Creation Science Information & Links!
2 Заповедей

   "А Исус му рече: Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум. Тази е първа и голяма заповед. А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си. На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят."   Матей 22:37-40
    "Ще се възблагодари ли Господ в тисящи овни, Или в тми реки от елей? Да дам ли първородния си, заради престъплението си, Плода на утробата си заради греха на душата си? Той ти показа, человече, шо е доброто; И що иска Господ от тебе Освен да правиш праведното, и да обичаш милост, И да ходиш смирено с Бога твоего?"   Михей 6:7-8
 

   "Бивайте и творители на словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Защото ако бъде некой слушател на словото, а не творител, той прилича на человек който гледа природното си лице в огледало: защото огледа се, и отиде, и завчас забрави какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата, и пребъде в него, той ще бъде блажен в делата си. Ако някой от вас мисли че е благочестив, и не обуздава езика си, но лъже сърдцето си, суетно е неговото благочестие. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света."   Деяния 1:22-27
 

   "Да чуем свършъка на всичкото слово: Бой се от Бога и пази заповедите му, Понеже това е всичкото на человека; Защото Бог ще докара на съд всяко дело И всичко скришно, или добро или зло."   Еклесиаст 12:13-14


2 Заповедей
http://www.creationism.org/bulgarian/salv2Cmd_bg.htm

Начало:  Български
www.creationism.org