Pitanja i odgovori
Dr. Kent Hovind    (Creation Science Evangelism; Seminar #7)
http://www.creationism.org/croatian/Kent/HovindSem7QandA.htm

Profesori su poslali učenike da postave heretično pitanje. Profesori nisu došli sami. To se događa često. Profesori ne dolaze ali šalju svoje učenike s listom pitanja. Odgovaram na sva pitanja. Tada učitelji vele :pa mogao si pitati još ovo i ovo… Pa dođi sam! Farizeji su pokušali zakonski ušutkati Isusa. Neki uistinu koriste zakonske taktike da ušutkaju kršćane. Žele isključiti kršćanstvo iz javnih škola. Ne mogu podnijeti poruku pa je žele ušutkati da je i drugi ne čuju .To vidim u Ivanu 7. Farizeju su pitali vojnike da nisu i oni zavedeni? U slobodnom prijevodu, farizeji su ih pitali da li su glupi? Je li tko od vladara ili farizeja povjerovao u njega? Dokaz da Isus nije mesija ležao je u njihovoj vjeri. –On ne može biti mesija jer mi u to ne vjerujemo! To je isto kao što navodno i svi znanstvenici vjeruju u evoluciju. Da li to znači da je evolucija istinita? To je smiješno! U 7:49 farizeji kažu da su ljudi koji vjeruju u Isusa ukleti. Slobodni prijevod: mi imamo znanje, vi ne! Često se susrećem sa takvim tvrdnjama u debatama kad znanstvenik kaže da prosječni gledatelj ne razumije kompleksnost teme. – Želi reći, narode vi ste glupi, ja sam pametan. (Ivan 50:53) Nikodem pita: da li naš zakon kome sudi prije nego se čovjek sasluša? A oni njega pitaju: da li si i ti Galilejac? Istraži da vidiš da iz Galileje ne dolazi prorok! I svi su otišli doma. Čak su i nevjernici uočili da taj čovjek govori istinu. I mnogi nevjernici zovu da su vidjeli moje seminare o stvaranju i da su opresvjedočeni da je stvaranje realnost. To je danas naš cilj, da uvjerimo da je Biblija istinita. Ali, taj razgovor počinje krivom pretpostavkom da Isus nije iz Galileje. Oni raspravljaju o krivoj temi zato jer ne vjeruju u Isusovo mesijanstvo i njihova nevjera je njima dokaz da Isus nije u pravu. Tako i skeptici pitaju da li ima gdje moje teorije opisane u kojim znanstvenim časopisima? Ja odgovaram da nema. Tu oni zaključuju da ja nisam u pravu. To je njihova logika. Ali ne znaju da su dokazi kreacionizma isključeni iz znanstvenih časopisa zato jer je njihova definicija da znanost ne može uključivati nadnaravno. Znači, ako definicija nje 100% prirodna, više ne spada u znanost. Ali ne kažu da evolucija uopće ne spada u znanost, ona je ok…. Naime, evolucija je bazirana čisto na mogućnostima da se stvari događaju. A nikad nije testirana, promatrana. To je čista religija. Kroz Bibliju često vidimo da je većina ljudi bila u krivu. U Izlasku 32, većina je slijedila Arona u pobunu. U Brojevima 29, većina je izglasala da se ne ide u obećanu zemlju. Često je većina štovala ili slijedila lažne bogove kroz Stari zavjet. Čitajte Bibliju! Nadalje, većina religioznih ljudi je mrzila Isusa. Puno ljudi i sad mrzi kršćane. Evo popisa ljudi, kršćana koji su znanstvenici i vjeruju u kreacionizam: Robert Gentry, moj veliki prijatelj, veliki znanstvenik, u vezi sa radioaktivnim materijalima i odlaganjima istih. Napisao je knjigu, Creations tiny mystery. Odlična knjiga, možete je dobiti na našoj web stranici. Robert je bio citiran u priznatim znanstvenim časopisima o radiopolonijum i njegovim krugovima pronađenim u stijenama diljem svijeta. Bio sam kod njega i promatrao potonje kroz mikroskop. I sve je bilo u redu do vremena kad su otkrili da njegovo istraživanje dokazuje da teorija Velikog praska nije istinita. Nisu više financirali njegov rad i dobio je otkaz. Roger de Hart je bio znanstveni učitelj koji je rekao da ne neće učiti učenike lažima koje su u udžbenicima. On je imao te knjige ali nije htio govoriti o lažima jer su te laži dokazivale teoriju evolucije. Rekao je da se te laži nalaze, naravno, i u časopisima. I to je znanost!? Mnogi od tih ljudi je dobilo otkaz. Kevin Haley je učitelj biologije koji je dobio otkaz zato što je otkrivao i izlagao laži koje su u udžbenicima. A bio je u pravu. Imao sam debatu s jednim profesorom i dao sam mu a primjer 20-30 laži koje se koriste u knjigama. On je ustao i rekao da sam ja u pravu ali nema alternative! Drugim riječima, ja moram pribaviti neki dokaz, alternativu da se uklone laži iz udžbenika. To su gluposti! U Bayler univerzitetu u Teksasu, William Dembski je dobio otkaz zato što je rekao da postoji inteligentan Stvoritelj. Forrest Mims je bio znanstveni novinar 20 godina. Radio je za National Geographic, Science Digest, American Journal of Physics. Nisu ga htjeli zaposliti kao novinara u Science American zato što je kreacionist. Jednostavno, ne žele imati kreacioniste u njihovoj službi. Učitelju Rodu Lavokeju je rečeno da ne smije govoriti poruku koja bi učenicima poljuljala vjeru u Darwinovu teoriju. Darwinova teorija je svetost. Ne smiješ u nju sumnjati da ne izgubiš posao. Iste su se stvari događale i u Rusiji. Ako je učitelj ustao i rekao da komunizam ne djeluje, dobio bi otkaz, možda bi ga poslali u Sibir. Postoji i akademski Sibir u smislu evolucije ovdje u Americi. Direktor Eller je rekao učitelju Donu Clarcu da ne naučava kreacionizam na satu. Don je dobio otkaz. Mnogi dobri učitelji su izbačeni iz školskog sustava zbog nemogućnosti učenja istine. Problem nije u zakonu koji odobrava učenje o kreacionizmu. Sud je odobrio naučavanje o kreacionizmu ali šef kaže nemoj naučavati!! Postoji u Americi «ACOU» - American comunist layer union . Oni imaju metodu da prijete tužbama ljudima i školama koje naučavaju o kreacionizmu. Oni znaju da će izgubiti parnicu ali nema veze, ljudi se boje tužbi i suda, pa škole uzmiču. Sama prijetnja uspijeva. Dean Kenjon je bio profesor u San Franciscu State univerzitetu. Napisao je mnogo knjiga o evoluciji. Jednoga dana upoznao je Isusa . Povjerovao je u kreacionizam. Dobio je otkaz. Žalio se na tu odluku , dobio natrag posao ali kao asistent u laboratoriju, što je posao koji rade učenici. Napokon, nakon duge sudske borbe, vraćen je na staro radno mijesto. Dr. Dini je naveo kriterije kod upisa u medicinsku školu. Treći uvjet glasio je: Ako se želiš upisati u medicinsku školu, moraš dati svjedočanstvo o vjerovanju u evoluciju. Ako u to ne vjeruješ, on ti neće dati preporuku za upis. Studenti u Texasu ponudili su mu 5900 $ za debatu protiv mene. Odbio je debatu!! Ima mnogo informacija na našoj stranici kako se ljudi diskriminiraju zbog svoje vjere u stvaranje. Ako se vratite u prošlost 100-200 godina, svi znanstvenici su vjerovali u kreacionizam. Evo liste nekih poznatih: Francis Bacon, Johann Kepler, Bloise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton i drugi. Ti su ljudi postavili temelje u znanosti. Na listi ima njih na stotine, čak i tisuće. Evolucionisti nemaju dokaza, ne stvaraju ništa, nego kao paraziti preuzimaju instituciju koja već postoji. Tako su mnogi kršćanski fakulteti predani evolucionistima. Harvard, Yale… Postoji knjiga «In six days» a podnaslov je Zašto 50 znanstvenika vjeruje u kreacionizam?»

  1. Pitanje: Da li je u redu naučavati kreacinizam u javnim školama? (Crkva odvojena od države)
Takva fraza ne postoji u ustavu. Ne vjerujte ako vam netko reče da je zakonski crkva odvojena od države. Ta fraza je korištena u pismu Thomasa Jeffersona u pismu pastorima 1802 u Danbury. Thomas je rekao da je prvi amandman podigao zid odvojenja između crkve i države. Ali toga nema u ustavu. Ako zid već postoji, to je jednodimenzionalni zid koji odvaja državu od crkve ali ne i obratno. Kad su državni oci dali Prvi Amandman, isti su dan donirali novac za misiju evangeliziranja indijanaca. Ima mnogo dokaza da su američki oci bili istinski vjernici, kreacionisti i nisu imali namjeru da se vlada miješa u crkvu.
2)Kako vidimo zvijezde udaljene milijarde svjetlosnih godina?


Da, na nebu ima puno zvijezda. Nehemija 9:6 kaže da je Bog stvorio nebo i neba nad nebesima. Bog je stvorio zvijezde. One svako malo explodiraju što se naziva Novom ili Super Novom. Svakih 20-30 godina jedna zvijezda eksplodira.


Istraživanjem svemira otkriveno je do sada oko 300 prstenova Super nove. Ako je svemir star milijarde godina, zašto nema više Super nova? Mnoge knjige u tove imaju problem jer im fali mnogo prstenova da dokažu postojanje svemira starog nekoliko milijardi godina. Drugi je problem taj, ako zvijezde evoluiraju, moraju i nekako nastati, moraju se roditi. U svemiru ima mnogo zvijezda ali nikad nismo vidjeli stvaranje zvijezde. Jedan je ateist rekao da se jedna zvijezda upravo sad stvara i da postoje neki oblaci u svemiru koji stvaraju zvijezde! Ne, to nije stvaranje zvijezde. Vi samo vidite točku koja je sve svjetlija. Vi, naime, samo pretpostavljate da je to stvaranje zvijezde ali sve što vidite je jasnija, svjetlija točka na nebu. Nitko nije vidio ni dokazao stvaranje zvijezde. Časopis Science (1986, p.1201,1202) kaže da je tiha sramota moderne astrofizike što ne znamo kako su i najjednostavnije zvijezde nastale. Situacija se od tada nije promijenila. Ako se svemirska prašina i skuplja, tada bi moralo doći do sabijanja prašine što uzrokuje povišenje temperature što potiče reakciju tlačenja, djelovanja, pokretanja, zagrijavanja, pa dolazi opet do širenja materije. Taj efekat se naziva Boyle Gas Law. Ne možete tlačiti prašinu u čvrstu materiju bez stvaranja ozbiljnog fizičkog problema . Jedan profesor je rekao da oni misle ako bi eksplodiralo dvadesetak zvijezda jedna pokraj druge, bilo dovoljno energije da se potisnu plinovi i prašina i stvori nova zvijezda. Rekao sam mu da je to brilijantno, uništiti 20 zvijezda da se stvori samo jedna. Ali i to je samo teorija. Postanak 1:16 govori o stvaranju zvijezda s razlogom da budu svijetlila zemlji. Psalam 147:4 govori o tome da je Bog izbrojao zvijezde i dao im imena. Psalam 104 se slaže s Psalmom148 koji govore da postoje vode iznad neba. Nitko nezna što se nalazi iznad zvijezda ako to «izvan» uopće postoji…. Ali da može biti da taj stih i onaj u Otkrivenju u kojem Gospodin govori o mnogim vodama govori da je bio jedan sloj vode nad zemljom i jedan sloj «iznad ili iza» zvijezda. Neznam, to je samo jedna teorija više, nešto za razmišljanje.

Zvijezde su daleko. Hubble se fokusirao na crnu točku u svemiru, veličine zrna pijeska. Promatrao je tu točku deset dana i otkrio da u toj točci ima toliko zvijezda da se ne mogu ni prebrojati. Stephen Hawking, koji mrzi kršćane veli da su zvijezde tako daleko da nam izgledaju kao točkice svijetla. Ne znamo im ni veličinu ni promjer. Sve što možemo vidjeti je boja(Stephen Hawking, A Brief History of Time, 1988) . Mi smatramo da su zvijezde kao i Sunce, i obratno ali to je čista teorija, mi to neznamo. Neki vele da vidimo neke elemente koji gore. Evolucionisti o tome ne govore, ali pretpostavljaju da i molekule evoluiraju u svemiru kao i na Zemlji da 92 elemenata koji postoje na Zemlji, postoje i u svemiru. No, o tome ne govore. Ja osobno mislim da je to glupost. U visokoj školi sam rekao, ako želiš izmjeriti udaljenost nekog objekta do kojeg ne možeš doći, moraš mjeriti paralelnom trigonometrijom. Moraš znati tri strane i jedan kut ili dva kuta i jednu stranu da se izračuna udaljenost.


A problem je u tome što je Zemlja samo 8000 milja u promjeru što je jednako nuli u odnosu na udaljenost zvijezda. Zato osmatračnice treba daleko razdvojiti da se stvori trokut sa pristojnim kutom. Kad gledamo zvijezde u siječnju, i lipnju stvaramo trokut zbog zemljine putanje oko Sunca. 23 000 000 milja je do Sunca ali svjetlosti je potrebno samo 8 minuta do nas. Ali ako smo u siječnju s jedne strane Sunca a u lipnju s druge, možemo postići 16 svjetlosnih minuta. Slika dolje nam prikazuje na koji način nam putanja Zemlje oko Sunca pomaže da postignemo 16 svjetlosnih minuta udaljenosti.


Ipak, i sa tih 16 svjetlosnih minuta dolazimo do jako mršavog trokuta zbog velike udaljenosti zvijezda. Realno, gotovo je nemoguće takvo što izmjeriti. Želimo li izmjeriti udaljenost od 100 svjetlosnih godina, moramo izmjeriti kut od 0.00017 stupnjeva. To je kao da imate dva teleskopa udaljena jedan od drugog 16 inča a gledate u točku udaljenu 830 milja!!! Mjerenje 15 milijuna svjetlosnih godina je nemoguće i ne može biti realizirano. Upitan je i točan proračun zemljine orbite. Parallax može izmjeriti daljine manje od 100 svjetlosnih godina. Ja kažem, mnogo manje ali dajem mogućnost proračuna do 500 svjetlosnih godina. Ali činjenica jest da se ne može mjeriti 1 000 000!! Ne postoji način. Dakle,

  1. Ne može se izmijeriti

  2. Ne znamo što je svjetlost, da li je to val, foton, energija….

Mi se svjetlošću koristimo ali nitko sa sigurnošću ne može objasniti svjetlo. Svi principi su koncipirani oko teorije crne rupe, ideje da svjetlo privlači gravitacija. Ako je to tako, onda brzina svjetlosti nije konstanta. Harvard univerzitet je 1999 usporio svjetlost na 38 milja na sat. 2000g, na 1 milju na sat (Houston Cronicle 1999, p. 10a). 2001g, su uspjeli svjetlost zaustaviti (www.nytimes.com) . To je prava znanost! Eksperiment mora biti demonstriran, testiran, ponovljen. Evolucija nije ništa od toga. Sve je u glavi. 2000g, u Princetonu su ubrzali svjetlost 300 puta brže od brzine svjetlosti (Sunday Times 2000). Zašto bi brzina svjetlosti bila nepremostiva barijera? Astronom Barry Setterfield je radio proučavajući brzinu svjetlosti i rekao je da je svjetlosna brzina usporila. U zadnjih 300 godina bilo je provedeno barem 164 mjerenja sa 16 različitih metoda. Brzina svjetlosti je tako rapidno padala da pogreška u pokusu to ne može objasniti ( www.milenium-ark.net ) . Oko 1960.godine odlučili su na neki način dobiti kostantu. Ta kostanta danas iznosi 300 000 km/s. Naime, u kasnim pedesetim u početkom 60-ih upotrebljavao se «Atomski sat» za mjerenje brzine svjetlosti. Atomski sat koristi lanac valova Cesium 143 atoma, što znači da se tim mjerenjem koristi svjetlo za mjerenje svjetla. Naravno da više nema ni opadanja ni ubrzanja svjetlosne brzine. Dolje na slici vidimo članak kao dokaz da je brzina svjetlosti premašila kostantu (Electronics and Wirelles World 1988).


Prema teoriji velikog praska, brzina svjetlosti je prije bila puno brža. Brzina svjetlosti se možda promijenila kroz povijest(Science News 2001, p. 22, www.sunday-times.co.uk ) Mnoge istraživačke kuće navode isti članak. Časopis Discover postavlja pitanje, Da li je EInstein bio u krivu? Odgovor je, da! Einstein je bio u krivu. Ne možemo definirati svjetlo ni izmjeriti njegovu brzinu.

  1. Stvorenje je bilo savršeno i odraslo kad je Bog stvorio Zemlju. Zanimljivo, Isus je stvorio vino iz grožđa koje nikad nije postojalo!


On može stvoriti odraslog čovjeka iz praha zemaljskog, ženu stvara iz njegova rebra, životinje stvara iz praha, Zemlju stvara iz ničega. Isus je nahranio 5000 ljudi! Ograničavamo Boga! To me brine! Bog nije stvorio bebe i dao im zemlju i sjeme da posiju taj vrt. Bog je stvorio ljude odrasle i stvorio im je zreli vrt .

  1. Svjetlosna godina je udaljenost a ne i vrijeme. To je udaljenost koju svjetlost prevali u godinu dana trenutačnom brzinom. Svjetnosna godina može biti prevaljena za jednu sekundu ako ubrzamo svjetlost!

  2. S obzirom na to da brzina svjetlosti nije kostanta, zašto bi udaljenost bilo uvjet starosti svemira?


Neki ljudi priznaju da se trigonometrijom ne može mjeriti udaljenost zvijezda, pa koriste

Alternativno mjerenje pomoću «crvenog pomaka». Crveni pomak je teorija-ideja da ako zvijezda odlazi od nas emitira crveno svijetlo. Kad gledamo svjetlost kroz spektroskop, vidimo crne linje koje se pomiču od crvenog kraja spektra, i tako se dobiju boje na slici.


Dakle, ako zvijezda emitira crvenu boju da li je to znak da zvijezda odlazi od nas? Može biti, neznam. Ali, možda postoje i drugačiji dogovori….


Slika gore prikazuje Dopplerov efekt. Kad vlak prilazi, on uzrokuje više frekvencije zvukova a kad nas prođe, tada čujemo nižu frekvenciju. Kod prilaza vlaka, zvuk je stlačen, a kad vlak prođe, zvuk se rasteže, istlači. Prema tome, znanstvenici tvrde ako se zvijezda približava da pritišće svjetlosne valove koji stvaraju plavi pomak, a kad se zvijezda udaljava, stvara crveni pomak. Gledajući u nebo, većina zvijezda emitira crveni pomak. Kažu da je to dokaz da zvijezda odlazi. –Crveni pomak je dokaz za veliki prasak? Ne, to nije dokaz. To je čisto razmišljanje.

«Ovo je rani znak da crveni pomak ukazuje na udaljenost galaksija. Ipak, dijagrami prikazuju široku rasutost u prividnom sloju svakog crvenog pomaka. U stvari, vrlo je mala promjena sjaja u crvenom pomaku ako uopće ima promjene. Ili Kvazare vidimo u ekstremno širokom spektru prave prirodne svjetlosti , kako mnogi vjeruju, ili njihov crveni pomak ne ukazuje na udaljenost (A Catalog of Quasars Near and Far, Sky and Teleskope, 1994, p. 32).»


Za nas je jedini zaključak do kojega možemo doći da su neki Kvazari relativno blizu i da su velike trakcije njegovih crvenih pomaka razlog nečemu drugome a ne širenju svemira. Dakle, ako vam netko kaže da znamo udaljenost zvijezda zbog crvenog pomaka, recite, sorry to nije istina. Na našoj web stranici www.drdino.com ima knjiga Evolution cruncer, stoji 5$ a ima 900 stranica. Sadrži mnoge informacije o širenju svemira.

«Istraživanja pokazuju da je svemir star 8.4-10.6 milijardi godina. Ta istraživanja se oslanjaju na Hubble teleskop koji osmatra udaljenost galaksija. Tim vođen Nailom Tanvirom u Cambridgeu, Engleskoj, koristio je dvije metode da procijene Hubbleovu kostantu. Prvo su osmatrali zvijezde tipa «Standardne svijeće», (Cepheid variables) da potom otkriju udaljenost

do spiralne galaksije M96 (Science News 1995, p. 166). Ovo je situacija koja uključuje brojeve koji će se množiti. I oni mogu promijeniti broj! Nazivaju to kostantom ali je stalno mijenjaju. U jednoj debati prije nekoliko godina sam rekao da mijenjanjem samo jedne znamenke ili vrijednosti, automatski se mijenja cjelokupni konačni ishod. To nije igra! Zato i dobivamo divlje brojeve starosti svemira, jer Hubblova kostanta uopće nije nikakva kostanta. Postoje mnogi podaci koji govore o galaksijama koje su u stvari mnogo bliže od onoga što govore znanstvenici. (www.evolution-facts.org ) .

«Moramo biti oprezni sa pisanim zaključcima zbog Hubblove kostante jer mjerenja imaju velike sistemske pogreške. Astronomi su vjerovali da Yeil, jedna od najbolje proučavanih ostataka Super Nove je udaljena 2500 svjetlosnih godina i da je staro 18000 godina. Bili su u krivu. Yeil je udaljen samo 1500 svjetlosnih godina a star je 5000 godina(K A Svittil Discover 2001)».

« Čak je i najbliži Cepheidi toliko udaljeni od nas da je teško odrediti apsolutnu udaljenost sa velikom točnošću. Svi navedeni podaci o udaljenostima u astronomskim literaturama su podložni odstupanju od 10%. Znamo da sjaj dolazi zbog 2 uzroka: Udaljenosti i apsorbiranju tvari u svemiru. U pravilu nije moguće sa sigurnošću se opredijeliti za jedan od tih uzroka (KA. Svittil Discover 2001)».

Holton C Harp usudio je izložiti problem sa teorijom crvenog pomaka….To je jedan od načina da izgubite posao. U Izaiji 40:22 piše da Bog sjedi dan krugom zemaljskim, i da je razastro nebesa kao zavjesu. Izaija 42:5 govori da je Bog razapeo nebesa(Jeremija 10:12, Izaija 45:12). Ima nekoliko teorija crvenog pomaka:

  1. Vidimo da je razapetost neba djelo našeg Stvoritelja. To je normalna stvar, jer je Bog razapeo nebesa kao zastor kao što i Biblija to govori. Možda je to «rastezanje nebesa» i jedini razlog crvenog pomaka.

  2. Svjetlost se umorila od putovanja

  3. Kako je svjetlost putovalo kroz svemir, za koji neznamo ni što je, moguće da je samo to putovanje uzrok crvenog pomaka.


Možda zvijezde odmiču, neznam i nitko nezna!!!


  1. Da li se Sunce smanjuje?


Da, sunce se smanjuje. Ono gori i gubi svake sekunde 5 000 000 tona svoje mase. Ako vratimo sat natrag nekoliko milijuna godina, Sunce bi bilo veliko i najvjerojatnije bi progutalo Merkur i Veneru i polako bi utjecalo i na Zemlju. Od 1836 godine, više od 100 različitih proučavatelja u US Naval Opservatoriju su nastojali da izmjere promjer Sunca. Dobili su rezultat da se promjer Sunca svakog stoljeća smanjuje za 0.1% ili 5 feet na sat (Buletival the Astronomical Society 1979). Neznam ako su ti podaci točni. Ali činjenica je da Sunce gori. Sunce je ogromno i nema problema, još će dugo gorjeti. «Nekoliko tehnika govore u prilog da se Sunce smanjuje i ako bi pretpostavka trošenja bila 1/7, Sunce bi pred 158.272358 godina dodirivala Zemlju(Science, 1979, vol. 201)». To nije moje računanje, netko je drugi dao taj rezultat. Graf dolje na slici prikazuje ne samo polarni promjer nego i ekvator.