.   Gør i din nåde godt mod Zion, opbyg Jerusalems mure!   Da vil du tage imod de rette ofre, brændoffer og heloffer; da skal tyre ofres på dit alter.
 

Salmernes 100

En salme til takofferet. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!   Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel!   Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter.   Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn!   For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.
 

Salmernes 150

Halleluja. Lovpris Gud i hans helligdom, lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!   Lovpris ham for hans vælde, lovpris ham for hans storhed!   Lovpris ham med hornets klang, lovpris ham med harpe og citer,   lovpris ham med pauker og dans, lovpris ham med strengespil og fløjter,   lovpris ham med klingende cymbler, lovpris ham med rungende cymbler!   Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.  Halleluja.


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/danish/saPs1_51_100_da.htm

Forside:  Dansk
www.creationism.org