Bibelen og videnskaben kan forenes
http://www.creationism.org/danish/BibleSci_da.htm

Videnskabsfolk har i tidernes løb ofte taget fejl, når de skulle besvare forskellige videnskabelige spørgsmål. Men ikke Bibelen – den har vist videnskabelig præcision. Selvom Bibelen ikke primært er en videnskabelig bog, kommer den ind på mange videnskabelige emner; og dens videnskabelige udsagn viser sig alle at være præcise og fejlfri!


Det troede videnskabsfolk før
Det viser videnskaben nu
Bibelen har altid sagt
Der er kun mellem tusind og tolvhundrede stjerner i hele universet. Der er billioner og trillioner af stjerner; mennesket kan ikke tælle dem! Jeremia 33:22a "Som himlens hær, der ikke kan tælles..."
Jorden er flad. Jorden er rund. Esajas 40:22a "Det er ham, der troner over jordens flade." Bemærk, at der med flade menes overflade. Det oprindelige hebraiske ord ’chuwg’ betyder bue, hvælving, kreds eller cirkel.
Lys bevæger sig ikke, det er der bare. Lys bevæger sig – og har fysiske egenskaber; “lysbølger” eller fotoner. Job 38:19a "Hvor er vejen til lysets bolig? ..."
Steady State-teorien, stjernerne er der bare. Hver enkelt stjerne er unik, og to af stjernekonstellationerne har et tyngdekraftfelt. Job 38:31 "Kan du binde Syvstjernens, bånd eller løse Orions lænker?"
Ved hjælp af blodaftapning kan en syg person få en sygdom ud af kroppen. Blod er livsvigtigt, sommetider er en blodtransfusion nødvendig for at tilføje blod. 3. Mosebog 17:11a "For kødets liv er blodet:..."
Luft har ingen vægt, den er der bare. Ilt, kvælstof og kuldioxid har hver deres målbare atomiske vægt. Job 28:25a "Dengang han gav vinden dens vægt..."
Vindene blæser lige hen over jorden. Luftstrømninger bevæger sig i store cirkelformede mønstre. Prædikerens bog 1:6b "... og vinden bliver ved at dreje."
Jorden bliver båret på ryggen af nogen. Jorden svæver frit i rummet. Job 26:7b "... hænger jorden op over det tomme."
Folk bliver bare syge, det er ikke vigtigt at vaske hænder. Mange sygdomme spredes gennem kontakt; man skal vaske hænder i rindende vand. 3. Mosebog 15:13b "han skal vaske sit tøj og bade sine kønsdele i kildevand; så er han ren..." 
Alle stjernerne ligner hinanden. Enhver stjerne er helt unik. I Korintherbrev 15:41b "...og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans."
Ved en tilfældig eksplosion blev universet skabt af ingenting - big bang-modellen – ”Bang, se, et univers!” Enhver aktion har en tilsvarende og modsat rettet reaktion; det er sand videnskab.  Årsag og virkning; input er nødvendig for output. 1. Mosebog 1:1 "I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden."

Selvom den græske videnskabsmand Claudius Ptolemy (c. 150 A.D.) var klog, troede han fejlagtigt, at resten af universet drejer rundt om jorden. Selvom dette var fuldstændig forkert, troede videnskabsfolk alligevel på det i over tusind år. Videnskabsfolk troede at universet drejer rundt om jorden; og de overbeviste ligeledes andre lærde mænd, som de dalevende europæiske kirke- og statsledere. (Bibelen lærer intet herom.) Det var faktisk videnskabsfolkene der enstemmigt tog fejl, og senere, omkring 1400 e. Kr. anstiftede de andre til at modsætte sig Copernicus og Galileo. Galileo beviste, at videnskabsfolkene i over tusind år havde taget fejl.

Galileo er ikke et eksempel på religion versus videnskab, men snarere er "Galileo-episoden" et eksempel på at videnskabsfolk enstemmigt kan tage fejl, og at de desværre når at vildlede mange andre.

Religion kan være en god ting, hvis den bringer os tættere på sandheden.

Videnskab kan også være en god ting, hvis den bringer os tættere på sandheden.

Videnskabsfolk er mennesker og tager sommetider fejl, som f.eks. videnskabsfolk i Galileos tid. Husk på, at det var videnskabsfolk der tog fejl, og desværre havde de overbevist en stor del af menneskeheden om at resten af universet (sic) drejer rundt om jorden.

Husk, at videnskabsfolk før i tiden blandede astrologi sammen med astronomi. Og ligeledes blandede videnskabsfolk alkymi sammen med kemi, og førte mange bag lyset. Men i modsætning til videnskabsfolkene, som i tidens løb ofte har taget fejl, forbliver Bibelen tilforladelig og præcis. I dag blander evolutionister deres overbevisninger sammen med videnskab, selvom sand videnskab viser, at evolution ikke kan være sand. Men Bibelen har hele tiden fortalt os sandheden om vor oprindelse. 1. Mosebog 1:1 "I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden."

De videnskabsfolk, der støtter evolutionsteorien, tager endnu en gang fejl; Bibelen derimod taler stadig sandt og præcist.


KILDER - For mere information

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"Bibelen og videnskaben kan forenes"
<http://www.creationism.org/danish/BibleSci_da.htm>

Forside:  Dansk
www.creationism.org