Отговори на моите приятели – Еволюционисти  ·   от Томас ф. Хайнц

Отговори на моите приятели – Еволюционисти
Кой направи кълвачите?
от Томас ф. Хайнц


Д-р Лутър Съндърланд (Luther Sunderland), учен и експерт по инженерен дизайн бива очарован от скелета на кълвач, който умрял неотдавна в горите. Костите му били перфектно почистени от насекоми. Като изследва скелета, той забелязва нещо странно: малки, гъвкави костици, които излизат от дясната ноздра на кълвача обикалят около главата и врата и влизат в човката от другата страна на главата. Какви са тези странни кости? Голям брой животни имат кости, които подсилват основата на езика и това е основната функция също и на тези кости (наречени подезични кости (hyoid bones)). При кълвача обаче фактът, че езикът започва обратно и обикаля зад главата е изключителен.


    Езика на Кълвача

Кълвачът хваща храна с езика си, той има влакна с малко лепило на края за да хваща ларвите, които се крият в малките си тунели вътре в дървото. Като обикаля зад главата, врата и под свободната кожа, езика получава достатъчно допълнителна дължина, за да се изстрелва на около шест инча (15 см.) дължина в леговището на господин ларва. ( inside a tree trunk!)

Нещо или някой е дал на кълвача език с уникален дизайн. Той е дълъг, но вместо да виси и да се заплита в клоните, докато кълвача лети, той се държи под свободната кожа под врата му. Там малките костици го разделят на два езика, които се събират преди да влязат в човката. Този детайл в дизайна без съмнение дава по-голяма прецизност докато кълвача го насочва към жертвата си.


Череп на кълвач (в дясно),
които показват костите на езика.

Има пет костици, тънки и гъвкави с малки стави.1 Какво ги е накарало да излязат през дясната ноздра и да закачат обвивката си там (sheath), 2 да обиколят зад главата и врата, 3, и да се съберат отново в кухината между двете половини на човката? 4

    Еволюцията?

Според еволюционната теория, всяка стъпка нагоре от единичната клетка е станала чрез постепенно натрупване на малки промени, които са се появили от грешки при копирането на информацията, която управлява изграждането на живите организми. Тези грешки, наречени мутации са приети от еволюционистите за случайни, тоест без намесата на Бог. Грешките при копирането на информация не правят по-добри инструкции за направата на по-сложни създания. За това техниците, които работят с рентгенови лъчи се предпазват с оловни щитове или престилки.

Еволюционистите обаче вярват, че мутациите постепенно са направили биолозите от бактерия или Адам от амебата. Те вярват, че за милиони години естествения отбор е оставял организмите с мутации, които добавят по малко към възможността на съществото да оцелее и да остави поколение, докато тези с вредни мутации умират. Причината, поради която те вярват, че тези промени отнемат много време е, че повечето мутации представляват случайни промени в командите за правене на протеини, които са основните градивни частици на клетките миниатюрните протеини са дълги вериги от по-малките аминокиселини. Почти всички мутации са вредни, така че организмите които оцеляват са тези чиито мутации променят една аминокиселина в един протеин.

Дори прост орган като езика се състои от огромно количество протеини, нервни клетки, кръвоносни съдове и т.н. които трябва да са перфектно организирани. Трудно бихме си представили промяна на една аминокиселина в един протеин да създаде някакъв орган. Защо да не кажем, че голям брой мутации са повлияли на костите, мускулите, нервите и т.н. всички на веднъж? Защото почти всички мутации са вредни. Ако имаме поредица от хиляда мутации и една от тях е полезна, стотици от останалите биха предизвикали генетични болести, които ще изтребят организма. Като настояват, че Бог не е направил нищо и че случайните мутации са направили всичко, еволюционистите са се боядисали в ъгъла, без подходящ начин да обяснят произхода на никой сложен орган.

Еволюционистите предполагат, че кълвачът е произлязъл от някоя друга птица с нормален език който излиза направо от човката. Но сценария с еволюцията е невъзможно да получим език на кълвач от нормален език. Защо? След като нормалния език се обърнал и започнал да расте под кожата към задната част на главата езика би бил напълно безполезен докато се завърши целия цикъл. Само последната стъпка от еволюцията на езика на кълвача, когато излиза от предната част на човката би имала стойност за оцеляването.

След като езикът излезе от ноздрите и започне да се извива към задната част на главата, той би причинил огромни проблеми при оцеляването на птицата до момента когато езика и костите са достатъчно пораснали целия път зад врата и обратно в основата на човката и започне да се разтяга достатъчно дълго извън човката за да достига до храната. Тъй като това включва кости, стави, кръвоносни съдове, нерви както и месо то изисква огромен брой мутации, както може да се предполага, разпръснати през милиони години. Езикът би бил безполезен през всичките тези години, необходими за завършването на кръга около главата като променя една аминокиселина в един протеин, една по една. Да загуби помощта на езика при събирането на храна би поставило кълвача в много неизгодно положение в сравнение с нормалните птици в борбата за оцеляване. Например добавянето на две стави и на инч (2.5 см.) дължина не би донесло никакво преимущество щом растат в обратна посока. Следователно такъв вид мутации, никога не биха се запазили.

Всички части на езика на кълвача трябва да се появят заедно на едно място, като продукт на сложен дизайн. Това изисква разумен дизайнер (Intelligent Designer). Ако езикът на кълвача не е създаден, а е формиран от случайни мутации, само първите мутации, които преместват езика в дясната ноздра и го насочват на зад биха се случили. След това той би умрял от глад.

Еволюционистите ни казват, че орган, който не се използва няколко поколения ще бъде елиминиран, дори ако животните продължат да живеят. Ако по някакво чудо кълвачите не бъдат елиминирани, език, който е останал безполезен в продължение на поколения, със сигурност ще бъде елиминиран. Езикът на кълвача дава силно доказателство, че е продукт на интелигентен създател и сътворение, а не на еволюция. Някои еволюционисти са осъзнали това и са измислили друга история за това как може да се е случило. Когато ми беше казано първия път за нея в имейл, ми прозвуча толкова невъзможно, че помислих че не съм разбрал, така че продължих да питам докато се убедих, че наистина това се твърдеше.

Тази спекулация на еволюционистите твърди, че езикът на кълвача е еволюирал от езика на нормална птица - поставен в задната част на гърлото и излизащ напред през клюна като на останалите птици. Тогава задния край, а не предния, малко по малко се откъснал от обичайната си позиция в задната част на гърлото като се премествал стъпка по стъпка, малко по малко през задния отвор на клюна и се вкоренявал все по-назад и нагоре в задната част на главата. По този начин, според историята, всяка малка промяна е била запазена от естествения отбор, защото езикът се издължавал, и колкото по-дълъг бил той, толкова по-далече можел да се достига в проходите на ларвите в дърветата. Това, разбира се, би изисквало два напълно различни вида мутации, които да са съчетани перфектно - мутациите, преместващи корена на езика назад трябва да са координирани с тези които увеличават дължината на му. Или като основата се измества назад, все по-малко от езика ще достига до края на човката, а още по-малко ще се подава извън нея. Това би било минус за оцеляването (survival disadvantage). Фактът, че са необходими координирани мутации прави цялата тази история още по-невероятна.

Когато свикнах с този странен сценарий, успях да си представя как той може да звучи правдоподобно на еволюционист, който има толкова много вяра в еволюционната теория, за да вярва, че всичко е станало чрез естествения отбор и случайни мутации. Все пак, ако езикът се протяга повече извън човката, той ще достига по-навътре в дупката на ларвата и колкото повече ларви лови, толкова повече потомство може да отгледа.

Тогава се сетих! Тази теория пропуска да спомене, че за първия инч или два (2.5-5 см.) основата на езика трябва да се премести в обратната посока! Еволюционистите твърдят, че езикът на кълвача е започнал от основата на гърлото, също като на останалите птици, защото те твърдят, че е еволюирал от някоя обикновена птица. Единствения начин, по който основата на езика може да достигне до мястото, от където да излезе отстрани на клюна, е да се придвижи напред от мястото си в задната част на гърлото. Тоест първия инч трябва да се е придвижвал напред, а не назад. Тъй като в сценария, представен от тях преместването назад увеличава възможността му да бъде избран от естествения отбор, движението напред от задната част на гърлото до точката, в която може да излезе през отвора на задната част на клюна, ще намали шансовете да бъде избран.

Ако от друга страна движението напред изкарва по-голяма част от езика извън човката и увеличава шансовете за оцеляване, тогава движението назад би намалило шансовете за оцеляване. Така недоказуемото твърдение, че езикът на кълвача е станал това, което е днес, чрез преместване на основата си около главата си противоречи и е логически неиздържано.

Дори става по-лошо! След като израства зад главата според тази теория, основата се забива обратно в човката през ноздрите. Защо би направила това? Ако издължаването на езика увеличава шансовете за оцеляване, то птиците с езици които продължават да се издължават под кожата на птицата до корема, опашката или крака биха били избрани от естествения подбор. Птиците, чиито език еволюцията е спряла на половина и е сложила основата обратно в клюна през ноздрите щяха да бъдат елиминирани.

И двата еволюционни сценария водят до нелепи твърдения и до отстраняването им от естествения подбор. Езикът на кълвача дава сериозни доказателства за дизайн.

    Други Системи

Клюнът на кълвача работи като специализирано длето (chisel), способно да пробива дърво. Като удрят с метално длето, хората могат да пробият дървета, също като клюна на кълвача. За съжаление докато ние пробиваме, обаче, нашите остриета се затъпяват. След като пробием няколко дупки трябва да ги подострим. Иначе те стават по-тъпи и по-тъпи, докато накрая станат неизползваеми. Бог е направил клюна на кълвача да се подостря сам. Ако това беше нещо просто, което може да стане чрез малки, случайни промени то някой ковач или металург би измислил самоподострящи се остриета.

Ако човек се опита да лови ларви като кълвач, без значение колко остро длето би използвал, той няма да знае в каква посока да отиде, за да достигне до тунелите, в които има ларви. Докато кълвачът не развие сложния механизъм за намиране и достигане до малката ларва в малкия тунел в едно голямо дърво, специализираният му език няма да има никаква стойност. Нито механизма за намиране на ларви ще има стойност без език, достатъчно дълъг, за да ги достигне до тях. Дори, нито дългия език, нито механизма за локализиране щяха да имат някаква стойност, ако езика не беше способен да се залепя за ларвата и да я извади от дупката. Ако някое от трите е еволюирало преди останалите, то би било безполезно и следователно елиминирано.

Ако всички изброени функции се появят в обикновена птица, ударът с дървото би я убил; нещо като да забиете метално длето с носа си. Дори да оцелее след първия опит, едва ли ще опита пак. Кълвачът, обаче, не само има здрав, самозаточващ се клюн и детектор за ларви, но също и чудесна амортисьорна система, която предпазва главата му от поражения. При първият кълвач, който е еволюирал, оборудването за пробиване на дупки щеше да спре много бързо, или да умре млад, ако амортисьорите не са били вече на място.

В допълнение, сравнени с други птици: „Опашните пера (особено централните един или два чифта) са по-силни при кълвачите, за да устояват на износването, причинено от тяхната функция да държат изправено тялото на птицата докато тя пробива с клюна. Структурата на пръстите и разположението на сухожилията и мускулите на краката образуват функционален комплекс от черти, които позволяват на кълвача да се катери по дърветата и да поддържа позицията си докато пробива дървото.“ (Енциклопедия Британика CD98, "Birds: Major Bird Orders: Piciformes, Form and Function"). Каква би била ползата от здравите опашни пера, специалната структура на пръстите, детектора за ларви, лепкавия език, който минава зад главата и амортисьора, ако след пробиването на няколко дупки, клюнът се затъпи и спре да пробива? Когато определен брой системи са необходими на едно място преди нещо да заработи, това се нарича несводимо сложни системи (irreducible complexity) и това е доказателство за интелигентен дизайн.

    Заключение

Според еволюционната теория система, която не функционира, ще бъде елиминирана от естествения отбор. Ако една от системите на кълвача се е развила много преди останалите системи, които са нужни за нейното функциониране, тя би трябвало да е елиминирана. Доказателствата са твърдо против това, че специалните системи на кълвача са се развили чрез случайни мутации, тъй като редица различни системи трябва да работят заедно.

Фактът, че те всички съществуват и функционират показва, че тези разнообразни системи са проектирани и сътворени да работят заедно. Тъй като доказателството показва, че кълвачът не може да се е усъвършенствал чрез случайни мутации, защо е нужно мутациите да се приемат като универсалните изграждащи за всяка част на всяко живо същество, както настояват повечето еволюционисти? Няма проблем да вярваме, че нещата са причинени от мутации, в случай че има добро доказателство за подобно заключение. Повечето генетични заболявания са примери за това. Малка промяна в последователността на аминокиселините в един протеин често променя функциониращ протеин в заболяване (disease). Но нека оставим доказателствата да ни водят и в случаи като този с кълвача, където те толкова ясно показват съществуването на интелигентен дизайн. Защо да скачаме до заключението, че ако мутациите причиняват диабет, те трябва също да са образували панкреаса, черния дроб, рибата, маймуните и нас? Ако видите, че някой удря по сграда с металната топка на товароподемен кран, това не Ви води до предположението, че всички сгради в света са построени от кран с метална топка.

За съжаление, за много хора вярата в еволюцията е част от цялостна религиозна структура, в която всичко трябва да се напъха, без оглед на това дали пасва или не.

Д-р Съдърланд, притежателят на черепа в картината, пише: “Черепът на кълвача вероятно е бил много по-ефективен в това да убеди учените в неадекватността на еволюционната теория, отколкото която и да е книга от библиотеката на автора. Другите птици също имат подезични кости, но би изглеждало очевидно, че някакъв вид чудо би било необходимо да вклини тези кости в правилната ноздра. Известен еволюционист от екипа на престижно научно списание след изследването на този феномен, уверява: “Съществуват определени анатомични черти, които просто не могат да се обяснят с натрупване на мутации в продължение на милиони години. Само между мен и Вас, понякога трябва да вземем предвид и Бог в действието”.

Друг учен, докато изучава костите на езика на кълвача под микроскоп, коментира: “Много е лесно да се намери разликата между обектите, направени от човек, и тези, сътворени от Бога. Под колкото по-голямо увеличение наблюдаваме направените от човека предмети, толкова по-груби изглеждат те. Но колкото повече увеличаваме образа на обектите, сътворени от Бога, толкова те изглеждат по-прецизни и сложни”. (Luther D. Sunderland, Creation Research Society Quarterly, vol. 12, March 1976, p. 183)

Кой направи кълвачите? · Български
<http://www.creationism.org/bulgarian/woodpecker_bg.htm>Начало:  Български
www.creationism.org