Creation Science Information & Links!
Den apostolske trosbekendelse
The Apostles' Creed - in Danish (Dansk)

 

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.  Amen.


Den apostolske trosbekendelse
http://www.creationism.org/danish/saApostlesCreed_da.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Forside:  Dansk
www.creationism.org