Creation Science Information & Links!
အဓိက
ေမးခြန္းမ်ား
အဆက္မ်ား
ေဆာင္းပါးမ်ား
စာအုပ္
အျမင္မ်ား
MP3
ဗီဒီယိုတိပ္ေခြ

 
ၿဖစ္ႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥ၊ လိပ္ၿပာ၏ဘဝ သံသရာ
Mission Impossible: the Monarch Butterfly
by Ron Lyttle    http://www.creationism.org/burmese/monarch_my.htm
လိပ္ၿပာတေကာင္၏ ဘဝသံသယာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားမႇ ဒိုင္နားအားစ္ ပေလစီပါးစ္ (Danaus plexippus) ဟုေခၚသည္။ ဤလိပ္ၿပာသည္ အနက္ေရာင္ႏွင့္လိမ္ေမာ္ေရာင္တို႔ ေပါင္းစပ္ ထားေသာ အေရာင္ရွိ၍ ေၿမာက္အေမရိကတိုက္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ မက္စီကိုႏွင္႔ ကယ္လီဖိုးနီးယားတို႔ တေန႔တ ႀကိမ္အၿပန္အလည္ ေရႊ ႔ေၿပာင္းေနထိုင္ေလ႔ရွိသည္။ (see National Geographic, vol. 150, no. 2, August 1976).

ဤလိပ္ၿပာသည္ မီးလ္ဝိအပင္(milkweed plant)၏အရြက္မ်ားေပၚတြင္ ေသးငယ္ေသာ ဥမ်ားခ်၍ ဘဝအစၿပဳ ရသည္။ ဥေဖါက္ရန္ ၃ ရက္မွ ၁၂ ရက္ထိၾကာတတ္သည္။ ဥဘဝမွ ေသးငယ္ေသာ အဝါေရာင္၊ အၿဖဴေရာင္ ႏွင့္ အနက္ေရာင္မ်ားရွိေသာ ပိုးေလာင္းဘဝသို႔ ကူးေၿပာင္းလာသည္။ ဤအခ်ိန္၌ ေခ်တန္ရွစ္စံုႏွင့္ ပါးစပ္ေပါက္ကေလးမ်ားလည္းေတြ႔လာ ႏိုင္သည္။ ပိုးေလာင္းကေလး အစာရွာေဖြစားေသာက္ လာနိုင္သည္။ မီးလ္ဝိအပင္ (Milkweed plant) ၏အရြက္မ်ားသည္ ဤပိုးေလာင္းအဘို႔ို႔ အစာၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း အၿခား ေသာသတၱဝါမ်ားအတြက္အဆိပ္အေသာက္ၿဖစ္ေနၿပန္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ မီးလ္ဝိအပင္သည္

ပိုးေလာင္းေလးအား မိမိကိုအႏၱရာယ္ေပးတတ္ေသာ သားငွက္တိရစၦာန္အေပါင္းတို႔မွ သဘာဝအားၿဖင့္ အကာအ ကြယ္ ေပးေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ လိပ္ၿပာပိုးေလာင္းေလးသည္ မီးလ္ဝိအပင္၏ အရြက္မ်ားစားေသာက္ရင္းၿဖင့္တဆ တဆ ႀကီးထြားလာကာ အေရခြံငါးႀကိမ္တိတိလဲရသည့္အထိိၿဖစ္လာသည္။

ထို႔ေနာက္ လိပ္ၿပာပိုးေလာင္းကေလးသည္ အရြက္မ်ားစားေသာက္ၿခင္းမ်ား ရပ္သန္႔၍ ပိုးအိမ္ကေလးတခု (chrysalis) တည္ေဆာက္ကာ ေနာက္တႀကိမ္ အေရခြံလဲခါ ဘဝေနာက္တဆင့္တို႔ ကူးေၿပာင္းလာၿပန္ သည္။ ပိုး ေကာင္ အေနအထားမ်ားေၿပာက္ကြယ္ သြားသည္။ ဤအဆင့္၌ ေၿခေထာက္မ်ား၊ မ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား မေတြ႔ရ ေတာ့ေပ။ ဤအဆင့္ကို ပူပါး (pupa) ဟုေခၚသည္။ ဤဘဝတြင္ ေတာက္ပေသာ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္အကြက္မ်ားၿဖင့္ေတြ႔ ၿမင္ရသည္။ အၿပင္ပန္းသ႑ာန္ အၿမင္၌ အေသေကာင္ကဲ့သို႔ ထင္ေနရေသာ္ လည္း ႏွလံုးသားမ်ားလုပ္ေနသည္။ အတြင္း၌ မ်ားစြာေသာ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား အၿပင္းအထန္ၿဖစ္ဖြါး ေနသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဆိပ္ၿငိိမ္စြာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ႀကာရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုးအိမ္ကေလးပြင့္ထြက္၍ အ ရြယ္ေရာက္ေသာ လိပ္ၿပာတေကာင္ ၿဖစ္လာသည္။ လိပ္ၿပာ၌ ေၿခတန္ေၿခာက္စံုပါရွိ၍ နာေခါင္းထိပ္၌ ရွည္လ်ားေသာၿပြန္တန္တခုပါရွိ သည္။ ဤၿပြန္တန္ကေလးကိုအသံုးခ်ကာ ပန္းဝတ္ရည္မ်ားအား စုပ္ယူေသာက္သံုးေလ႔ရွိသည္။ ေတာင္ပံမ်ားယပ္ ခတ္ကာ ေလထဲတို႔ စတင္ပ်ံသန္း သြားလာေနသည္။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ပန္းလိပ္ၿပာေလး ပန္းဝတ္ရည္မ်ားစုပ္ယူဘို႔ ရာ ပန္ဥယ်ာဥ္မ်ားတို႔၌ ေတြ႔ၿမင္နိုင္ၿပီၿဖစ္သည္။ ဤကဲ႔သို႔ၿဖင္႔ လိပ္ၿပာေလးသည္ အေဖာ္စပ္ကာ ဘဝသံသရာ အသစ္တဖန္စတင္ ေလ့ရွိသည္။

ဆင့္ကဲေၿပာင္းလဲၿခင္း အယူအဆကိုလက္ခံပါလွ်င္ ဤလိပ္ၿပာ၏ အဆင့္ဆင့္ဘဝေၿပာင္းလဲလာရပုံအားရွင္းၿပေပး ပါ။ လိပ္ၿပာတေကာင္ၿဖစ္လာဘို႔ရာ ညာဏ္စြမ္းရည္တခုတခု၏ ပန္႔ပိုးမူမပါဘဲ မိမိအလိုအေလ်ာက္ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသ လား? ။ သဘာဝအားၿဖင့္ မေတာ္တဆ ၿဖစ္လာႏုိင္ပါသလား?။ လိပ္ၿပာေလာင္း၏ အဆင့္ေလးခုထဲမွတခုခု မပါဘဲ လိပ္ၿပာတေကာင္ၿဖစ္လာႏိုင္ပါအံုးမလား?။ ဥအဆင့္မွပိုးေလာက္လန္းအဆင့္၊ ပိုးေလာက္လန္းအဆင့္မွ ပိုးတံုးလံုး အဆင့္၊ ပိုးတံုးလံုးအဆင့္မွ အရြယ္ေရာက္လိပ္ၿပာတေကာင္အဆင့္ စေသာအဆင့္မ်ား သည္တစံုတဦး၏ စီမံမႈမပါ ဘဲၿဖစ္လာႏိုင္ပါသလား?လိပ္ၿပာတေကာင္ၿဖစ္လာဘို႔ရာ ဤအဆင့္မ်ား အားလံုးလိုအပ္သည္။ အဆင့္တခုတခု ခ်န္ထားခဲ့၍မရပါ။ အဆင့္မ်ားထဲမွ တခုခုခ်ိဳ႕ယြန္းမိခဲ့ပါလွ်င္ လံုးဝလိပ္ၿပာၿဖစ္လာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိန္လည္းတိတိက်က် ရွိဘို႔ လိုအပ္သည္။ အခ်ိန္ေနာက္က်၍ မရပါ။ ေနာက္က်ေနခဲ့မိပါလွ်င္ အစီအစဥ္အားလံုး ပ်က္စီးသြားေပမည္။

သင္သည္ ဆင့္ကဲေၿပာင္းလဲၿခင္းဝါဒီ(Evolutionist) တဦးၿဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ ဤအေႀကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိပၸံနည္းက်ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ပါသည္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇေဗဒ ပညာရွင္မ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားၿဖစ္ပါေစ။ သဘာဝအားၿဖင့္ၿဖစ္လာသည္၊အလိုအေလ်ာက္ၿဖစ္၍လာရသည္စေသာရွင္းလင္းမႈမ်ိဳး မၿဖစ္သင့္ေပ။
 

" ၿဖစ္ႏိုင္ေသာ အမႈကိစၥ၊ လိပ္ၿပာ၏ဘဝ သံသရာ"
<http://www.creationism.org/burmese/monarch_my.htm>

Main:  Myanmar
www.creationism.org