Creation Science Information & Links!
10 Заповедей

   "Тогаз каза Бог всички тези думи и говореше: - Аз съм Иеова Бог твой който те изведох из Египетската земя, из дома на рабството. Да нямаш други богове освен мене. Не си прави кумир, и никакво подобие на нещо което е на небето горе, и което на земята долу, или което в водите под земята: да не им се поклониш, нито да им послужиш; защото аз Господ Бог твой съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върх чадата до третия и четвъртия род на онези които ме ненавиждат, и който правя милост на тисящи родове на онези които ме любят и съхраняват моите заповеди. Коментари за този стих във форумаНе вземай името на Господа Бога твоего напраздно; защото Господ няма да оправдае оногоз който взема напраздно името му.Помни съботния ден да го освещаваш. Шест дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела; а седмият ден е събота на Господа Бога твоего: да не правиш в него никое дело, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, нито слугинята ти, нито скотът ти, нито чужденецът ти който е отвътре вратата ти; защото в шест дни направи Господ небето и земята, морето, и всичко което е в тях, а в седмия ден си почина; за това благослови Господ съботния ден и освети го. Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята която ти дава Господ Бог твой. Не убивай. Не прелюбодействувай. Не кради. Не свидетелствувай против ближния си лъжливо свидетелство. Не пожелай дома на ближния си, не пожелай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела м, нито нищо което е на ближния ти."   Изход 20:1-17


10 Заповедей
http://www.creationism.org/bulgarian/salv10Cmd_bg.htm

Начало:  Български
www.creationism.org